Hernieuwbare energie biedt meerwaarde voor netbeheerders
Opinie, Nieuws, Economie, Milieu, België, Duurzame energie, Groene stroom, Fossiele brandstoffen, Hernieuwbare energie, Nucleaire installaties, Opslag elektriciteit, Piekproductie, Netbeheerder - Bart Bode

Hernieuwbare energie biedt meerwaarde voor netbeheerders

De recordproductie van groene stroom dankzij wind- en zonne-energie van het voorbije Pinksterweekend toont aan dat hernieuwbare energie aan een reële opmars bezig is. Dankzij nieuwe methodes wordt de voorspelbaarheid van zonnige en/of winderige dagen steeds accurater.

vrijdag 1 juni 2012 20:15
Spread the love

Dit zorgt ervoor dat netbeheerders beter voorbereid zijn op een dergelijke input van groene stroom – die wettelijk voorrang heeft –  en dat de nucleaire en fossiele elektriciteitsproductie kan worden teruggeschroefd.

Wie nog twijfelt aan de haalbaarheid van de doelstellingen inzake hernieuwbare energie, wordt door de realiteit van deze cijfers overtuigd. De hoge productie van hernieuwbare energie zal meer en meer voorkomen en wordt ook beter hanteerbaar voor netbeheerders en consumenten.

Naast het vermijden van onnodige energieconsumptie is het lokaal opwekken en verbruiken van hernieuwbare energie een zeer goed voorbeeld van energie-efficiëntie. “De lokale productie zorgt voor minder transportverliezen en bij lokale consumptie ook voor een ontlasting van het net”. Dankzij minimale aanpassingen kan een omvormer van een PV-installatie ook de spanningsregeling mee ondersteunen. Veel nieuwe omvormers worden trouwens automatisch voorzien van deze technologie.

Consumenten die zelf energie opwekken, zoals met een PV-installatie, moeten we stimuleren om hun eigen productie direct te gebruiken. Bij de hervorming van het groene stroombeleid wordt er aan de netbeheerders gesuggereerd om aan particulieren een vergoeding voor het gebruik van het net aan te rekenen.

Een netvergoeding moet op een intelligente manier, met de nodige omzichtigheid en in overleg met de sector gebeuren. Een lineaire vergoeding (op basis van opgesteld vermogen) is geen stimulans voor het meer gebruiken van de zelfgeproduceerde stroom en brengt bovendien bestaande en nieuw te ontwikkelen groene stroomprojecten in het gedrang.

Daarom stelt de sector voor om daar een beloningsbeleid aan te koppelen voor de ondersteuning van het net door hernieuwbare energieproductie. Het afstemmen van eigen gebruik en productie kan met eenvoudige en beschikbare technologie mogelijk worden, zelfs zonder zogenaamde slimme meters.

Naast een grotere voorspelbaarheid, worden ook meerdere vormen van opslag in de praktijk gebracht. Sinds tientallen jaren wordt er in België gebruik gemaakt van de pompcentrale van Coo om elektriciteit op te slaan. Daar komen nu batterijen bij, zoals in elektrische auto’s, en dat is slechts één element in dit domein. 

Warmtepompen kunnen hier onder meer met thermische opslag ondersteuning bieden. Net zoals zon, wind en biomassa aanvullend werken bij de productie van hernieuwbare energie, zullen ook diverse opslagsystemen op elkaar inspelen.

Samen met een inpassing in een breder net – het Belgische elektriciteitsnet is verbonden met de buurlanden, waarbij elektriciteit voortdurend in- of uitgevoerd wordt – kan meervoudige opslag de pieken of dalen in productie en/of consumptie opvangen.

In het Belgische uitrustingsplan voor elektriciteit moet deze overgangsperiode verrekend worden en zullen centrales met nucleaire en fossiele brandstoffen vooral heel flexibel moeten worden ingezet. Tegelijk kunnen de systemen voor vraagsturing verder uitgebouwd worden, zodat de uitzonderlijke piekvragen waarvoor zeer dure investeringen nodig zijn, afgevlakt kunnen worden. Zo kan hernieuwbare energie maximaal ingepast worden in een intelligent netbeheer.

Bart Bode

Bart Bode is algemeen directeur van ODE (de sectororganisatie duurzame energie).

take down
the paywall
steun ons nu!