Vlaamse regering beperkt keuzes voor energiebesparing
Opinie, Nieuws, Milieu, België -

Vlaamse regering beperkt keuzes voor energiebesparing

Terwijl Europa volop de kaart van de energiebesparing trekt, dreigt de Vlaamse regering de keuzes voor energiebesparing te beperken. Warmtepompen zijn een efficiënt middel om energie te besparen en worden als dusdanig ook door Europese normering erkend. De Vlaamse regering wil eisen opleggen die 40% hoger liggen dan de Europese normen, waardoor in Vlaanderen enkel de duurste warmtepompen in aanmerking zullen komen om erkend te worden.

donderdag 20 september 2012 13:15
Spread the love

In de regeling voor een minimumaandeel hernieuwbare energie in gebouwen, wordt in de bouwvoorschriften van Vlaanderen voor warmtepompen een seizoenprestatie (SPF) van 4 geëist om meegerekend te worden. Warmtepompen met een seizoenprestatie van 2,875 (de Europese norm) hebben een prestatiefactor van 115%, terwijl de klassieke verwarmingssystemen een prestatiefactor hebben van minder dan 100%. De prestatie eis die Vlaanderen aan de warmtepomp stelt is 160%. Deze strengere eis staat haaks op andere toepassingen, waarbij prestatie-eisen niet of veel vager omschreven worden.

De Vlaamse regering beperkt hierbij de opkomst van deze energiezuinige oplossing die onze CO2 uitstoot drastisch kan verlagen.  Alle warmtepompen die beantwoorden aan de Europese normen besparen minimaal 15% op de CO2 uitstoot t.o.v. een traditioneel verwarmingssysteem.  Door de lat te hoog te leggen, waardoor de investeringskost  verhoogt, zullen minder warmtepompen geïnstalleerd worden en zal het potentieel  hiervoor zwaar onderbenut blijven.

Als dit zo in de regelgeving ingeschreven wordt, zullen enkel de gegoede burgers zich een ecologische verwarmingsinstallatie kunnen aanschaffen, terwijl in de rest van de EU deze oplossingen wel bereikbaar zullen zijn voor elke consument. Als we bovendien vaststellen dat we CO2 rechten in het buitenland moeten kopen omdat we niet genoeg besparen op onze CO2 uitstoot, dan kunnen er op zijn minst vragen gesteld worden bij deze maatregel.
Bovendien begint Vlaanderen reeds met een achterstand om de doelstellingen te behalen die zijn opgenomen in de nieuwe richtlijn Energie Efficiëntie die vorige week goedgekeurd werd door het Europese Parlement.

De kern van de nieuwe regeling is er voor te zorgen dat er een minimum aandeel hernieuwbare energie in de gebouwen gerealiseerd wordt.  Daar staan wij met het Warmtepomp Platform volledig achter. Maar met onrealistische eisen dreigt het besluit zijn eigen doelstelling  te ondermijnen.  De criteria voor de toestellen zijn gekend vanuit Europa en dienen niet opnieuw gedefinieerd te worden.  Het Warmtepomp Platform vraagt de Vlaamse regering dan ook om de Europese normen toe te passen, wat trouwens ook door de SERV en de MINA Raad bepleit werd in hun advies omtrent deze ontwerpregeling.

Jan Lhoëst is projectleider Warmtepomp Platform

take down
the paywall
steun ons nu!