Verontwaardigde activisten bezetten militaire basis in Gooik

zondag 4 maart 2012 20:08
Spread the love

Zaterdag 3 maart. Vanmiddag bezetten een dertigtal actievoerders van Action pour la Paix en ‘Indignés’ de NAVO-communicatiebasis in Gooik (Kesterheide, Vlaams Brabant). Ze protesteren hiermee tegen de uitbouw van het NAVO-rakettenschild, waarin de NAVO-lidstaten de komende jaren miljoenen euro’s zullen investeren.

«De economische crisis slaat hard toe in Europa, er worden steeds meer besparingen doorgevoerd ten koste van de Europese burgers. En op zo’n moment, waarop iedereen moet inleveren, investeert de NAVO miljarden in oorlog.», zegt Benoît Calvi van Action pour la Paix. «Aan de modernisering van de militaire basis in Gooik en die in Verona (Italië) wordt 37,2 miljoen euro uitgegeven.» De actievoerders die de militaire basis bezetten zijn verontwaardigd over deze beslissing. Hun boodschap is duidelijk: besparen op oorlog en wel nu meteen.

Occupy NATO
Nadat ze hun tentenkamp opgebouwd headden, testten de actievoerders tijdens hun geweldloze bezetting de effectiviteit van het rakettenschild. Daarna riepen ze op tot een volksvergadering op de militaire basis. Ze nodigden iedereen die zin had uit om mee te doen.
De bedoeling van die volksvergadering was een voorstel formuleren. «We geven advies aan de NAVO en aan de Belgische staat, over hoe ze de budgetten die nu naar oorlog gaan kunnen gebruiken om het algemeen welzijn en de vrede te ondersteunen.» De conclusies en voorstellen van de volksvergadering worden gepubliceerd op de website van Action Pour La Paix.

De prijs van oorlog
De beslissing om een rakettenschild te bouwen in Europa werd in december 2010 genomen op de NAVO-top in Lissabon. Volgens de NAVO gaat het rakettenschild de Europese lidstaten 200 miljoen dollar kosten, gespreid over 10 jaar, dus zo’n 770.000 dollar per lidstaat per jaar. Maar volgens veel experts klopt de berekening niet. De krant The Telegraph bec?ferde de kost op 58 miljard dollar. Hoe de NAVO de kosten precies onder de lidstaten zal verdelen, is nog niet duidel?k. «Maar vast staat dat het een dure grap wordt», zegt Calvi. «Het rakettenschild kost handenvol geld en maakt regionale grootmachten zoals Rusland nerveus. Het is tijd om de vicieuze cirkel van bewapening tussen het Westen en Rusland te doorbreken»
Deze actie kadert in Operation NATO GAME OVER van Vredesactie en Action pour la Paix. Met die campagne proberen we in aanloop naar de NAVO-top op 20 en 21 mei in Chicago het debat over de NAVO aan te wakkeren.

Dat debat ontbreekt vandaag. Nochtans heeft ons NAVO-lidmaatschap grote gevolgen. Onze regering beslist mee ten oorlog te trekken in Afghanistan en Libië. Het parlement geeft zonder fundamentele vragen groen licht. De Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel zijn illegaal volgens internationaal recht. Onze overheid werkt er aan mee, ook al willen de meeste Belgen de kernwapens weg. Onze vertegenwoordigers bij de NAVO keuren het raketschild goed en gaan akkoord dat de Europese lidstaten daar mee voor betalen, zonder dat daar enig publiek debat over is.

Met geweldloze acties op allerlei plaatsen die iets met de NAVO te maken hebben, maken we het probleem voor een breder publiek zichtbaar en creëren we discussie. Die acties culmineren in een geweldloze humanitaire interventie op het NAVO-hoofdkwartier op 1 april, met deelnemers uit verschillende Europese landen. Wij willen geen rakettenschild, geen NAVO-soldaten in Libië of Afghanistan, geen nutteloze, illegale en gevaarlijke kernwapens in ons land.

take down
the paywall
steun ons nu!