Actie Betonne Jeugd Antwerpen - 'Elke jongere heeft recht op een eigen plek' (Foto: Raymond Clement)
Opinie, Nieuws, Politiek, Antwerpen, Lokaal, Arbeidsmarkt, Discriminatie, Antwerpen, Basisonderwijs, ACOD Onderwijs, Schepen Robert Voorhamme, Jongerenrellen -

‘Afval’… ACOD-onderwijs eist ontslag Antwerpse schepen Voorhamme

ANTWERPEN De Antwerpse schepen Robert Voorhamme (SP.A) sprak twee dagen na de actie van 'Stop Armoede Nu' rond Klare Taal bijzonder verstaanbaar. De onderwijsschepen in Gazet van Antwerpen: "Het huidige onderwijssysteem creëert veel ‘afval’, vogels voor de kat op de arbeidsmarkt. Het zijn jonge mensen die veroordeeld zijn tot sociale uitkeringen en zo onze sociale zekerheid in het gedrang brengen"

maandag 19 december 2011 12:30
Spread the love

Valse ‘excuses…’

Jongeren uit meestal kansarme gezinnen en buurten die een leerachterstand hebben zijn ‘uitschot’. Voorhamme sluit hier qua taalgebruik en vlotte discriminatie met een racistisch ondertoontje naadloos aan bij zijn partijgenoot en collega Patrick Janssens (SP.A). En Bart De Wever (N-VA). De onderwijsschepen haalde uit naar het hoge aantal zittenblijvers in de stad, meer dan de helft van de leerlingen.

In het basisonderwijs is bijna vijftig procent van de leerlingen van allochtone afkomst, alhoewel meestal hier geboren Belgen. We wachten met spanning op een protest van uit het sociale middenveld dat met Stop Armoede Nu op 13 december 2011 Klare Taal eiste. Het werd op zijn wenken bediend … (‘Stop Armoede Nu beledigt Armen’) (1)

Op Radio 1 ‘excuseerde’ de schepen zich voor zijn Freudiaanse ‘slip of the tongue’, hij klonk vals. Hij bleef benadrukken dat er een probleem is met het huidige onderwijssysteem. “We kunnen niet naast de cijfers kijken en die zijn weinig opbeurend.” De Vlaamse volksvertegenwoordiger en naast onderwijs ook schepen van economie en werk is handelsingenieur.

“Op Radio 1 ‘excuseerde’ de schepen zich  voor zijn Freudiaanse ‘slip of the tongue’, hij klonk vals”

Dat belet hem niet te raaskallen over jongeren in armoede. Hij krijgt een dikke onvoldoende voor zijn niet uitgevoerde taak. Het onderwijssysteem wordt verwaarloosd. Dure prestige projecten hebben voorrang in ‘de metropool’. Niet de scholen, de leerlingen, de leerkrachten, de ouders.

Vakbond wil ‘vel’ van Voorhamme

Deze logebroeder van De Gulden Passer, heeft geen kritiek op het ‘weinig opbeurend’ probleem van de vrije markt, het casinokapitalisme en de maffia der banken die de inkomens van de bevolking afromen. Jongeren en leerkrachten zijn schuldig. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een onaangepast onderwijssysteem. Zijn geestesgenoot, burgemeester Janssens, voert als politiek hoofd van de flikken op straat de repressie tegen dat ‘afval’ op. Voorhamme geeft de voorzet.

In dezelfde Radio 1-uitzending eiste de socialistische Onderwijsvakbond ACOD ‘het vel’ van deze vroegere intergewestelijke en nationaal secretaris van ABVV. “We vragen het ontslag van een politicus die volgens ons deloyaal is aan zijn project”, reageerde algemeen secretaris ACOD-onderwijs Hugo Deckers. “Wij verwachten dat een schepen onderwijsprojecten op een andere manier voor het voetlicht brengt”.

“In dezelfde Radio 1-uitzending eiste de socialistische Onderwijsvakbond ACOD ‘het vel’ van deze vroegere intergewestelijke en nationaal secretaris van het ABVV”

Ja? De onderwijsschepen proclameerde in Klare Taal duidelijk hoe de politieke bestuursmeerderheid denkt en handelt. ACOD-Onderwijs publiceerde reeds in 2006 een uitgewerkte studie. (‘Diversiteit en gelijke kansen’) (2)

Antwerpen Youth Break Out!

De Antwerpse schepen heeft iets met ‘afval’ en sluit hiermede aan bij de obsessie van de stedelijke overheid inzake een ‘propere stad’. Vanuit de strijd tegen de ‘hondenpoep’ evolueerde dat naar de vervolging van alles en iedereen die ‘anders’ is en niet beantwoordt aan de normen en waarden van de ‘betere middenklasse’ waarop de stad geilt.

