Interview, Nieuws, Milieu, België -

“Schauvliege zorgt voor trendbreuk”

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zorgde maandagmorgen voor een verrassing van formaat. Zij toont zich nu toch bereid om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 te verminderen met 30 procent. “Een trendbreuk”, juicht de milieubeweging.

maandag 5 maart 2012 15:52
Spread the love

“Dit is een trendbreuk”, reageren de milieubewegingen. “Tot voor kort zat elk gesprek over die 30 procent vermindering volledig geblokkeerd. Vlaanderen wou niet verder gaan dan 20 procent. Nu sluit Vlaanderen zich plots aan bij de voorlopers in Europa. Meer nog: Vlaanderen wil zelfs voor de 30 procent gaan, zelfs als Europa niet zo ver wil gaan”, zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

De aankondiging van Schauvliege komt als een verrassing. Toch had Bienstman tijdens het lobbywerk met de Vlaamse regering wel al wat signalen opgevangen. “Uit een recent rapport blijkt dat de kostprijs van een vermindering met 30 procent niet veel hoger is dan een daling met 20 procent. Bij Schauvliege speelt misschien ook het besef van de urgentie na Durban mee. Er moet nu echt iets gebeuren”, zegt Bienstman.

In het interview in De Standaard waar Schauvliege de ommezwaai bekendmaakte, staat wel geen enkele concrete maatregel. Bienstman: “Dat is niet zo verwonderlijk. Het is de bedoeling dat het Klimaatbeleidsplan voor de periode 2013-2020 samen met het middenveld wordt uitgewerkt. Mocht de minister nu al met concrete maatregelen uitpakken, dan zou ze die dynamiek doorkruisen.”

Blijft natuurlijk dat er een kloof is tussen ambities en resultaten. De Vlaamse regering bespaart op openbaar vervoer en subsidies voor klimaatvriendelijke investeringen.

“De uitstoot bleef de voorbije jaren constant. Voor gebouwen werden al wat maatregelen genomen, maar vooruitgang in de transportsector blijft moeilijk. Er zijn niet alleen de besparingen bij De Lijn. Er is ook een dossier als Uplace dat een nieuwe stroom auto’s kan uitlokken. Er is nog heel wat nodig om er te geraken. Maar dat is dan de volgende stap in de strijd van de milieubeweging. Die 30 procent is een belangrijke hefboom. Je mag de druk om die doelstelling te halen, niet onderschatten”, zegt Bienstman.

take down
the paywall
steun ons nu!