Opinie, Nieuws, Economie, België, Vermogensbelasting, Economische ciris - Guido Deckers

Is een vermogensbelasting haalbaar?

Daar er opnieuw voorstellen opduiken om een vermogensbelasting in te voeren, staat de pers bol van kritiek dat dit in België niet mogelijk is. Wie geeft die kritiek? Professoren en fiscale raadgevers die principieel al tegen een vermogensbelasting zijn. Natuurlijk zijn dan alle argumenten goed om toch maar aan te tonen dat een vermogensbelasting een slecht idee is.

maandag 8 oktober 2012 16:43
Spread the love

Een belangrijk argument dat men aanhaalt is dat België geen vermogenskadaster heeft, en dat het jaren duurt om een apparaat op te bouwen dat de vermogens waardeert. Een ander en veel gehoord argument is het wegvloeien van kapitaal naar het buitenland.

Twee maal niet waar!

Een vermogenskadaster aanleggen kan vrij eenvoudig door zoals in Zweden, Nederland en Frankrijk het bankgeheim volledig op te heffen. Dat wil zeggen dat de fiscus toegang moet krijgen tot de bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken.

Wanneer de tegenstanders zeggen dat België geen vermogenskadaster heeft, dan hebben ze het vooral over een kadaster van het roerend vermogen (aandelen, kasbons, obligaties). Van het onroerend vermogen, bijvoorbeeld huizen, is immers al een kadaster.

Net zoals het kadaster van onroerend goed, is een kadaster van roerende inkomens een register waarin al het roerend bezit van de Belgen staat genoteerd. Zo’n roerend kadaster hangt nauw samen met het bekend­maken van de intresten e.d. door de banken. Je kan zo’n kadaster niet opstarten als je de financiële instellingen blijft toelaten mist te spuien over het vermogen van hun klanten. Anderzijds is zo’n kadaster een sterk wapen tegen de fraude van de roeren­de inkomens.

Het spook van de kapitaalvlucht

Het is niet omdat er Fransen naar het belastingparadijs België vluchten, dat Frankrijk geen kapitaal meer bezit! Frankrijk kent al jaren een vermogensbelasting. Sinds het jaar 2000 hebben drieduizend kapitaalkrachtigen Frankrijk verlaten; dat is 0,53% van al wie onderworpen is aan de Franse vermogensbelasting.

Met andere woorden: 99,47 procent van de belastingplichtigen blijft de vermogensbelasting betalen en blijft de schatkist spijzen. Een bijkomend argument tegen kapitaalvlucht is dat investeringen niet gebonden zijn aan de verblijfplaats. Zo kan iemand die aan kapitaalvlucht doet, toch nog investeren in eigen land.

Een rapport van de Franse senaat bevestigt dat: “Het argument betreffende een verlies van kapitaal voor Frankrijk is ongegrond want de investeringen van die belastingplichtigen (hun bedrijven) zijn niet gebonden aan hun verblijfplaats.”[1]

Zeg en nog iets!

Als een vermogensbelasting in België niet haalbaar is, waarom kan het in andere landen dan wel? Omdat dit een politieke keuze is van die andere landen om de rijkste mensen meer te laten bijdragen aan de samenleving. Omdat rechtvaardige belastingen miljarden opbrengen.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

Voetnoten

  • [1]Bron: 1/Hoe durven ze/Peter Mertens/P.37.

take down
the paywall
steun ons nu!