Recht van antwoord aan Bart Sturtewagen: wat na de staking?

Recht van antwoord aan Bart Sturtewagen: wat na de staking?

dinsdag 20 december 2011 19:50
Spread the love

Dag meneer Sturtewagen,

U schreef een opniestuk en besloot met onderstaande paragraaf:

“Belangrijk is nu welke rol de sociale partners door de regering toebedeeld krijgen en welke ze zelf willen spelen. De staking van donderdag is een zwaktebod. Ze volgt niet uit strategische keuzes. De leiders van de bonden ondergaan de druk van de basis. Maar dat kan hun geloofwaardigheid niet lang overeind houden. Ze moeten kiezen: gaan ze voluit de confrontatie aan? En met welk doel? Of zijn ze in staat om hun rol te herijken als verantwoordelijke begeleiders van een onvermijdelijke omwenteling?”

Eerst en vooral hebben vakbonden geen rol toe bedeeld te krijgen vanuit de regering. Bovendien is er, wat mij betreft althans, geen sprake meer van sociale partners. Die maakten immers in het generatiepact de afspraak dat men de brugpensioenen ging evalueren. Iets waar werkgevers niet thuis gaven, gewoonweg omdat zowat alles wat zij verteld hebben in de loop der jaren fout bleek te zijn. Als u dus eens zo vriendelijk zou willen zijn uit te halen naar die “verantwoordelijke begeleiders”?

Welke strategische keuze dient er gemaakt te worden? UNIZO verstuurd mails naar zijn leden waarin ze hen oproept, zelfs uitlegt, om nog rap rap allerlei trucjes uit te halen zodat zij alvast hun deel van de rekening niet volledig moeten dragen. Het is de voorzitter van diezelfde werkgeversorganisatie die telkens weer een forum krijgt om allerlei onzin uit te kramen over wat dan ook. Zoals bijvoorbeeld over de brugpensioenen. U kan hem misschien eens vragen waarom hij die evaluatie niet wilde maken?

Wij moeten niet langer kiezen, wij hebben nog maar één keuze. Zoals u zelf schrijft, de confrontatie voluit aan gaan! De reden is heel simpel. U schrijft het zelf, ook al beseft u blijkbaar nog steeds de inzet niet. Ik refereer naar de laatste pennentrek uit het opiniestuk:” Of zijn ze in staat om hun rol te herijken als verantwoordelijke begeleiders van een onvermijdelijke omwenteling?”

Welke omwenteling meneer Sturtewagen? Is het niet zo dat wat nu gebeurd is morgen zomaar opnieuw kan gebeuren?! Is het niet zo dat er nog steeds geen regelgeving is om dit te voorkomen?!

Dat is één kant van de medaille. Het ongebreidelde casinokapitalisme blijft voortbestaan en men doet er alles aan om dit zolang mogelijk in stand te houden. Wanneer betalen banken onze miljarden terug? bestaat er een nieuwe regelgeving misschien of is er misschien een openbare bank opgericht ondertussen, zodat ik mijn geld ergens kwijt kan zonder dat het mee in het gokcircuit zal verdwijnen? 

En er is nog een tweede luik dat gaat over waar er gezocht wordt naar geld. Worden er dan jaarlijks geen miljarden over de spreekwoordelijke balk gesmeten via allerlei fiscale cadeautjes. Cadeautjes die hoegenaamd geen tewerkstelling creëren, wel gebruikt worden om winsten op te smukken en aandeelhouders meer dividend te laten krijgen. Is er een regelgeving die stelt dat ook dit moet stoppen? Neen, meneer Sturtewagen, die is er niet. Wij gaan dus als burgers moeten blijven afdragen voor de hebzucht van anderen. Dividenden moeten blijven stijgen en enkel de burger kan daar nog voor zorgen. Niet doordat werkgevers extra personeel aannemen om meer te produceren. Neen door meer geld toe te stoppen, elk jaar opnieuw!

Er rest ons dus inderdaad maar één ding, actievoeren en staken tot die regelgevingen er wel zijn. Actievoeren en staken totdat de schuldigen opdraaien voor de miserie die zij veroorzaakt hebben. Tegen maatregelen genomen om een systeem in stand te houden dat de hebzuchtige alle kans geeft om verder te doen. Heeft u al één verantwoordelijke begeleider van de werkgeverszijde horen vragen achter een strengere regelgeving? Ik hoor enkel dat zij alle dagen pleiten voor nog meer versoepeling!

Onwaarschijnlijk dat een hoofdredacteur van een vooraanstaande krant dit nog steeds niet door heeft. Misschien kan u zich eens onder de gewone werkende mensen begeven die het werk zullen neerleggen in plaats van aan tafel te schuiven met politici en werkgeversvertegenwoordigers?!

Strijdbare groeten, niet uit Balen maar uit Zwijndrecht. 

take down
the paywall
steun ons nu!