Verontwaardigde brief aan de burgemeester van Antwerpen

Verontwaardigde brief aan de burgemeester van Antwerpen

dinsdag 13 december 2011 10:08
Spread the love

Beste meneer Janssens,

Een jaar geleden stuurde ik je een voorstel in verband met voedselcheques voor minder bedeelden. U reageerde enthousiast op mijn voorstel, zou het verder bekijken en zou het iets laten weten indien er wat mee ging gebeuren. U was blij dat ik als student in Antwerpen bezorgd was om het leed dat ik zag in de stad. Ik was blij dat u daar ook mee in zat.

Zaterdag zou ik een volksvergadering van Occupy Antwerp bijwonen, omdat ik nog altijd bezorgd ben om het leed in de wereld. Ik zou er praten met mensen, oplossingen zoeken voor alledaagse problemen, proberen om andere mensen te sensibiliseren en een zekere solidariteit in “uw stad” op gang te krijgen, iets waar u naar mijn gevoel ook achter zou staan als burgervader.

Wanneer ik aankwam op het Astridplein en met een vriend, die vanuit dezelfde verontwaardiging daar aanwezig was, nog eventjes zat te praten, herkende ik van op een afstand de trui van een vriend van mij. Die vriend zou ook de vergadering bijwonen. Hij zat in een bushokje, en ik tikte enthousiast op de ruit en zwaaide. Op dat moment stond er een politieman in burger achter mij die zei “zet u er maar bij”. Hij maakte zich niet bekend als agent, dus ik stapte naar voor en ging naar het groepje in het buskotje. Wanneer ik daar stond, zeiden anderen mij dat we omsingeld waren door politie in burger. Ik keek rond mij en zag inderdaad een hoop oranje fluobandjes van de politie.
Ik was bezorgd, wat wat had ik in hemelsnaam fout gedaan? Is het niet toegestaan om te zwaaien naar mensen die je kent? Is het niet toegestaan om bij elkaar te komen en praten over de maatschappelijke problemen?
Wanneer ik aan agenten vroeg wat er gebeurde, zei er iemand dat ik administratief was aangehouden. Wanneer ik daar op in ging en vroeg “waarom?”, antwoordde een agent me dat me dat later wel zou verteld worden.
Daarna werd ik gefouilleerd, in een busje gestoken en naar Antwerpen Luchtbal gevoerd. Daar verbleef ik zo’n 5 uur, zonder dat ik mijn ouders kon contacteren waar ik was.
Ook daar werd me op geen enkel moment verteld, ook niet wanneer ik er naar vroeg, wat de reden van mijn arrestatie was. Ondanks het feit dat ik mijn identiteitskaart had gegeven, werden er foto’s en vingerafdrukken genomen, iets wat naar horen zeggen niet mag indien je administratief wordt aangehouden en je je identiteit bekend maakt. Ook werden zaken als “de kleur van mijn ogen” mooi in de computer opgeslagen.
Ik kreeg wanneer ik buiten kwam, geen bewijs van “vrijheidsbeneming”, zoals jullie dat noemen.

Graag zou ik weten waarom zoiets gebeurt. Waarom worden mensen die praten over maatschappelijke problemen in een stad aangehouden? Voelt u zich, als hoofd van de politie, bedreigd door mensen die het leefbaar willen houden in “uw” stad?
Het baart me grote zorgen dat u toestaat dat mensen zonder boe of ba van hun vrijheid beroofd worden, omdat ze eventueel in uw ogen “foute intenties” zouden hebben.

Ik verwacht daarom dat u, als burgervader, mij hier een antwoord op kan geven en mij kan zeggen dat indien ik met mensen af spreek in de stad, ik in de toekomst kan worden aangehouden. Ik wil me namelijk “veilig” voelen in Antwerpen.

Vriendelijke groeten,

Lieve Van Dijck

take down
the paywall
steun ons nu!