JNM voert groene guerrilla

JNM voert groene guerrilla

dinsdag 22 november 2011 17:17
Spread the love

Jongeren over heel Vlaanderen planten dit weekend 3000 nieuwe bomen aan

2011 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Jaar van het Bos’. De ideale gelegenheid voor JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) om de handen uit de mouwen te steken en in samenwerking met Natuurpunt actief werk te maken van meer bos in Vlaanderen. Op zaterdag 26 november planten zij verspreid over 9 plaatsen zo’n 3000 bomen. JNM wil hiermee niet alleen effectief actie ondernemen om het bomenaantal op te krikken, ook en vooral dragen de jongeren een duidelijke boodschap uit. Anton Christiaens, organisator van de boomplantactie, verklaart: “Hoewel Vlaanderen één van de bosarmste regio’s van heel Europa is, wordt de vraag naar extra bossen door de Vlaamse Overheid al jaren genegeerd. Daarom nemen we zelf het heft in handen, in de hoop dat de bevoegde instanties spoedig zullen volgen.”

Niet alleen is Vlaanderen op vlak van bebossing de slechtste leerling van de Europese klas, het voldoet zelfs niet aan de wereldwijde standaard voor de oppervlakte bos per inwoner. Ondanks deze alarmerende feiten lijkt de Vlaamse Overheid hiervan echter niet wakker te liggen. Cijfers leren ons dat het de laatste jaren zelfs nog verder achteruit gaat met de bebossing in Vlaanderen; zo daalde de totale oppervlakte bos in ons land – ondanks de mooie beloftes – vorig jaar met 88 ha. Daarom vinden de jongeren het tijd voor een krachtdadiger beleid, zodat de speel-, wandel- en natuurbossen waarnaar al zo lang vraag is eindelijk aangeplant zullen worden. Door middel van een ludieke, semilegale boomplantactie willen ze dan ook hun ongenoegen uiten over de huidige gang van zaken en laten zien dat de zorg voor natuur en milieu ons allen – ook de allerkleinsten – aangaat.

Een voorbeeld van een dossier dat al jaren aansleept, is dat van het parkbos nabij Gent. De plannen hiervoor werden 20 jaar geleden gesmeed, maar vandaag staat er nog geen boom recht. Het is zover gekomen dat jongeren, die bij de start van dit dossier nog in de wieg lagen of niet eens geboren waren, nu dus zelf het heft in handen moeten nemen. Niet toevallig worden er op die locatie zaterdag zo’n X bomen geplant. Op die manier hopen de JNM-ers ervoor te zorgen dat hun kinderen wel in een bosrijkere omgeving zullen kunnen opgroeien.

JNM is een jeugdbeweging voor jongeren tussen 7 en 26 jaar. Ze telt, verspreid over 50 afdelingen in heel Vlaanderen, zo’n 2500 leden.

take down
the paywall
steun ons nu!