U zou zich moeten schamen!

woensdag 31 oktober 2012 17:08
Spread the love

Ik zou ze zo graag de huid willen volschelden. Ze met de grond gelijk maken of plat trappen als een mier die niet uit mijn keuken weg wilt. Zij die denken de wijsheid in pacht te hebben en de grijze eminenties van dit land die de afgelopen dagen weer de revue passeerden. Allemaal hadden ze de wijsheid in pacht en konden ze perfect uitleggen waarom zoveel mensen hun job hebben verloren, waarom de bedrijven hier sluiten en wat er nu moet gebeuren om alles weer beter te maken. Ik ben ze kotsbeu, die preken van de paternalisten en aasgierende opportunisten. 

Maar hoe zat het dan weer met dat respect voor andermans mening?

Was iedereen in dit land niet vrij om een eigen mening te hebben? Klopt, maar ik heb ook eens ergens gehoord dat ik niet in de stank hoef te zitten omdat het niet illegaal is dat je buur een scheet laat. Wie dat zijn medemens toch wil aandoen, heeft even weinig respect.

De geschiedenis herhaalt zich, telkens weer en telkens sneller. Bij elke ontslaggolf hoor je dezelfde verhalen, dezelfde oorzaken en dezelfde veronderstelde remedies. Iedereen doet zichzelf voor als slachtoffer.

Multinationals kunnen er niets aan doen, zij moeten winst maken anders moeten nog meer vestigingen dicht.Regeringen kunnen ook al niet helpen, zij worden gedicteerd door de markten of Europa en staan zelf met de rug tegen de muur. Uitgerangeerde politici, denktanken en andere volksverlakkers hebben de oplossingen allang bedacht maar vinden helaas niemand die de moed heeft om van koers te veranderen. Er waren nochtans een duizelingwekkende 1750 twitteraars die hun oorspronkelijke tweet hadden geretweet. Over wat gaat het hier eigenlijk?

Hebzucht is vandaag de grootste menselijke zonde die de meest onmenselijke gevolgen kan hebben.

Ze moesten zich allemaal schamen en een gat in de grond zoeken. Kan er iemand mij aantonen wat de toegevoegde waarde is van al die kwakzalverij? Multinationals moeten winst maken. Maar het gaat in vele gevallen allang niet meer over de keuze tussen winst of verlies, maar de keuze tussen winst en schandalig grote winst als gevolg van sociale dumping. Dat nog enkel meer winst primeert, verbaast me al heel lang niet meer. Hebzucht is vandaag de grootste menselijke zonde die de meest onmenselijke gevolgen kan hebben.

Regeringen en politici, daar valt nog minder voor te zeggen.

De bewegingen die zich in Europa de laatste jaren voltrekken, geven mij een somber en zwart beeld over de toekomst van de gewone burger.U bent het daar niet mee eens? Dan kan u mij ongetwijfeld aantonen hoe we er op sociaal vlak op vooruit zijn gegaan? De financiële en economische lobby’s hebben hun werk enorm goed gedaan, ik moet het hen nageven.Voor Jan met de Pet zijn de zaken er helaas niet erg op vooruitgegaan, integendeel.We hoeven geen geld meer te wisselen aan de grens als we op vakantie gaan, dat klopt.

En verder? Vrijmaking van goederen en dienstenverkeer? Probeer eens een goedkoper GSM abonnement af te sluiten met een Nederlandse provider? Gaat niet. Probeer eens een goedkoper energiecontract af te sluiten met een Franse energieleverancier? Gaat niet! Probeer eens goedkope interim-arbeiders uit Portugal of Roemenië aan te werven? Morgen kunnen ze aan de slag. No problèmo!

Wanneer heeft een regering voor het laatst ten dienste gestaan van zijn bevolking en niet van het geld?

Jobverlies, armoede en begrotingen met als gevolg besparingen die allang niet meer de broekriem doen aanhalen, maar mensen gewoonweg de strot toeknijpen zijn schering en inslag. En toch  blijven we nog steeds bevoegdheden afstaan aan dat grote onbereikbare Europa, of moeten we zeggen Duitsland en als tweede Frankrijk. Allemaal onder het mom van ‘Het moet van Europa, we hebben geen keuze’.

