Septemberverklaring “voorspelbaar, doorzichtig en kortzichtig” volgens ACV-Openbare Diensten
Opinie, Nieuws, Politiek, België, ACV, ACV-Openbare Diensten - Christoph Vandenbulcke

Septemberverklaring “voorspelbaar, doorzichtig en kortzichtig” volgens ACV-Openbare Diensten

"De Vlaamse regering is erin geslaagd om bij de start van het parlementaire jaar, een begroting in evenwicht te presenteren. Op zich niet onverwacht en gezien het ontbreken van de harde cijfers, niet eens zo’n kunst. Temeer omdat quasi de volledige besparing op rekening en op kap van de ambtenaren terecht komt", vindt Christoph Vandenbulcke van ACV-Openbare Diensten.

maandag 24 september 2012 16:41
Spread the love

Horizon 14 oktober 2012

Het is duidelijk dat deze Vlaamse regering er alles aan gedaan heeft om zoveel mogelijk stemgerechtigden te vriend te houden. Burgers en bedrijven worden gespaard en de spreekwoordelijke wortel van een voorspoedige toekomst voorgehouden terwijl de ‘ambtenaren’ de volledige besparingsoperatie te verwerken krijgen.

Leven op krediet

Dat hiermee roofbouw gepleegd wordt op de fundamenten van het overheidsapparaat en een zware hypotheek gelegd wordt op de toekomst, wordt gemakshalve vergeten. De taken die niet meer door de overheid opgenomen worden, zullen door de private en commerciële sector overgenomen worden. Het recente verleden leert ons dat dit niet altijd beter en zeker niet goedkoper hoeft te zijn… De burgers en bedrijven zullen uiteindelijk de doorgeschoven en uitgestelde factuur gepresenteerd krijgen, met intrest.

Meer van hetzelfde

De Septemberverklaring bevat weinig innovatieve elementen. Het is duidelijk dat er nogal wat van vorige, onafgewerkte projecten gerecycleerd worden. Voor de besparingen blijft de Vlaamse regering ook uit eenzelfde vaatje tappen. De diensten van de Vlaamse overheid kregen eerst 5, dan 6, nu 7 procent besparingen te slikken. Ondertussen is de kritische ondergrens voor een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening al lang overschreden. Nu nog durven beweren dat het doel is ‘de Vlaamse overheid nog slagkrachtiger te maken’, klinkt buitengewoon cynisch.

Wat we zelf doen

Het is zeer de vraag of de Vlaamse regering er goed aan gedaan heeft om de timing van de begroting te laten primeren op de inhoud. Vast staat dat er met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht gekozen is om niet écht te kiezen. Tenzij eens te meer besparen op het overheidsapparaat.

Christoph Vandenbulcke is vakbondsverantwoordelijke bij ACV-Openbare Diensten

take down
the paywall
steun ons nu!