Even stil staan bij de gewone burger…

Even stil staan bij de gewone burger…

zondag 18 maart 2012 16:45
Spread the love

Open brief aan Elio Di Rupo

Geachte Premier,

Als een sociaal denkend en voelend Belgisch burger wens ik U men grenzeloze afschuw mede te delen over de sociale ongelijkheid die heerst in dit land.

Terwijl financiële entiteiten die aanzien tegen een dreigend faillissement worden geholpen om overeind te blijven met miljarden belastingsgeld van onze Belgische burgers hen gegeven door onze Belgische overheid, laat dezelfde overheid Belgische burgers die aankijken tegen een faillissement van een kleine eenmanszaak letterlijk in de kou staan en moeten deze mensen gewoon trachten te overleven in een mensonterende financieel penibele situatie.

Ik richt me tot U met deze aanklacht omdat er in mijn vriendenkring een vrouw blijk gaf van ondernemerschap en door privé factoren haar boeken heeft moeten neerleggen. Deze dame heeft verschoonbaarheid aangevraagd doch deze procedure loopt, indien alles goed gaat, zes maanden.

Zes maanden, indien alles goed gaat, van schrijnende mensonwaardige toestanden!

Het huurcontract van haar privéwoning mag gedurende deze procedure niet meer op haar naam staan doch in haar huurcontract is opgenomen dat het pand ook niet onderverhuurd mag worden. Hier stelt zich dus al een eerste probleem. Met 3 kinderen op straat wonen is géén optie, verhuizen in haar financiële situatie is evenmin een optie! Bankiers zitten ongestoord in hun knusse privé woning dankzij ons en haar belastingsgeld.

Haar wagen en haar bankkaart zijn a la minute in beslag genomen door de curator. Deze vrouw had, door eerdere tegenslagen, een budgetmeter voor energie (gas + elektriciteit). Zulk een budgetmeter wordt opgeladen via een bankkaart welke aldus in beslag is genomen én ter plekke vernietigt!
Zij heeft heden nog enig tegoed voor elektriciteit doch ’t tegoed voor aardgas is verbruikt. Dit maakt dat zij met drie (3!) kinderen nu ’s avonds bij temperaturen van +/- 10° binnenshuis moeten leven. Koken en warm water zijn door deze toestand hen eveneens ontzegd.
Gewoon een warme douche nemen kan niet voor hen… warm eten koken kan niet voor hen… banken en hun bankiers wordt niets ontzegd!

Deze vrouw wil niet bij de pakken blijven zitten en heeft aanstonds werk in loondienst gezocht en gevonden. Haar loon mag echter niet meer bedragen dan 1.000€, alles boven die 1.000€ wordt aangeslagen. Echter haar huishuur bedraagt al meer dan 50% van dit bedrag! Per dag beschikt zij nu over 15€ om alle andere kosten te dekken, met drie kinderen! Banken kunnen met gemak aan al hun verplichtingen blijven voldoen door over miljarden gemeenschapsgeld van onze burgers te mogen beschikken.

Gezien haar wagen a la minute in beslag werd genomen moet deze moeder van drie kinderen voor de verplaatsing naar haar werk, dat ze gezocht en gevonden heeft op korte termijn om letterlijk te kunnen overleven, nu ’t openbaar vervoer nemen. Met de wagen een kleine 15 minuten, met het openbaar vervoer meer dan één uur! Onze Belgische bankiers rijden nog altijd ongegeneerd rond met hun luxueuze wagens dankzij onze Belgische burgers hun belastingsgeld.

Een ritje met het openbaar vervoer voor deze vrouw om bv een uitstapje te doen kost haar 3€. Zelfs dit kan in haar penibele situatie niet. 3€ betekent voor haar een brood en een pot choco voor haar 3 kinderen! Geen enkele bankier hoeft zo te denken en vernederd te worden omdat ze kunnen beschikken over gemeenschapsgeld om hun fouten toe te dekken.

Ik kan hier nog heel wat punten aan toevoegen, doch persoonlijk vind ik dit al meer dan schrijnend!

Waarom laat onze overheid burgers die tegenslag hebben in de kou staan?! Waarom helpt onze overheid banken die zelf hun ondergang hebben gezocht met miljarden om toch maar overeind te kunnen blijven?!

Mijn inziens is er iets fundamenteels mis met onze Belgische samenleving indien zulke discrepanties kunnen en mogen gehanteerd worden in wat onze overheid een sociale verzorgingsstaat voor de burger pleegt te noemen!

De financiële elite kan en mag rijker én rijker worden, ongeacht hun begane en afdoende bewezen fouten, letterlijk op de rug van de gemeenschap! De burgers in deze gemeenschap die tegenslag kennen worden koudweg aan hun lot over gelaten!

In afwachting van uw antwoord en een mogelijke effectieve oplossing in deze, verblijf ik hoopvol.

M.v.gr.

Gunter Breugelmans

take down
the paywall
steun ons nu!