Hoogdagen voor Bart De Wever

Hoogdagen voor Bart De Wever

donderdag 27 september 2012 12:22
Spread the love

Inderdaad. Dankzij zijn propagandamachine, de nieuwsredactie van Radio 1. Deze zender wordt gefinancierd door de Vlaamse belastingbetaler, van welke politieke pluimage dan ook.

Naar jaarlijkse gewoonte opende de Gentse professor Carl Devos afgelopen dinsdag (25/9) weer zijn academiejaar met een druk bijgewoonde politieke show. Aan de zeven partijvoorzitters zou hij hun mening vragen over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Het radioprogramma De Ochtend vroeg het hun enkele uren voordien. Diezelfde avond bracht Johny Vansevenant verslag uit in het programma Vandaag. Die montage duurde 4:43 minuten. De Wever kreeg bijna 1 minuut. Nadien vroeg de verslaggever de reactie van enkele aanwezigen. Zeer expliciet hengelde Vansevenant naar hun mening over De Wever.

Een feestje in Huize De Wever. Maar het weekblad Knack kwam roet in het eten gooien. Het blad zou ’s anderdaags, woensdag dus, een interview publiceren. Althans de vragen, want De Wever had geweigerd in te gaan op het verzoek.

Geen nood. In De Ochtend mocht woensdag gedurende 11:30 minuten verontwaardigd en fors uithalen naar de Knack-journalist en Patrick Janssens, zijn grote tegenstander op 14 oktober. Hoe durven ze? Zo’n vooringenomenheid, dat neem ik niet! Maar als hoofdredacteur Johan Van Overveldt had gebeld, zou ik zeker ingegaan zijn op het verzoek. Want voor die man heb ik grenzeloos respect. Geen wonder. Van Overtveldt is ook hoofdredacteur van Trends. Begin dit jaar mocht De Wever, als enige partijvoorzitter, zijn economisch programma voorstellen in het blad.

Voor veel luisteraars was dit van het goede te veel. Marita schreef op de site van het programma: “Lieve De Ochtendmensen. Vinden jullie het er niet over, dat jullie de sympathie voor BDW zo ver drijven, dat jullie hem 10 minuten aan het woord laten over “niets”. Tien minuten Calimero-geklaag. Waarover laten jullie hem morgen en overmorgen en….aan het woord?”

Inmiddels had De Standaard op dinsdag de column van De Wever gepubliceerd. Het ging over het al dan niet gebruiken van het woordje ‘allochtoon’. En wat is De Wever een belezen man! Hij verwees naar het boek Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media van de linkse Amerikaanse professor Noam Chomsky. Overigens een interessant boek, gepubliceerd in 1988 met Edward S. Herman als co-auteur. Maar De Wever vond het niet nodig om diens naam te vermelden. Dat is toch een onbekende in de ‘linkse kerk’, denkt hij verkeerdelijk. 

De Wever die zijn gelijk wil bewijzen met verwijzing naar linkse rakkers. Want hij besloot zijn column aldus: “Misschien moeten progressieve lieden er hun Karl Marx maar eens op nalezen: het komt er niet op aan de werkelijkheid te interpreteren, het komt er op aan ze te veranderen.”

Meteen is mijn probleem, aangekaart in m’n blog van 19 augustus, opgelost. Ik vroeg me toen immers af of De Wever Karl Marx heeft gelezen. Ik verwees naar Marx zijn elfde stelling over de Duitse filosoof Ludwig Feuerbach, die door De Wever in zijn slotzin werd geparafraseerd. Of heeft De Wever alleen maar m’n blog gelezen? En zo ja, moet ik dit dan beschouwen als een compliment?

take down
the paywall
steun ons nu!