De G30.000 van ACW
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Armoede, ACW, Ouderen, Recht op wonen, Sociale economie, Gemeenteraadsverkiezingen, Basismobiliteit - Kris Houthuys

De G30.000 van ACW

Het mag niet verwonderen: wij vinden de gemeenteraadsverkiezingen heel belangrijk. Neen, niet om de postjes of de aantallen. Maar wel en vooral omdat het onze corebusiness is om de wensen en verzuchtingen van mensen naar boven te krijgen, om hun zorgen en vragen op de politieke agenda te krijgen. En om er dan nadien samen ook concreet werk van te maken. Dat is ACW-werk: democratie, inspraak, bottom-up en samen vorm geven aan beleid!

dinsdag 25 september 2012 14:57
Spread the love

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werkten we telkens met één ‘prioriteitenfolder’: we ondervroegen onze achterban met een gestandaardiseerde vragenlijst over hun zorgen voor een beter gemeentelijk sociaal beleid. Dit jaar zoomden we in op de vele en vaak heel verschillende lokale realiteiten: zowel Vlaanderen als Brussel hebben héél verschillende gemeentes. Daarom geen keurslijf meer van één vragenlijst, wel een aanbod met een sjabloon dat makkelijk aan elke plaatselijke realiteit kon worden aangepast. Eenvoudig is het niet, maar het heeft wel de grote verdienste om op maat van elke lokale realiteit dié vragen te stellen die nodig zijn om in dié gemeente een beleid op maat te bedenken. En zo gingen we aan de slag.

Het werd een 7×7, een brede (over de grenzen van onze organisaties heen) bevraging van zeven domeinen (wonen, mobiliteit, …) en binnen elk van die domeinen telkens zeven concrete beleidsvoorstellen. Respondenten konden kiezen voor drie prioritaire domeinen waaraan in hun gemeente/stad moet gewerkt worden. Ze konden dan telkens aangeven hoe hieraan concreet vorm moet worden gegeven. Bijvoorbeeld voor ‘wonen’: betaalbare energie voor iedereen, meer betaalbare koop- en huurwoningen. Voor ‘verkeersleefbaarheid’: goed en veilig uitgeruste fiets- en voetpaden, een veilig netwerk van trage wegen.

Het proces zelf om tot een 7×7 te komen was belangrijk, maar ook heel boeiend. Want er moesten keuzes gemaakt worden: waarover willen we het hebben, met wie, met welke concrete invalshoeken, en wat met beleidsopties die we naar voor zullen schuiven, … En ook: wie bepaalt vooraf in dit proces wat en hoe we deze 7×7 aanpakken? Dat was en is een bijzondere meerwaarde: kiezen voor wat hier in mijn buurt en mijn gemeente nodig is. Maar dat is ook de angel in de verzameling: heel veel materiaal, maar niet makkelijk te interpreteren, laat staan te extrapoleren.

Het resultaat: een G30.000 in ACW

Net omdat het niet één bevraging was, kunnen we niet één resultaat voorleggen. Maar onze G30.000 staat er: in méér dan 150 Vlaamse gemeenten waren we actief; meer dan 30.000 mensen van binnen en van buiten onze Beweging zegden ons hoe zij hun gemeente meer sociaal willen; de meesten gaven hun mening via een onlinebevraging, een minderheid via een uitgeprint vragenlijstje, en meer dan 8.000 mensen reageerden via een iPadbevraging (Dat mag genoteerd worden: als er actief met iPads op pad werd gegaan, dan was de zin om te antwoorden zeer groot).

Wat leren we?

Vier clusters komen, ondanks de gediversifieerde vragenlijst, sterk en unaniem naar voor:

  • armoede en welzijn is dé grootste zorg;
  • wonen, al jaren een belangrijk ACW-thema in de gemeenten, scoort als tweede;
  • betere verkeersleefbaarheid, dus ook mobiliteit, is een belangrijke zorg;
  • meer werk in de sociale sfeer in eigen gemeente (inzet op sociale en op lokale economie) blijft ook hoog op de verlanglijst staan.

Laat ons even inzoomen op deze vier prioriteiten

*Als de respondenten het hebben over ‘armoede en welzijn’ dan wil men vooral dat er werk wordt gemaakt van ‘Iedereen Mee’, het jaarthema van ACW van de vorige jaren: laat ons ervoor zorgen dat onze welvaart ook maximaal ten goede komt aan zij die niet of niet makkelijk kunnen aansluiten. En dan heeft men het ook vaak over ouderen: zorg dat zij mee blijven kunnen in onze samenleving.

* Wonen: een topper vandaag, een blijvende topper bij onze achterban. Vaak gaat het over ouderen: zorg dat zij ofwel maximaal aan goede (zorg)condities kunnen blijven wonen of zorg voor betere omstandigheden in collectieve woonomgevingen. Zorg er ook voor dat de vaak hoge energiekosten zeker voor hen betaalbaar blijven. En zorg er vooral voor dat als ouderen niet meer thuis kunnen blijven wonen, de betaalbaarheid van een collectieve woonst mogelijk blijft.

* Verkeersleefbaarheid blijft belangrijk: dat was vroeger zo, en dat blijft vandaag zeker zo. Meest voorkomende vragen: We willen met z’n allen betere, meer en veiligere voet- en fietspaden. We willen een veilig netwerk van trage wegen. En we willen een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

* En al is de bevoegdheid van de gemeente over Werk nog zo beperkt, toch is er een grote vrije ruimte die door ACW’ers graag ingevuld wordt. Concreet: Zorg voor een sterke sociale/lokale economie: wees creatief want dat kan én dat loont. Zorg voor een sterke link naar de moeilijk inzetbare jongeren in de gemeente. En zorg voor een sterke begeleiding van werklozen – vaak langdurig – naar deze jobs.

Van 7×7 nu naar prioriteitennota’s, straks hopelijk in beleidsnota’s

Dit verhaal dat we condenseerden uit een veelheid van vragenlijsten naar een bundeling van resultaten, is niet af. Onze ACW-kernen hebben de resultaten van hun gemeentelijke bevraging verwerkt in een ACW-prioriteitennota voor de volgende legislatuur. Zij gaan er nu verder mee op pad. Zij maken deze nota kenbaar aan de brede bevolking, hun netwerk van bevriende verenigingen en vooral aan de democratische partijen. Zij vragen de kandidaten om met deze eisen uitdrukkelijk rekening te houden en ze in te schrijven in hun partijprogramma’s. Zij zullen de nieuwe mandatarissen na 14 oktober vragen om met de zorgen van de ACW’ers rekening te houden bij de opmaak van de gemeentelijke beleidsnota’s en de meerjarenplanning.

De ACW-kernen zijn bereid om daaraan actief mee te werken. En wees maar zeker: onze ACW’ers zullen hun nieuwe gemeentelijke beleidsmensen meer dan eens herinneren aan wat ACW verlangt van een nieuw bestuur.

Wij zijn overtuigd: wij bouwden van onderuit een bevraging op, wij kregen een zee van reacties, wij bouwen ermee aan een prioriteitennota, en wij blijven als ACW onze beleidsmakers hiermee confronteren. Een echte diepgewortelde G30.000 is bezig.

take down
the paywall
steun ons nu!