Europese Commissie moet embargo op toelaten GGO’s instellen
Opinie, Nieuws, Europa - Bart Staes

Europese Commissie moet embargo op toelaten GGO’s instellen

De Europese Commissie moet ogenblikkelijk een moratorium instellen voor alle nieuwe toelatingen van GGO-teelten en GGO-producten op de Europese markt. Dat stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen) naar aanleiding van nieuw toxicologisch onderzoek naar de effecten van de maïs NK603, dat vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Food and Chemical Toxicology (1).

woensdag 19 september 2012 21:46
Spread the love

De eerste studie op langere termijn naar de toxicologische effecten van het voeren van proefratten met genetisch gemanipuleerde maïs werd uitgevoerd door professor Séralini van de universiteit van Caen (Frankrijk). “Als deze resultaten juist zijn – en de ruwe onderzoeksgegevens zullen ter verificatie door andere wetenschappers beschikbaar worden gesteld – dan zijn ze aanleiding voor een extra voorzichtige benadering door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA en de Europese Commissie,” aldus Bart Staes.

“Dat is trouwens ook de benadering van de Franse overheid die vandaag bekend maakte dat het Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) alsmede EFSA gevraagd wordt om de verontrustende bevindingen van deze studie nader te onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomst zal de Franse overheid de Europese autoriteiten verzoeken om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de volksgezondheid te beschermen. De Franse overheid stelt ook dat dit onderzoek lijkt te bevestigen wat we al jaren stellen: de toxicologische studies naar de effecten van GGO-voedsel, zoals die tot nog worden geëist door Europese regelgeving in het kader van de toelating op de Europese markt, zijn onvoldoende diepgaand en grondig.

Séralini en zijn team onderzochten – in het diepste geheim – een groep van 200 ratten die verschillende soorten van GGO-maïs gevoerd werd gedurende twee jaar (met en zonder het bestrijdingsmiddel Round-Up en een controlegroep met gewone maïs). Uit de resultaten blijkt een onrustwekkend hoge mortaliteit bij de ratten die gevoerd werden met maïs NK603. “Hoe dan ook onderstrepen de Europese groenen dat de gebruikelijke toxiocologische onderzoeken van twee tot drie maanden onvoldoende zijn. De onderzoeksgegevens die Monsanto en andere multinationals beschikbaar stellen zijn niet objectief en niet gebaseerd op serieus wetenschappelijk en betrouwbaar onderzoek. Het is cruciaal dat nationale en Europese instituten belast met bescherming van de volksgezondheid de financiering en uitvoering van dit soort onderzoek zelf gaan doen.” 

take down
the paywall
steun ons nu!