Een Murle-jongeman uit het district Pibor in de staat Jonglei van Zuid-Soedan toont aan Amnesty-onderzoekers zijn 'ontwapeningsbewijs'. Toch werd ook hij het slachtoffer van de brutaliteit van veiligheidstroepen die op zoek waren naar wapens bij de burgerbevolking (foto: Amnesty International - Gallopin).
Opinie, Nieuws, Afrika, Politiek, Amnesty International, Zuid-Soedan, SPLA, Jonglei, Mensenrechtenschendingen, Ontwapening, UNMISS, Police Service Auxiliary Force (SSPS), Pibor - Lore Van Welden

Zuid-Soedan: leger en politie beschieten en verkrachten burgers in Jonglei

Er moet dringend een einde komen aan de ernstige mensenrechtenschendingen in de Zuid-Soedanese staat Jonglei. Deze misdaden moeten onderzocht en bestraft worden. Dit schrijft Amnesty International in een nieuw rapport dat woensdag 3 oktober werd gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op gegevens die een Amnesty-onderzoeksmissie ter plaatse eind augustus en begin september kon vaststellen.

donderdag 4 oktober 2012 17:40
Spread the love

In maart 2012 stuurde de Zuid-Soedanese overheid het leger en een speciale politie-eenheid op pad om de burgerbevolking te ontwapenen in de oostelijk staat Jonglei. De operatie kreeg de naam ‘Restore Peace‘. In plaats van vrede en veiligheid te brengen, zaaien de soldaten en politieagenten angst en terreur door te plunderen, te folteren, te verkrachten en te moorden.

Zuid-Soedan moet onmiddellijk actie ondernemen om de schending van de mensenrechten door veiligheidstroepen te stoppen. Die werden veroorzaakt toen een campagne om burgers te ontwapenen in de staat Jonglei uit de hand liep. De inbreuken zich o.a. marteling, schietpartijen en seksueel geweld tegen de burgerbevolking. Dit laat Amnesty International op 3 oktober in een nieuw rapport weten.

De misbruiken door het Zuid-Soedanese leger (gekend als SPLA – Sudan People’s Liberation Army) en de Zuid-Soedanese Police Service Auxiliary Force (SSPS) vonden plaats gedurende Operation Restore Peace (operatie ‘Herstel de Vrede’), dat door de regering in maart 2012 in gang werd gezet.

“Verre van veiligheid in de regio te brengen, hebben het SPLA en de politiehulptroepen schokkende schendingen van de mensenrechten begaan en de autoriteiten doen bitter weinig om het misbruik te stoppen”, zegt Audrey Gaughran, hoofd van Amnesty International in Afrika.

“De autoriteiten erkennen dat bepaalde individuen schuldig zijn aan deze inbreuken en beweren dat dit het gedrag van het SPLA in zijn geheel niet weerspiegelt, maar dit kan niet gebruikt worden om deze schendingen goed te praten, noch het falen om hier naar behoren mee om te gaan.”

Onderzoekers van Amnesty International hebben tot in de meest afgelegen dorpen in het district Pibor in het zuidoosten van de staat Jonglei een missie uitgevoerd. Zij hebben een groot aantal mensen geïnterviewd die martelingen en misbruik beschreven tegen burgers, onder wie kinderen van amper 18 maanden oud. Daarbij werden ook hun bezittingen geroofd en hun gewassen vernietigd.

Onderzoekers spraken met een vrouw wier broer voor hun huis werd doodgeschoten door iemand waarvan aangenomen wordt dat het een hulpagent was. Ze spraken ook met twee mannen die in de val gelokt en beschoten werden door soldaten. Geen van de mannen die beschoten werden, waren gewapend.

Amnesty International documenteerde ook geloofwaardige meldingen van verkrachting en poging tot verkrachting door SPLA-troepen. Een oudere vrouw verklaarde hoe een soldaat haar dochter verkrachtte terwijl andere soldaten haar en haar kleindochter sloegen met lange stokken. Haar kleindochter bleef bewusteloos achter.

Burgers vertelden Amnesty International dat in veel dorpen de soldaten twee of drie keer terugkwamen naar het gebied om de bevolking te ontwapenen. In het dorp Thangajon bijvoorbeeld kwamen de soldaten twee keer in juli en één keer in augustus.

K.E., een moeder van vier, verklaarde: “Ik was thuis met nog vijf andere vrouwen en onze kinderen. Ze vroegen ons om onze wapens af te geven en toen we zeiden dat we geen wapens hadden, werden we hard geslagen met stokken. Ze namen ons mee naar poelen achter onze huizen. Eén soldaat zette zijn voet op mijn nek om mijn hoofd naar beneden te houden en een andere zette zijn voet op mijn rug zodat ik niet kon opspringen. De vrouw van mijn broer werd bewusteloos geslagen.”

Amnesty International roept de Zuid-Soedanese regering op om onafhankelijke en onpartijdige onderzoeken uit te voeren naar beschuldigingen van aanvallen tegen burgers door leden van de gewapende troepen, en om doeltreffend over het proces van burgerontwapening te waken.

Amnesty International heeft weet van vijf soldaten die in het district Pibor vastgehouden worden wegens vermeende verkrachting en moord. Het ontbreken van een advocaat, een openbaar aanklager en een rechter in het district Pibor betekent echter dat de noodzakelijke onderzoeken die tot een proces zouden moeten leiden, nog niet hebben plaatsgehad.

Gaughran zei: “Veiligheidstroepen die deze gruwelijke gewelddaden hebben begaan, moeten hiervoor volledig rekenschap geven”.

Amnesty International roept ook de UNMISS-manschappen (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) op om meer inspanningen te leveren om burgers beter te beschermen, onder meer door blauwhelmen uit te zenden naar gebieden waar er een aanzienlijke kans bestaat op inbreuken door het SPLA.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is mediaverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen vzw.

(vertaling uit het Engels door Marisa Abarca)

take down
the paywall
steun ons nu!