De Vlaamse regering moet duidelijke én sociale keuzes maken
Opinie, Nieuws, België - Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV, Hugo Engelen, Vlaams gewestsecretaris ACLVB, Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

De Vlaamse regering moet duidelijke én sociale keuzes maken

De Vlaamse regering bereidt momenteel de begroting 2013 voor. Minister-President Peeters zal op maandag 24 september de beleidsplannen van de Vlaamse regering voor 2013 toelichten in het Vlaams Parlement. De begrotingsopmaak zal geen makkelijke oefening worden. Kaasschaafgewijs lineair besparen is echter geen optie voor de vakbonden.

woensdag 19 september 2012 14:59
Spread the love

Duidelijke en sociale keuzes nodig

  1. In een context van stijgende (jeugd)werkloosheid en industrie die zwaar te lijden heeft, moet al wat kan bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid worden ontzien. Vlaanderen moet al de hefbomen die het op dit terrein heeft maximaal inzetten. Dit betekent o.a. de Vlaamse en federale plannen en middelen voor jongerenstages inpassen, een evaluatie van de investeringssteun aan bedrijven, de hervorming van het secundair onderwijs zo snel mogelijk opstarten.
  2. Er mag geenszins worden getornd aan de budgettaire ruimte die voorzien is voor sociaal beleid (uitbreiding gehandicaptenzorg, kinderopvang, armoedebestrijding…).
  3. De Vlaamse regering moet ook zorgen voor transparantie over de belastingdruk op inkomsten uit successierechten, managementvennootschappen, onroerende voorheffing… Het is vandaag niet mogelijk om exacte uitspraken te doen over het aandeel van gezinnen resp. van bedrijven in de inkomsten van gewestbelastingen en nog veel minder over het aandeel van minder- en betervermogende gezinnen onderling. Die transparantie is essentieel voor een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk.
  4. De koopkracht van de werknemers mag niet verder aangetast worden. De reeds lang beloofde automatische toekenning van rechten, zoals het recht op een studiebeurs, mag niet opnieuw uitgesteld worden. En er moet voldoende ruimte zijn voor de komende onderhandelingen over loonprogrammatie, ook in het onderwijs.

2013 is het laatste volle beleidsjaar van deze Vlaamse regering Peeters II. We verwachten dan ook een Vlaamse regering die voldoende sociale ambitie aan de dag legt.

Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV
Hugo Engelen, Vlaams gewestsecretaris ACLVB
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
 

take down
the paywall
steun ons nu!