Toplui Orde beloven stopzetting vervolging contesterende artsen
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Gezondheidszorg, Geneeskunde, Orde van Geneesheren - Dr. Kris Merckx, Dr. Dirk Van Duppen, Dr. Johan Vandepaer

Toplui Orde beloven stopzetting vervolging contesterende artsen

Komt er na 43 jaar een einde aan de vervolging van geneesheren die weigeren hun lidgeld van de Orde te betalen? Op een debat in Gent beloofde alvast prof. emeritus dr. Walter Michielsen, ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, tot twee maal toe dit te zullen vragen aan zijn Nationale Raad.

vrijdag 16 december 2011 12:32
Spread the love

Woensdag was het Studium Generale aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Gent gewijd aan het thema ‘Orde van Geneesheren’. Een 120-tal studenten van de drie bachelorjaren en het eerste jaar master woonden de cursus bij.

Initiatiefnemer prof. Jan De Maeseneer, hoofd van het Departement huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, liet eerst twee artsen getuigen die in de clinch hebben gelegen met de Orde: professor emeritus en gewezen huisarts uit Merelbeke dr. Marc De Meyere (over zijn conflict van 40 jaar geleden!) en dr. Sofie Merckx van Geneeskunde voor het Volk-Marcinelle die onlangs, dankzij massale steun, een inbeslagname van haar meubels wegens het niet betalen van het lidgeld aan de Orde wist te verhinderen.

Daarna volgde een debat met dr. Patrik Vankrunkelsven (eresenator Open VLD en indiener van een wetsvoorstel voor een nieuwe Orde van Artsen), prof. dr. Marleen Temmerman (sp.a-senator), dr. Elke Sleurs (N-VA-senator) en prof. emeritus dr. Walter Michielsen, ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde.

Een verrassende belofte

Op het einde zorgde prof. De Maeseneer voor een nieuwsfeit met een verrassende slotvraag aan dr. Michielsen, die zich in het debat opvallend hervormingsgezind had getoond: ‘Zou u er niet goed aan doen, collega Michielsen, om als Orde der Geneesheren, vanaf nu jonge en gemotiveerde artsen die zich inzetten voor hun patiënten, maar zich niet kunnen vinden in het corporatistisch model dat Orde der Geneesheren ondersteunt, met rust te laten en geen vrederechters en deurwaarders meer op hen af te sturen?’ Waarna dr. Michielsen tot twee maal toe beloofde dit te zullen vragen aan zijn Nationale Raad.

Engagement

Deze belofte volgt na een eerder schriftelijk engagement van dr. Yves Dusart, voorzitter van de provinciale raad van de Orde van Luik. In een brief aan dr. Johan Vandepaer, huisarts bij Médecine pour le Peuple in Herstal en voortrekker van de harde kern principiële niet-betalers van het lidgeld: ‘Overeenkomstig de belofte die ik gedaan heb in het Huis der Parlementairen (op het daar in juni 2010 gehouden colloquium over de Orde, km) zal u, tijdens de duur van mijn voorzitterschap dat afloopt in mei 2012, niet vervolgd worden voor de niet-betaling van het lidgeld aan de Orde, zelfs wanneer sommigen zeggen dat dit niet billijk is tegenover hen die zich wel van die verplichting kwijten. Ik bezorg u deze brief om bij te dragen aan de openheid, geschapen door het colloquium in Brussel waarop wij waren uitgenodigd.’

Geneeskunde voor het Volk heeft dr. Dusart bedankt voor deze schriftelijke bevestiging van het niet-vervolgingsbeleid dat de provinciale raad van Luik al sinds verschillende jaren de facto volgt ten aanzien van haar contestanten. Ook in de provincies Antwerpen en Limburg wordt er al meer dan tien jaar niet meer opgetreden tegen principiële niet-betalers.

Wat in de andere provincies?

Alleen in de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen treedt de Orde wel nog op. Zo dienen op 1 maart 2012 vijf artsen van Geneeskunde voor het Volk van Zelzate eens te meer voor de vrederechter te verschijnen. De intrekking van dit proces door de Orde zou een logische implicatie zijn van de belofte van dr. Michielsen de uitbreiding tot alle provincies van de ‘wapenstilstand’ tussen de Orde en haar contestanten aan te kaarten. Dr. Michielsen is zelf gewezen voorzitter van de provinciale raad van de Orde van Oost-Vlaanderen en vertegenwoordigt de faculteit geneeskunde van de UGent in de Nationale Raad.

Een dergelijk bestand zou de kansen op een doorbraak in het al 43 jaar aanslepende dossier van de Orde verder vergroten.

Op het debat aan de UGent bleek dat ook in de politieke wereld de wil groeit om de kwestie bij hoogdringendheid opnieuw op de agenda van het parlement te plaatsen. Na meer dan 20 wetsvoorstellen die op niets uitliepen, is het de hoogste tijd om te komen tot de stemming van een democratisch alternatief voor de regulering van de gezondheidszorgberoepen. Het is enkel en alleen om dit doel te bereiken dat de artsen van Geneeskunde voor het Volk en ook anderen, zoals prof. em. Jean-Jacques Amy (VUB) en griepcommissaris prof. Marc Van Ranst (KUL), de niet-betaling van hun lidgeld handhaven.

Het Studium Generale was een nieuw initiatief om de oplossing van het probleem van de Orde in een stroomversnelling te brengen. Sinds twee jaar levert een regenboogcoalitie van vier artsen uit verschillende ideologische stromingen daartoe intensieve inspanningen. Dit kwartet wordt gevormd door de professoren Patrik Vankrunkelsven (KUL), Marc De Meyere (UGent) en Jean-Jacques Amy (VUB) en door dr. Kris Merckx van Geneeskunde voor het Volk. In juni van vorig jaar organiseerden zij in het Huis der Parlementairen in Brussel het Colloquium ‘Biedt een Orde van artsen anno 2010 een meerwaarde’. Dat leverde een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijk stofferen en herlanceren van het debat. (1)

Volgende maand verschijnt, van de hand van dezelfde vier artsen, in het Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel onder de titel: ‘Orde van Geneesheren op een keerpunt: hervormen of verdwijnen’.

Naar aanleiding van het meubelbeslag bij dr. Sofie Merckx schreven de professoren De Maeseneer en Christiaens van het departement huisartsgeneeskunde van de UGent ook al de opinie ‘Maak komaf met de Orde’ (De Morgen, 19 augustus 2011).

Van haar kant organiseerde de Provinciale Raad van de Orde van Luik in juni 2010 een open symposium ‘Question d’ordre! L’Ordre en question’, waarop ook dr. Vandepaer van Médecine pour le Peuple het woord kon voeren.

Door veertig jaar lang te weerstaan aan elke betekenisvolle wijziging had de Orde zich een reputatie van ‘taaie tante’ opgebouwd. De tijden lijken rijp om daar een einde aan te maken.

De auteurs schrijven namens Geneeskunde voor het Volk

Dr. Kris Merckx – stichter
Dr. Dirk Van Duppen – voorzitter
Dr. Johan Vandepaer – Médecine pour le Peuple-Liège

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!