Septemberverklaring “De fundamenten zijn verstevigd, maar dan toch niet de ecologische”
Opinie, Nieuws, Opinie, Septemberverklaring2012 - Lieze Cloots

Septemberverklaring “De fundamenten zijn verstevigd, maar dan toch niet de ecologische”

"Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt, aldus Lieze Cloots van Bond Beter Leefmilieu

maandag 24 september 2012 17:27
Spread the love

hDe regering Peeters II gaat de laatste rechte lijn in om haar engagementen waar te maken uit het Pact 2020. Daarin nam de regering zich voor om van Vlaanderen een sociale, economische en ecologische topregio te maken.

Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt.

Bond Beter Leefmilieu betreurt deze keuze, omdat een investering in vergroening en energiebesparing net kan bijdragen tot een structurele economische heropleving en bovendien positief is voor de portefeuille.

De Vlaamse regering zal in haar laatste jaar een aantal versnellingen hoger moeten schakelen om prangende milieukwesties zoals klimaatbeleid, energiebesparing en luchtkwaliteit aan te pakken, wil die regering haar engagementen uit het Pact 2020 kans op slagen geven.

Bond Beter Leefmilieu geeft ook een overzicht van de belangrijkste milieudossiers die in het komende jaar op de werktafel van de regering Peeters liggen. 

Namens Lieze Cloots is beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!