Had ik het woord volksverlakkerij al in de mond genomen? Wanneer heeft een regering voor het laatst ten dienste gestaan van zijn bevolking en niet van het geld? Zijn er nog mensen die oud genoeg zijn om dat te herinneren? Is dat überhaupt ooit het geval geweest? En we zijn nog lang niet aan het einde gekomen.

Mijne beste heren van Staat, voor u de volgende keer het woord indexsprong of loonmatiging nog eens in de mond neemt, kan u misschien best eerst eens tot tien tellen en intussen de volgende bedenkingen maken.

Uw loon wordt betaald door de actieven van dit land, zij die dagdagelijks hun kost verdienen door er hard voor te werken. Of neen, wacht, ik moet me corrigeren, ik bedoelde namelijk uw riante loon. En dan heb ik het zelfs niet over de vele bezoldigde mandaten die u als tussendoortje uitoefent, of het vrije beroep dat u hierbij als nevenactiviteit ook nog steeds uitoefent. Een opleiding die zonder probleem betaald kon worden omdat vader- of moederlief reeds voor u het politieke pad had geëffend. U zet bewonderenswaardig de politieke dynastie verder zonder dat u daar ooit de handen voor heeft moeten vuilmaken, toch niet letterlijk. Weet u in welke wereld u leeft? Beseft u in welke wereld wij leven? U zou zich moeten schamen.

U maakt deel uit van een absurde, inefficiënte en peperdure structuur die zichzelf een regering noemt en te veel kost in vergelijking met de opbrengst. Als privé-onderneming zou u al decennia geleden gesloten zijn geweest, afgeschreven, failliet. Een van de belangrijkste steden te wereld telt evenveel inwoners als dit land en wordt geleid door…….1 burgemeester. U zou zich moeten schamen.

Uw riante loon werd betaald door zij die vandaag te horen hebben gekregen dat ze hun job kwijt zijn. Wilt u mee komen tellen hoeveel er zijn die werkelijk rijk zijn geworden van de arbeid die ze verricht hebben? En dan heb ik het niet over de €5000 die enkelingen in hun carrière hebben kunnen bijeenschrapen als appeltje voor de dorst. Zij moeten vandaag horen dat ze te duur zijn, dat er scheef wordt  gekeken naar een ontslagvergoeding die eigenlijk alleen maar rechtvaardig is want ze stelt de werkgever verantwoordelijk en niet de gemeenschap. Zij moeten horen dat ze niet op brugpensioen mogen want ze hebben nog veel competenties. Wilt u mee komen tellen hoeveel mensen er om een ontslag gevraagd hebben? Wilt u mee komen tellen hoeveel werkgevers er op dit moment aan aanwerven denken, laat staan 45-plussers? Wilt u mee komen tellen hoeveel rekeningen er betaald kunnen worden met hetgeen hun te wachten staat? U zou zich moeten schamen.

Sloopkranen worden in stelling gebracht

U spreekt over heilige huisjes alsof we allemaal conservatieve bekrompen geesten zijn, ingebunkerd in ons isolement van het eigen gelijk. Integendeel. Welke garanties op beterschap kan men de gewone mens geven als men de verworvenheden uit het verleden nu wilt afschaffen? Geen enkele behalve koopkrachtverlies. 13% hebben de werknemers bij Ford Genk ingeleverd, ruwweg geschat een zestal indexsprongen. Het resultaat is vandaag gekend. De koopkracht is net een essentieel element als men nog vele kleine ‘Fords’ wil vermijden en toch….nog steeds beweert men dat dit de enige of correcte oplossing zou zijn? U heeft die index inderdaad niet nodig, maar van inleveren heb ik bij de elite van het land ook nog niets gehoord. U zou zich moeten schamen.

Ik stond vorige week aan de poorten bij Ford Genk. Iemand zei me: “Ze hebben ons goed liggen.”, “Liggen?”, antwoordde ik met een vraag, “Ze hebben ‘ons’ begraven!”.

Pascal Paepen,vermaard financieel analist, was een van de weinigen die ik gelijk moest geven in een van zijn artikels. Hij schreef: “Het minste dat we kunnen doen voor de getroffenen is respect tonen.”. Volledig mee eens, alleen had hij er beter voor de volledigheid bij geschreven dat je respect het best in stilte en ingetogenheid kan tonen. Niet door als een aasgier op de loer te liggen om in het rottende kadaver  te kunnen pikken gedreven door eigenbelang en hebzucht. U zou zich dood moeten schamen!

take down
the paywall
steun ons nu!