Media manipulatie

Media manipulatie

donderdag 8 maart 2012 07:34
Spread the love

Beste lezers,

Gelieve mij voor het ongemak te excuseren, ik ben zo gewoon om in het Frans te schrijven….
‘K zal in de toekomst proberen in het Nederlands te schrijven ofwel beide landstalen (Frans en Nederlands). Uiteraard kan mijn Nederlands zo slecht zijn dat men mij vriendelijk verzoekt om in het Frans te schrijven.

Elke morgen lees ik krantentitels (Le Soir, hln.be, CNN, al Jazeera on line) en als het interessant is lees ik de inhoud.

Le Soir zegt:  “Le nombre de demandes d’asile a diminué en février”

Ik vind het artikel hypocriet, omdat ze weten dat de wet voor asielaanvragen strenger is geworden.

Voorbeeld:

Voorwaarden om Belg te zijn:

– volle 18 jaar oud zijn
–  sedert ten minste 3 jaar zijn hoofdverblijf, gedekt door een wettelijk verblijf, in België hebben gevestigd
– Op het ogenblik van het indienen van de aanvraag in wettelijk verblijf zijn.

Nu als er een trawant komt zoals Filip De Winter en zegt dat te gemakkelijk is om Belg te worden en vermoeilijkt de voorwaarden (procedure) om Belg te zijn zoals:

– volle 21 jaar oud zijn
– sedert ten minste 10 jaar zijn hoofdverblijf, gedekt door een wettelijk verblijf, in België hebben gevestigd.
– Gedurende die periode legaal werken
– Op het ogenblik van het indienen van de aanvraag in wettelijk verblijf zijn
– Mag niet huwen met wie de kandidaat Belg wil.

Dan komt er een krantenartikel … de aanvraag om Belg te worden (te zijn) is gedaald? Hoe komt het? 

Dat is hilarisch typische à la belge ? We zouden kunnen zeggen dat de traditionele media propagandisten zijn. Die niet de waarheid achterhalen of de juistheid van een feit bestuderen.

Dixit: (aan een traditionele journalist) hou jij ze maar stom, (bankier) zal ik z’n geld beleggen waarvan ik weet dat er een te hoge risico is, (politiek) gezien hij toch niet weg kan zal ik hem maar belasten.

take down
the paywall
steun ons nu!