Zelfs ‘vreemd gedrag’ op het openbaar domein wordt nu als ‘overlast’ bestraft met GAS-boetes. “Als ze afval kunnen creëren, kunnen ze het ook netjes weer ophalen”, zei Voorhamme in 2006. Hij doelde toen op de supermarkten en breidt die gedachtegang nu uit naar jonge mensen die niet in zijn plaatje passen.

De voorzieningen voor jongeren zijn in Antwerpen ondermaats. ‘Antwerpen jongerenhoofdstad van Europa 2011’ was een dure grap, onbereikbaar voor de ‘afval jeugd’. De Betonne Jeugd, zoals een groep arme jongeren heet. (Zie foto) Voortbordurend op de campagne om de ‘betere middenklasse’ naar de stad te lokken en de armen te verjagen, had dat jeugdjaar bewust een elitair karakter.

“Antwerpen jongerenhoofdstad van Europa 2011 was een dure grap, onbereikbaar voor de ‘afval jeugd’. De Betonne Jeugd, zoals een groep arme jongeren heet”

Veel ‘chi-chi’, weinig inhoud. Jongeren met geld konden ‘hippe’ activiteiten bijwonen, de anderen werden geweerd. “Schuif de schuld voor de maatschappelijke problemen niet in onze schoenen”, zegt Antwerpen Youth Break Out, een links initiatief.

Hebben wij de jongerenwerkloosheid veroorzaakt?

Deze jongeren menen: “De torenhoge jeugdwerkloosheid – 24,7 procent in Antwerpen, dubbel zoveel als het gemiddelde in Vlaanderen – wordt op haar beloop gelaten en enkel repressieve ‘oplossingen’ worden naar voren gebracht. Hebben wij de werkloosheid misschien veroorzaakt?”

In de logica van schepen voor onderwijs en werk Voorhamme blijkbaar wel. En: “Velen menen dat er een discriminatie en stigmatisering van subculturen aan de gang is”. De organisatie bereidt acties voor. (‘Antwerpen Youth Break Out’) (3)

De media puilen dezer dagen uit met verhalen over ‘onschoolbaren’. Bargoens uit de koker van Mieke Van Hecke (directeur-generaal van het katholiek onderwijsnet) als definitie voor een duizendtal leerlingen in Vlaanderen. Eén op de zeven Vlaamse jongeren haalt geen diploma en is ‘verloren’, ‘afval’. De Vlaamse regering nam zich in 2002 voor om het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters met de helft te verminderen. Het aantal schoolverlaters zonder diploma nam integendeel sterk toe. Meer bij jongens dan bij meisjes.

“Eén op de zeven Vlaamse jongeren haalt geen diploma en is ‘verloren’, ‘afval’. De Vlaamse regering nam zich in 2002 voor om het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters met de helft te verminderen. Het aantal schoolverlaters zonder diploma nam integendeel sterk toe”

Een standpunt van Lex Moolenaar in Gazet van Antwerpen: “Voor het eerst in de geschiedenis is er een situatie ontstaan waarbij meer dan de helft van de leerlingen in het secundair onderwijs al één of meerdere keren is blijven zitten. In sommige richtingen van het beroepsonderwijs spijbelt 59 procent van de leerlingen geregeld. De toestand is het ergst in de kansarme buurten van Antwerpen-Noord, Hoboken, Borgerhout en Linkeroever”.

Hoe zou dat komen? Is het IQ van de leerlingen sensationeel gezakt? Ofdatvan het Schoon Verdiep op het stadhuis?

Wrang cadeau

In plaats van in deze buurten pedagogische en sociale alternatieven te bieden voor de ‘hangjongeren’, worden ze net daar met ‘bijzondere maatregelen’ door de politie opgejaagd. Het is hun wrang cadeau tijdens Antwerpen jongerenhoofdstad van Europa 2011.

Het mag dan ook niet verbazen wanneer in deze wijken het ‘afval’ in opstand zou komen. Het zijn de Voorhammes die de munitie aandragen. Net als de ‘relschoppers’ in Londen gaat het om jongeren die hun schoolse achterstand ruimschoots inhalen op de‘universiteit van de straat’ en er hun politiek bewustzijn ontwikkelen.

De beweging Rood! stelt: “Rood! Is voorstander van een grondige herfinanciering van het Antwerpse stedelijk onderwijs. We moeten daarbij uitgaan van de jongeren zoals ze zijn en niet alleen zoals het bedrijfsleven zou willen dat ze zijn. Het democratische en inclusieve karakter van ons onderwijs moet worden hersteld”. (‘Rood!’) (4)

“Rood! is voorstander van een grondige herfinanciering van het Antwerpse stedelijk onderwijs. We moeten daarbij uitgaan van de jongeren zoals ze zijn en niet zoals het bedrijfsleven zou willen dat ze zijn”

Het gesubsidieerde sociale middenveld, dat zich ‘professioneel’ waant, moet deze jongerentijdbom niet gezagsgetrouw ontmijnen, maar inhoudelijk en in de praktijk richting geven aan de emancipatie van de jongeren tegen hun vijand, het ‘systeem’.

