Eenvoudige administratie?

Eenvoudige administratie?

dinsdag 27 december 2011 00:18
Spread the love

Huidig minister van pensioen, Van Quickenborne, bakte er ook als ‘staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging’ niks fatsoenlijks van. Een persoonlijke ervaring!

Zou het eigenlijk wel bestaan? Eenvoudige administratie? Ik geloof het niet. Er was ooit een zekere Vincent Van Quickenborne, jong, impulsief en grenzeloos ambitieus.

Momenteel is hij zelfs Minister van pensioen, de man die vakbonden ziet als de pest en liefst niet met hen praat. De gevolgen van zijn arrogante houding kon je de afgelopen week ervaren. Vroeger was diene Yuppie verantwoordelijk voor ‘administratieve vereenvoudigng’  Ik heb dikwijls gevloekt op die man. Elke keer hij zijn mond opentrok over ‘vereenvoudiging’ kwamen er ergens wel ’20’ formulieren bij. Vooral in de werkloosheid bvb. Recent heb ik zelf een staalje mogen ervaren van wat ‘eenvoudige administratie’ dan wel mag zijn. Het begon met de aanvraag van mijn overlevingspensioen.   
 

De vraag stellen -moeten Ministers bepaalde competenties bezitten?- is ze beantwoorden. Duidelijk niet. De juiste kleur van partij en onbedwingbare ambitie is blijkbaar voldoende.
 

Kort na die aanvraag krijg ik dezelfde dag -2- (twee) dossiers toegestuurd. Dossier 1 komt van -kantoor Turnhout-, bevat een 15-tal paginas en vooral formulieren die ‘het onderzoek naar mijn rechten’ moet vooruit helpen. Met ondermeer de vraag om een afschrift van de ziekenbons 1976 en een werkgeversverklaring voor 1987.

Dossier 2 komt van…-kantoor Turnhout- en bevat een voorlopige berekening, met daarop vermeld het bedrag waarop ik recht heb, volgens de gegevens in hun bezit. Volgens die gegevens in hun bezit hebben ze zowel over -1976- als over -1987- de nodige gegevens (prestaties) in hun bezit. Nu twijfel ik toch wel erg. Dossier 1 zegt me dat ik op zoek moet naar bijkomende gegevens. Dossier 2 bevestigd dan weer dat die gegevens…eigenlijk al in hun bezit zijn.

Bij dossier 2 is ook nog een formulier toegevoegd. Meer bepaald : Model 74bis OPW -65jaar – Verklaring over de werkloosheidsuitkeringen. Onderaan dit formulier volgende mededeling/waarschuwing : OPGELET : vergeet vooral niet het attest over de werkloosheidsuitkeringen door het werkloosheidsbureau van de RVA te laten invullen.

Daar zal ik nu eens voor zorgen zie; dat RVA dit zeker zal invullen. Dus ga ik op een dinsdagvoormiddag naar hun kantoor aan de Spoorwegstraat met mijn Model 74bis…met de vriendelijke vraag dat RVA dit zou invullen.

Ah nee, mijnheer Wolput. Wij mogen dat NIET invullen! Euh??, er staat toch op dat jullie -RVA- dus, dit MOETEN invullen, of lees ik dat nu verkeerd? Nee, mijnheer Wolput, u hebt gelijk, leest niet(s) verkeerd…maar wij mogen dat niet invullen. U moet hiermee langs gaan bij uw vakbond of bij de hulpkas voor werklozen. Ik probeer nog even, want ik heb het gevoel dat iemand met mijn kl.xxten speelt. Maar het mag allemaal niet baten : hij MAG dit niet invullen alhoewel er staat dat RVA dit MOET invullen.

Met mijn electrisch ondersteunde fiets, ‘vlieg’ ik spoorslags richting ACV in de Korte Begijnenstraat. Tja, zegt men daar, een beetje gek misschien maar dit formulier Model 74bis en nog wat, moet je inderdaad bij ons afgeven…en wij nemen dat mee naar RVA om te laten invullen. Je mag zelfs kiezen of we daarna het -ingevulde- formulier aan jou bezorgen of rechtstreeks aan de pensioendienst sturen.

Ik heb deze namiddag alvast een klachtenformulier ingevuld voor de ombudsman van de pensioenen. Met de eenvoudige vraag om in de toekomst op dit formulier (u weet het al, Model 74bis en nog wat) te vermelden dat ze dit bij hun vakbond of hulpkas moeten indienen…omdat zij het zouden laten invullen bij RVA.

Van die broodnodige administratieve vereenvoudiging heeft Quickelborne niet veel in huis gebracht. En de manier waarop hij een week geleden de pensioenhervorming aankondigde doet niks beters voor de toekomst vermoeden. De vraag stellen -moeten Ministers bepaalde competenties bezitten?- is ze beantwoorden. Duidelijk niet. De juiste kleur van partij en onbedwingbare ambitie is blijkbaar voldoende.

Dré Wolput

take down
the paywall
steun ons nu!