Uitgelekte kaart onthult enorme omvang van Ethiopisch hervestigingsprogramma
Opinie, Nieuws, Afrika, Milieu, Politiek, Rivieren, Ethiopië, Inheemse volkeren, Stuwdam, Plantages, Hervestigingsprogramma's, Survival International, Mursi, Beneden-Omovallei, Bodi, Kwegu, EWCA - Nellie Werner

Uitgelekte kaart onthult enorme omvang van Ethiopisch hervestigingsprogramma

De Ethiopische autoriteiten hebben onbedoeld het bestaan onthuld van een bijzonder ambitieus plan om de inheemse volkeren van de Beneden-Omovallei in het zuidwesten van Ethiopië uit hun leefgebied te verwijderen. De volkeren vormen een hindernis bij de realisatie van een grootschalig landbouwprogramma, vreest Survival International.

donderdag 15 maart 2012 16:45
Spread the love

De kaart was onderdeel van een intern rapport van het Ethiopische Natuurbeschermingsorgaan (EWCA) over de milieueffecten van de geplande suikerrietplantages in de Omovallei.

De kaart, die in handen werd gespeeld van Survival International, een internationale organisatie die opkomt voor de belangen van inheemse volkeren, laat zien waar de Ethiopische regering de volkeren die een obstakel vormen voor haar ‘ontwikkelingsplannen’, wil hervestigen. De kaart maakt ook duidelijk hoe grootschalig het project, dat nu al leidt tot de verwoesting van de leefgebieden van de Mursi, Bodi en Kwegu, is opgezet.

Betrouwbare bronnen hebben bevestigd dat al begonnen is met de bouw van tenminste drie hervestigingskampen op het land van de Bodi in het noorden van de Beneden-Omovallei.

Terwijl de druk toeneemt om steeds sneller te ‘ontwikkelen en te moderniseren’ worden mensenrechtenschendingen tegen inheemse gemeenschappen in de Omovallei in toenemende mate een alledaags verschijnsel. Een Mursi-man vertelde een Survival-medewerker: “Ik wacht nu op de dood omdat de regering mijn land heeft gestolen … De regering verzamelt alle mensen in de Omovallei om ze naar één plek te brengen.”

Veel leden van de Mursi is te kennen gegeven dat de overheid hun vee (dat onmisbaar is voor hun levensonderhoud) in beslag zal nemen. Hen blijft dan geen andere keus over dan landarbeider te worden op de plantages die het land, dat ooit van henzelf was, zullen opslokken.

Een Bodi-man vertelde: “We worden voorgelogen door de regering. Ze vertellen ons dat we naar de benedenloop van de Omovallei moeten verhuizen en dat ze ons daar van eten en drinken zullen voorzien.”

Survival-directeur Stephen Corry verklaarde: “Op de uitgelekte kaart is te zien wat de Ethiopische regering probeerde te verhullen – dat ze het voornemen heeft om de inheemse volkeren te hervestigen in de Beneden-Omovallei. Als je dat voegt bij de talloze berichten over gewelddadige ontruimingen en intimidatiepogingen, dan wordt duidelijk wat de Ethiopische regering uiteindelijk beoogt – en waarom ze weigert om de rechten te eerbiedigen van ieder die de realisering van haar doelstellingen dwarsboomt.”

Een onderzoeksteam van UNESCO is momenteel in Kenia om onderzoek te doen in de omgeving van het Turkana-meer. Woensdag 14 maart werd begonnen met het onderzoek naar de culturele en milieueffecten van het grootschalige GIBE III-stuwdamproject voor de 500.000 mensen die langs de benedenloop van de rivier en vooral rondom het Turkana-meer leven.

Nellie Werner

Nellie Werner is medewerker bij de Nederlandse afdeling van Survival International

take down
the paywall
steun ons nu!