Amnesty en Greenpeace eisen strafrechtelijk onderzoek naar giftige afvaldump Trafigura in Ivoorkust (foto: Greenpeace)
Opinie, Nieuws, Wereld, Afrika, Milieu, Mensenrechten, Amnesty International, Recht op gezondheid, Ivoorkust, Abidjan, Giftig afval, Juridische stappen, Greenpeace International, Afvalprobleem, Trafigura, The Toxic Truth, Schip Probo Koala, Salil Shetty, Kumi Naidoo - Amnesty International, Greenpeace International

Amnesty en Greenpeace eisen strafrechtelijk onderzoek naar giftige afvaldump Trafigura in Ivoorkust

Nadat de multinational Trafigura in 2006 giftig afval had gedumpt in de Ivoriaanse havenstad Abidjan, werden de gezondheidscentra er overspoeld door tienduizenden mensen die last hadden van misselijkheid, braken, hoofdpijn, huidirritaties en andere klachten. In een nieuw rapport pleiten Amnesty International en Greenpeace International voor een strafrechtelijk onderzoek.

donderdag 27 september 2012 12:05
Spread the love

Het lijvige rapport is het resultaat van drie jaar onderzoek. Het geeft een overzicht van alle feiten en fouten die geleid hebben tot deze medische, politieke en milieuramp. Het toont aan dat bestaande wetgeving, die bedoeld is om dergelijke tragedies te vermijden, genegeerd werd. Verschillende overheden hebben nagelaten om het schip Probo Koala en haar giftige lading te doen stoppen.

De Britse overheid moet een strafrechtelijk onderzoek starten naar Trafigura, de multinational die in 2006 in Ivoorkust het giftig afval dumpte. Meer dan honderdduizend mensen hadden na dit incident medische hulp nodig.

In het nieuwe rapport ‘The Toxic Truth‘ staat een gedetailleerd overzicht van de vele fouten die in Ivoorkust tot zowel een milieucrisis als een medische en een politieke crisis leidden.

Meerdere regeringen, waaronder die van Nederland, negeerden bestaande wetgeving die deze ramp had kunnen voorkomen, en slaagden er niet in om de met giftig afval geladen tanker Probo Koala te stoppen op zijn reis naar de Ivoriaanse haven van Abidjan. Nederland heeft zodoende bijgedragen aan schendingen van het recht op gezondheid in Ivoorkust.

Grote onzekerheid

Slachtoffers van de ramp weten nog steeds niet precies wat voor soort giftig afval het was en leven in onzekerheid over de langetermijneffecten op hun gezondheid. Duizenden slachtoffers hebben nog steeds geen compensatie ontvangen. “We kennen de feiten niet”, zegt Geneviève Diallo, die in Abidjan woont vlakbij een van de plaatsen waar het afval is gestort. “Degenen die echt schuldig waren, zijn nog steeds niet gestraft.”

“Het is zes jaar geleden sinds deze vreselijke tragedie”, zegt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International. “Het is tijd dat Trafigura volledig juridisch verantwoordelijk wordt gehouden. De inwoners van Abidjan zijn niet alleen door hun eigen regering in de steek gelaten, maar ook door Europese regeringen die hun eigen wetgeving niet naleefden. Slachtoffers wachten nog steeds op gerechtigheid, en er zijn geen garanties dat dit soort criminele bedrijfsactiviteiten niet opnieuw zullen plaatsvinden.”

Nog niet te laat

“Het is nog niet te laat om te zorgen voor gerechtigheid, om te zorgen dat de mensen in Abidjan volledige informatie krijgen over wat er is gedumpt, en om Trafigura te laten betalen voor deze misdrijven. Alleen zo is er hoop dat dergelijke rampen in de toekomst worden voorkomen”, zegt Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace International

De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat illegale bedrijfspraktijken in het buitenland onderzocht en vervolgd kunnen worden. Nederland zou daarnaast met de Ivoriaanse overheid moeten samenwerken om medisch onderzoek te doen naar de langetermijneffecten van het gif op de getroffen Ivorianen.

De regering van Ivoorkust moet zorgen voor compensatie voor de slachtoffers van de giframp. Daarnaast moet zij de rechtsgeldigheid beoordelen van de overeenkomst met Trafigura, waardoor het bedrijf immuun werd verklaard voor rechtsvervolging in Ivoorkust.

take down
the paywall
steun ons nu!