Fatima Reuzenstoet

Niet in onze naam

dinsdag 18 september 2012 18:27
Spread the love

Zaterdag betoogden een kleine groep extremistische heethoofden in Borgerhout. Aanleiding was zogezegd de anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’. Tegelijkertijd werd de 300ste verjaardag van de Borgerhoutse reuzenstoet gevierd. Er is al heel wat te doen geweest in de media over de betoging. Grote verliezer in de hele berichtgeving is Borgerhout, in het bijzonder de etnisch diverse gemeenschap. Voor de zoveelste keer. Dit willen wij niet langer laten gebeuren.

Zaterdag was een prachtige dag. Het was feest in heel Borgerhout. Ruim duizend mensen van heel diverse achtergronden liepen mee in de Reuzenstoet. Een heel jaar lang hebben ze hard gewerkt om elk met hun vereniging, school, sportclub een prachtreus te maken. Er waren in totaal bijna 60 nieuwe reuzen. Er was muziek, een braderij, de sfeer was fantastisch. Langs de kant stonden meer dan 20.000 mensen te genieten van het spektakel. Onder hen ook heel veel moslims: mannen, vrouwen, jong en oud. Stoet, publiek en de kraampjes rondom waren een perfecte afspiegeling van wie er in Borgerhout leeft, woont en werkt.

En toen kwam de betoging de reuzentocht verstoren. Voor alle duidelijkheid: wij vinden de anti-islamfilm ook onsmaakvol. Het is pure provocatie. We kunnen begrip opbrengen voor een vreedzame optocht maar niet voor wat er zaterdag gebeurd is. Een kleine groep extremisten vond het nodig om een prachtig evenement als onze Borgerhoutse Reuzenstoet te verstoren. Dit keuren wij af. Voor ons is het duidelijk: het is steeds dezelfde groep jongeren die het voor de rest van de gemeenschap verpest. Zij plaatsen de moslimgemeenschap in een slecht daglicht en voeden het racisme.

Om het even welke reden is goed voor hen om amok te maken. Heel wat moslims zijn bovendien zaterdag zelf het slachtoffer geworden van dit extremisme. Er waren misschien 50, hooguit 100 relschoppers, toch werden er 230 mensen opgepakt. Wie er Marokkaans uitzag en toevallig passeerde langs den Drink (of nieuwsgierig toekeek) werd mee aanzien als een aanstoker, werd mee ingesloten en opgepakt. Eén van de ondergetekenden heeft het van dichtbij meegemaakt en is op het nippertje kunnen ontkomen. Voor hen kwam er een abrupt einde aan een mooie feestdag.

De media hebben van het spektakel gesmuld – een beetje van de stoet maar helaas vooral van de rellen. De berichtgeving was op die manier precies het omgekeerde van de realiteit: in Borgerhout zelf was de stoet hoofdzaak, en de rellen een gebeurtenis in de marge. De 1.000 deelnemers en de meer dan 20.000 toeschouwers hebben niet toegestaan dat hun feest verpest werd door enkele heethoofden en daar zijn wij bijzonder fier op.

De VRT meldde zondagmiddag dat er weinig allochtonen voor de camera wilden getuigen om de betoging te veroordelen. Dat 10.000 Borgerhoutenaren van Marokkaanse origine er zaterdag voor kozen om van de reuzenstoet te genieten en geen aandacht te besteden aan de boodschap van de heethoofden, lijkt ons nochtans een duidelijk signaal. Bovendien zijn er wel allochtonen die willen getuigen dat zij niet akkoord gaan met het optreden van de relschoppers. Kijk naar ons. Wij zeggen duidelijk: niet in onze naam. Maar wij werden helaas niet gecontacteerd door de VRT.

Door actief engagement op te nemen in de politiek en ons kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, willen wij tonen dat wij ook ons steentje willen bijdragen, net zoals vele anderen etnisch-diverse Borgerhoutenaren. Denk maar aan de fietstocht voor veiliger verkeer langs alle Borgerhoutse moskeeën, de prachtige reuzin-met-de-hoofddoek Fatima die meeliep in de stoet en de brede werking van het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ). Allemaal signalen dat de Marokkaanse Borgerhoutenaren hard meewerken aan een beter Borgerhout. Al dat werk willen wij niet laten verpesten door een paar ruziemakers. Antwerpen is en blijft van iedereen. En daar kunnen enkele heethoofden en enkele politici die het nodig vinden ons allemaal over dezelfde kam te scheren, niets aan veranderen!

Ikrame Kastit, Omar Aljattari en Nadia Bachgada zijn moslim en kandidaat voor Groen in Borgerhout

take down
the paywall
steun ons nu!