N-VA maakt ‘Vlaming zijn’ beschamend!

N-VA maakt ‘Vlaming zijn’ beschamend!

donderdag 12 juli 2012 12:49
Spread the love

Eerder deze week stelde CD&V’er Eric Van Rompuy dat N-VA een gevaar is voor onze welvaart. Hij ziet N-VA als een partij die enkel drijft op ‘ongenoegen’ maar géén zinvolle alternatieven voorstelt of aanreikt. Dat hij met deze stelling geen ongelijk heeft, bewijst N-VA elke dag opnieuw. Is het niet Theo Francken dan is het wel -zoals nu- Nadia Sminate die een vraag stellen over ‘controle van uitkeringstrekkers’.

Laat het duidelijk zijn : ik heb geen moeite met het feit dat er controle is in het kader van de sociale zekerheid. Waar het mij om gaat inzake het RIZIV is het volgende : uitkeringen bij langdurige ziekte zijn soms zo onaanvaardbaar laag, dat het bijklussen in één of andere zin, noodzakelijk maakt om te overleven.

Hoe komt het dat N-VA nooit vragen stelt bij die veel te lage uitkeringen? Of waarom nemen zij geen -wetgevend- initiatief om die lage uitkeringen op te trekken tot een aanvaardbaar niveau? Dat, samen met controle zou ongetwijfeld veel problemen oplossen.

Het is overduidelijk dat N-VA maar één dogma kent : controle in het kwadraat. Blijkbaar enkel geïnteresseerd in/om GEvallen van een levensSTAndaard die ongeoorloofd POver is, hun uitkering helemaal te kunnen afpakken.

Wat de -zowel menselijke als financiële- gevolgen zijn van chronische ziekte(s), dat interesseert de N-VA geen ene moer.  Zij willen maar één ding : controle in het kwadraat. Gezondheidsaspecten zijn hun zorg niet. Daar heb ik ze nog nooit één woord over horen zeggen. Controle, uitsluiten en uitwijzen zijn hun stopwoorden en sleutelbegrippen.

Tegen dergelijke ‘kracht van de verandering’ zeg ik duidelijk : Nee, bedankt.

take down
the paywall
steun ons nu!