Laat A’pen niet stikken in AAAAAAAA !

donderdag 22 maart 2012 13:08
Spread the love

‘t Is lente, er klinkt een nieuw geluid in Antwerpen. De terreur van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt met de dag grootschaliger aangeklaagd. In de late namiddag van 21 maart verzamelden een 140 verontwaardigde burgers aan de voet van kwelgeest Lange Wapper, op het Steenplein. Ondermeer beeldhouwer Lebuïn D’Haese en de vorige stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen riepen op.

Kunstenaars gaan de straat op tegen de door de stedelijke overheden geregisseerde onderdrukking van de vrije meningsuiting op het openbaar domein. Die onderdrukking gaat gepaard met fysiek geweld en met een golf van politieke GAS-boetes, met als ‘leider’ burgemeester Patrick Janssens. Artiesten nemen als het geweten van de stad politieke verantwoordelijkheid; niks van ivoren toren. Ze zijn een stille kracht met macht.

Burgers gemuilkorfd

In de tekst bij deze lente-actie lezen we: ‘als kunstenaars zijn we erg gevoelig als het om beperking van het kritisch denken gaat, dus van het vrije denken. Uit die vrijheid puren wij onze artistieke mogelijkheden. Als burgers worden gemuilkorfd, wordt ook ons, kunstenaars, ruimte ontnomen om te denken en te handelen’.

Er wordt opgeroepen om compromisloos te reageren: niet te ‘dialogeren’ op het Schoon Verdiep (stadhuis).Citaat: ‘laat de GAS-boetes in de papierversnipperaar verdwijnen’. Deze stad mag niet stikken in een langgerekt AAAAAAAAAAAAAA. (Visie kunstenaars) (1)

Kunstenaars bezitten hun beelden, hun taal, hun geluid als wapen. De geëngageerde dichter Staf De Wilde (Lappersfort Poets Society) op het Steenplein:

“Geestesverwanten, dit is een tijd om een vuist te maken, borden te dragen als ‘stop speculanten’.”

Wijlen Herman J. Claeys, de Provo en anarchistische dichter, werd geëerd aan de voet van kwelgeest Lange Wapper. Hij schilderde tijdens de grote, een maand durende kunstmanifestatie Bunker ’91 -zonder aanvraag tot toelating uiteraard- zijn profetisch Wandelgedicht op de waterkeringsmuur (Straathond gehuldigd) (2):

  ‘Maar werp een dam op tegen haat, een keringsdam van woede tegen bekrompen rassennijd en stuurse vooroordelen, die deze oude metropool, de trotse wereldhaven, een reuk van rottigheid bezorgt, een stank van bruine pest, nog meer beklemmend dan het gif dat industriebaronnen ons met de barre noorderwind de strot inblazen, ongestraft’.

Wie twintig jaar later de ‘reuk van rottigheid aanklaagt’, wordt beboet en met fysiek geweld gearresteerd, achter de tralies gezet. (Video brutale arrestaties Occupy-Antwerp) (3)

De stank van GAS moet oprotten

Tijdens de manifestatie op het Steenplein werd het ‘Anti-GASlied’ gezongen:***

” De zwarte gaten rukken op, West of Oost en Vlaams of Waal, de burgemeester schuift mee op, controle, macht : ‘t is kapitaal…’

Wat de kunstenaars en zij die hen volgen eisen, is glashelder :

” Schiet een doel soms een dok te ver, blijf bewogen en fonkel uw ster, onze mening laat zich niet beknotten, de stank van het GAS moet oprotten ! “.

Verder :

” De vrijheid van de straat staat op ‘t spel, geen leider maar kunst is de route, verstikt door het gas van de boete “.

De beeldhouwer Lebuïn D’Haese zegt op zijn Blog :

” Steeds weer doe ik mijn mond open en roep, het lawaai van de leugen klinkt gesmeerd, ik zoek mijn stem. Steeds weer open ik mijn mond en schreeuw “

‘Arkprijs’ voor Peter Holvoet-Hanssen

Op 22 maart, daags na de door kunstenaars bij mekaar geroepen actie tegen de door het stedelijk ‘gezag’ gevoerde terreur tegen de vrije meningsuiting op pleinen en straten, waarbij GAS-boetes politiek misbruikt worden, vernam de vorige stadsdichter (‘Stads-Peter’) Peter Holvoet-Hanssen dat hem de prestigieuze Arkprijs van het Vrije Woord toegekend is. 

Peter is één van de initiatiefnemers van de bijeenkomst aan de voet van kwelgeest Lange Wapper. Hij was als stadsdichter een kwelgeest voor het ‘Schoon Verdiep’ (stadhuis). Hij zorgde er voor dat belangrijke fragmenten van de uit ’91 stammende provocerende poëzie van Herman J.Claeys geïntegreerd werden in het op de waterkeringsmuur aan de Schelde geschilderde drie km lange Kaaiengedicht (Welkom pierewaaiers !).

Peter Holvoet-Hanssen kreeg de Arkprijs van het Vrije Woord voor zijn inzet om het vrije woord naar alle lagen van de bevolking te brengen’. Zijn engagement tegen de politieke GAS-boetes die activisten aangesmeerd krijgen, is tevens een egagement voor de democratische rechten van àlle Antwerpenaren.

Het is welletjes geweest

Het verzet tegen het bruine beleid – onder aanvoering van burgemeester P.Janssens (een ‘socialist’…) – verbreedt en verhevigd zich in de Scheldestad. Vertegenwoordigers van talrijke progressieve oppositie bewegingen waren op het Steenplein aanwezig. Occupy-Antwerp, Ademloos, het Daklozen Aktie Komitee, Boulevard Amandla, Vredesactie, de linkerzijde met de PVDA, Rood!,  LEF (Links Ecologisch Forum), vakbonds militanten en vooral autonome burgers met kinderen en honden.

Dit gaat alle gewone Antwerpnaren aan die door op buit beluste ‘overlast ambtenaren’ en politie geviseerd worden voor hun loslopende hond, het voederen van de vogeltjes, een vuilniszak, als tachtigjarige de sneeuw niet geruimd, het ‘samen scholen’. In hun basis tekst zeggen de kunstenaars : ‘En dan zwijgen we nog over 2060 rond het De Coninckplein, over wat daar gebeurt wanneer je wat te lang  durft rondhangen of wanneer je er, hoe erg, in het openbaar een biertje durft drinken’.

Het is welletjes geweest, de activisten van Occupy-Antwerpen versnipperen hun GAS-boetes en ‘onderhandelen’ niet. Zoals ook Ademloos haar boetes en verzoeken tot ‘een goed gesprek’ op het stadhuis aan haar laars lapt. Dit is een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid aan alle Antwerpenaren om GAS-boetes niet te betalen, ze massaal te verbranden. De stadsdienst met de schone naam Samen Leven – kern van de georganiseerde repressie en intimidatie – een poepje te laten ruiken.

De GAS werd een symbool voor repressie en het aantasten van de burgerlijke vrijheden door een bruin stadsbestuur. Het Anti-GASlied zal gezongen worden op straten en pleinen, zonder daarvoor om toestemming te smeken. Alle straten onze straten !

1 – ‘ Visie kunstenaars ‘  www.dewereldmorgen.be/blogs/lebuin/2012/03/20/gasboete-there-must-be-something-wrong-boys

2 – ‘ Straathond gehuldigd ‘  www.dewereldmorgen.be/foto/2011/08/29/straathond-herman-j-claeys-gehuldigd

3 – ‘ Brutale arrestaties – Video ATV ‘  www.atv.be/item/dagnieuws-20-december-2011 

take down
the paywall
steun ons nu!