Het wordt ook druk tijdens de schoolvakantie

Het wordt ook druk tijdens de schoolvakantie

zaterdag 31 maart 2012 05:25
Spread the love

Katleen Verschoore bericht uit Zuid-Afrika. Hieronder vind je een nieuwe episode uit haar beroeps-, sociaal en familiaal leven.

Terwijl de middelbareschoolstudenten voornamelijk examens afleggen, had de lagere school gisteren hun worksharing. Het is altijd heel fijn om te zien wat de kinderen brengen op de worksharing, meestal is het muziek, zingen, versen opzeggen of een toneelstukje. Het vierde leerjaar heeft vooral rond de Noorse mythologie gewerkt en dus voerden ze een toneelstukje op waarbij iedereen een bepaald karakter was. Het verhaal ging over de reus die een muur rond Asgard wou bouwen en daarvoor de dochter van iemand als beloning wou. Maar de inwoners van Asgard wilden niet dat de dochter werd gegeven dus door een truc van Locki werd de reus misleid.

Vandaag dan was er worksharing in Mary’s klas. Zij is ook in het vierde leerjaar maar luistert ook naar de verhalen van het vijfde leerjaar rond de Indische mythologie want dat zijn de verhalen voor haar leeftijd. Voor Mary niet vanzelfsprekend want ze moeten dan ook de verhalen in een boek neerpennen. En gezien Mary helemaal niet op dit niveau is kopieert ze de tekst wat ook niet vlot gaat voor haar. Maar ze genoot van de tekeningen die ze dan rond de verhalen moest maken. Vandaag voerden deze groepen dan een stukje over Rama and Sita op. Mary was Sita, de mooiste prinses in de hele wereld die trouw blijft aan Rama alhoewel ze ontvoerd werd door een boze figuur. Lisa, de dochter van Peggy die aan haar laatste dagen vrijwilligerswerk toe is voor het Breede Centre, had haar moeder gevraagd om ‘echte Belgische frietjes’ te maken voor vandaag want het was ook een afscheid van haar. Hier in McGregor zijn er verschillende plaatsen die frietjes bakken maar ze worden ‘slap chips’ genoemd want ze worden maar een keer gebakken en zijn vettig en zacht. Ook niet naar mijn smaak. Dus lekkere Belgische frietjes en zelfgemaakte mayonaise gegeten.

In de voorbije weken was ik vooral bezig met het blijven uitsturen van de Alumni vragenlijst. Ik het er op dit ogenblik twaalf van de achtenveertig binnen. Ik moet ze dus regelmatig een mail of Facebookboodschap sturen om ze aan te sporen. Ook aan een fondseninzameling voor de lagere school gewerkt. De leerkracht zouden het sparen van R1 per week proberen in hun klassen maar ik denk dat ze er nog niet aan begonnen zijn. Maar waar ze wel achterstonden was om ‘schoolfoto’s’ van de kinderen te nemen die de ouders dan kunnen bestellen en betalen. En omdat de meeste ouders geen camera hebben is dit inderdaad een succes. Ik heb dus een paar dagen besteed met het foto’s nemen van alle kinderen van de kleuterklas en de lagere school. Niet zo eenvoudig om de kinderen natuurlijk te laten overkomen maar ik ben best tevreden met het resultaat. Voor de middelbare school was het niet zo’n succes. Ik veronderstel dat de meeste, niettegenstaande hun omstandigheden, toch een gsm hebben waarmee ze foto’s kunnen nemen. In de vakantie moet ik in totaal 80 foto’s laten afdrukken. De kost is R3 voor een foto en ze werden voor R10 verkocht. Een winst van R7 die niet zo heel veel is maar toch wel iets binnenbrengt. Miss Helen van het eerste en tweede leerjaar zal bijhouden hoeveel er ingezameld wordt want dat geld kan dan specifiek voor de lagere school besteed worden.

Wat er ook de laatste weken gaande was maar waar ik nog niet rechtstreeks bij betrokken ben is een soort inspectie van ISSA – de organisatie die de onafhankelijke scholen onder zijn vleugels heeft. De meeste Waldorf scholen maken er deel van uit. Nu is ISSA aan een grootscheepse evaluatiecampagne begonnen. Dit bestaat eruit dat alle ouders en tewerkgestelden op de school anoniem een evaluatie geven door op gerichte vragen te antwoorden. De studenten krijgen ook iets dergelijks in te vullen. Niet slecht natuurlijk want het is altijd goed om te evalueren en te zien waar men als school aan toe is. Het uiteindelijke rapport zou de sterke en zwakke kanten moeten naar boven brengen waaraan dan kan gewerkt worden. Zelf heb ik nog geen evaluatiepapier gekregen maar hopelijk komt dit na de vakantie.
De Federatie van Waldorf Scholen, een overkoepelende organisatie voor alleen Waldorf scholen, is de laatste tijd ook regelmatig op bezoek gekomen. Zij kijken vooral naar het structurele en pedagogische aspect van de school want om de naam Waldorf te mogen dragen moet de school aan strikte voorwaarden voldoen. De federatie heeft ook een ondersteunende rol en helpt momenteel vooral om een trainingprogramma en voorwaarden op te stellen want ‘life long learning’ is een voorwaarde voor een Waldorf-leerkracht. Altijd in de Paasvakantie vindt er een Nationale Teachers Conference plaats. Toen ik nog kleuterjuf was ging ik er elk jaar naar toe om collega’s te ontmoeten en inspiratie op te doen. McGregor is zo afgelegen dat het eenzaam kan zijn als Waldorf-leerkracht.

Dit is een van de redenen dat ik met het Breede Centrum wil samenwerken want de mensen in het bestuur zijn heel ervaren en zullen geregeld cursussen en studieavonden organiseren. Ik heb dit altijd gemist hier in McGregor dus ben ik heel blij dat het nu ook hier kan. Mary is al groot genoeg en tijdens de volgende termijn zal een jonge vrijwilligster bij ons inwonen to Juni. Zij kan dan gerust babysitten.
Het Breede Centrum gaat langzaam van start. Pieter is begonnen met lessen wiskunde en computer. Zelf kan ik niets doen tijdens de week want mijn werk ligt bij de school maar ik heb beloofd dat ik in deze paasvakantie voor hen zal werken. Ik moet er rechtstreeks bij betrokken zijn en alles ten gronde begrijpen wil ik fondsen inzamelen voor hen.

Voor de rest zal ik in de vakantie ook een aantal persoonlijke zaken moeten uitzoeken waar ik geen tijd voor heb tijdens de school termijn. Palesa komt weer bij ons logeren voor een week terwijl haar moeder bijscholing volgt. En Mary heeft al een ‘slumberparty’ met een aantal vrienden voor vrijdag georganiseerd. Soms verlopen de vakanties niet zoals ik me ze voorstel. Hopelijk kan ik ook een beetje rust nemen tussendoor.
 

take down
the paywall
steun ons nu!