Familievereniging Similes is diep geschokt en eist dat het vertrouwen in de zorg wordt hersteld
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Vertrouwen, Zorgsector, Similes, Prof. dr. Walter Vandereycken - Annemie Roppe, Mieke Craeymeersch

Familievereniging Similes is diep geschokt en eist dat het vertrouwen in de zorg wordt hersteld

Similes is diep geschokt door de publieke bekentenis van prof. dr. Walter Vandereycken in de uitzending van Ter Zake. Uiteraard denken we aan zijn slachtoffers en hun familie en willen we dat zij met het grootste respect worden benaderd en dat zij de nodige opvang krijgen.

donderdag 11 oktober 2012 18:40
Spread the love

Diep geschokt

Ook de manier waarop de bekentenis gebeurde, deed ons huiveren: publiekelijk, afstandelijk, rationeel, zogezegd lijdzaam en vooral minimaliserend. Dat hij in therapie is gegaan, leek voor hem hetzelfde als een vorm van boetedoening en schuldvereffening. Hij leek er ook van overtuigd dat hiermee de spons geveegd was over alles: ontstellend. Het herkenbare verhaal van een dader.

Boos, machteloos en verlies van vertrouwen in zorgverstrekkers

Families zijn boos en verontwaardigd dat dit potje zo lang toegedekt gebleven is. Het stilzwijgen, de sfeer van ‘we weten het wel maar sluiten de ogen want we zijn tenslotte collega’s’, het zich verschuilen achter privacy-wetgeving en beroepsgeheim en een pijnlijk gebrek aan transparantie zijn herkenbaar voor veel gezinnen die met zorgverstrekkers te maken krijgen. Similes klaagt dit al decennia lang aan. De gesloten wereld van de beroepsgroepen is niet meer van deze tijd en is het wellicht ook nooit geweest.

Ouders, partners, broers en zussen, kinderen-van, moeten er vertrouwen in kunnen hebben dat hun gezinslid met psychische problemen, goed wordt opgevangen en begeleid door de professionele gezondheidszorg.  Dit vertrouwen is niet vanzelfsprekend en is dikwijls met mondjesmaat en aarzelend opgebouwd.  Dit vertrouwen is nu geschokt.

Het vertrouwen van families in de zorg kan maar op één manier hersteld worden: namelijk door een transparante aanpak van het misbruik en door open communicatie met patiënten en familie. Patiënten met psychische problemen zijn uitermate kwetsbaar en missen soms de kracht of energie om zelf het misbruik aan te klagen en verzwijgen het dus om uiteenlopende redenen, ook voor de familie. Het zijn dan ook vaak andere hulpverleners die het misbruik te weten komen. Zij hebben hierin een enorme verantwoordelijkheid om seksueel misbruik, door een collega gepleegd, aan te klagen.

Families moeten kunnen vertrouwen op zorgverstrekkers

Families moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgverstrekkers, die weet hebben van misbruik door een collega, de nodige stappen ondernemen om dit misbruik aan te klagen, zodat er actie kan ondernomen worden, zowel naar de dader als naar het slachtoffer toe. De verschillende beroepsgroepen hebben hierin een verpletterende verantwoordelijkheid.

Similes vraagt de snelle bekendmaking van ‘een meldpunt van seksueel misbruik’ door zorgverstrekkers. We eisen het opzetten van een transparante, veilige structuur om klachten van ‘slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik’ te capteren.  De ‘Orde van geneesheren’ is hiervoor absoluut niet de geschikte partner, aangezien ze aangetoond hebben niet competent te zijn op dit vlak. Het moet ook een meldpunt zijn waar families, vrienden, andere zorgverleners die een vermoeden hebben van misbruik door een zorgverstrekker, dit kunnen signaleren: een instantie die vertrouwen inboezemt en de klacht oppakt.

Wat nu?

De reactie van de KU Leuven en van het PC Broeders Alexianen om de dader respectievelijk op non-actief te zetten en te ontslaan, is een stap in de goede richting. Hun medeverantwoordelijkheid is hiermee echter niet weggevaagd. We vragen vervolgens dat de dader door de Orde van geneesheren levenslang verbod krijgt om zijn job uit te oefenen.

Verder willen we dat ook de andere gevallen van seksueel misbruik aangepakt worden op een manier waarop het slachtoffer het wil en niet waarop de dader het kiest. Het is belangrijk dat ook andere slachtoffers beter gehoord worden en in een sfeer van veiligheid het geleden seksueel misbruik aanklagen. We willen geen heksenjacht op alle zorgverstrekkers, maar die zorgverstrekkers die hun patiënten psychische schade toebrengen, moeten eruit; zoveel is duidelijk.

Annemie Roppe en Mieke Craeymeersch

Annemie Roppe is voorzitter van Similes en Mieke Craeymeersch is directeur van Similes.

Similes, Familievereniging Geestelijke Gezondheid – nl.similes.be

take down
the paywall
steun ons nu!