Dat vraagt wel enige politiek moed. ‘Rellende’ jongeren ‘zoals ze zijn’ getuigen van inzicht aangaande hun werkelijke tegenstander en zijn niet ‘moreel verloren’, ‘van God los’ of crimineel, integendeel. Ze brengen de samenleving ‘waarden’ bij inzake burgerlijke, sociale rechten en solidariteit.

Sukkelaars op de achterste rij

De gebeurtenissen op de Turnhoutsebaan met de Arabisch-Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah zitten nog bij velen in het geheugen. Het ging om een positief schoolvoorbeeld van hoe jongeren op een moedige en intelligente manier hun eisen op de kaart zetten. Hoe ze door ‘het systeem’ – inbegrepen àlle media –  massaal racistisch gecriminaliseerd werden. Juist hetzelfde gebeurde met de opstandige jongeren in Londen. Net hetzelfde doet ‘logebroeder’ Voorhamme. (‘Politiek bewuste relschoppers’) (5)

In De Morgen ging reclameman Guilaume Van der Stighelen filosofisch in op de uitspraak over het ‘afval’ van zijn ‘lieve mens, kameraad…’, Voorhamme. Citaat: “Uw partij is ooit opgericht om zulke verworpenen een menswaardig bestaan te geven. Ik herinner me vaag woorden van Gerard Walschap toen hij schreef wat hij onder socialisme verstond. Hij noemde het de verantwoordelijkheid van hen die vooraan stonden toen het verstand en de centen werden uitgedeeld, ten opzichte van de sukkelaars op de achterste rij. Ik vond dat zeer schoon”.

“Ik herinner me vaag woorden van Gerard Walschap toen hij schreef wat hij onder socialisme verstond. Hij noemde het de verantwoordelijkheid van hen die vooraan stonden toen het verstand en de centen werden uitgedeeld ten opzichte van de sukkelaars op de achterste rij …”

Goed geprobeerd, maar wel wat ‘vaag’ Van der Stighelen. Jij, noch Walschap, hebben er de ballen van begrepen. ‘Stoemelings’ discrimineer je bovenop de niet-rijken. Wees gerust, op de ‘achterste rij’ zit meer ‘verstand’ dan op de eerste, waar je jezelf blijkbaar toe rekent.

Ontwaakt!

De eerste zin van de Internationale luidt: “Ontwaakt verworpenen der aarde …”. Niet jouw ‘schone’ caritatieve lulkoek, reclameman, net als de burgemeester, vormt de essentie van het socialisme, maar het grijpen van de macht door de arbeidersklasse zélf, inbegrepen het ‘afval’. Dat blijft actueel. Jouw ‘kameraad’ Voorhamme maakte zijn carrière van uit de vakbond, ABVV. Hij wordt nu ‘bruikbaar’ geacht om het ‘afval’ op te ruimen en zijn vroegere ‘kameraden’ eisen zijn ontslag. 

De Antwerpse SP.A werd van rood, bruin. Dat blijkt telkens weer uit de aangebrande Klare Taal die van uit het Schoon Verdiep walmt. De laatste zin van de Internationale luidt: “Wij hebben wapens hen te raken, die dorstig schijnen naar ons bloed”. ‘Schoon’, niet?

Koen Calliauw

Koen Calliauw is oprichter en voorzitter van de Antwerpse ‘grassroots’-organisatie het Daklozen Aktie Komitee (DAK). Het ontstond uit een kraakpand en organiseerde in zestien jaar zes kraakpanden voor armen. Het werkt met gelijkgezinden samen op plaatselijk, Vlaams, federaal en Europees niveau. Calliauw werd twee keer verkozen in de Antwerpse Districtsraad.

(1) ‘Stop armoede Nu beledigt armen’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/14/antwerpen-stop-armoede-nu-beledigt-armen 

(2) ‘ACOD – Diversiteit en gelijke kansen’  www.acodonderwijs.be/doc/diversiteit-gelijkekansen.pdf

(3) ‘Antwerpen Youth Break Out’  http://antwerpen.indymedia.org/node/4606

(4) ‘Rood!’  www.roodantwerpen.wordpress.com/2011/12/16/wie-creeert-hier-eigenlijk-afval/#more-81

(5) ‘Politiek bewuste relschoppers’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/08/londen-0811-politiek-bewuste-relschoppers

take down
the paywall
steun ons nu!