Ik mis

Ik mis

woensdag 28 september 2011 10:29
Spread the love

Ik mis een blogger in de stijl van Paul Krugman, die consistent en consequent uitlegt hoe hij de dingen ziet, maar dan niet op gebied van economie, maar op gebied van ecologie. krugman staat voor neo-keynes, en blijft daar ook bij, weerlegt alles wat de chicagoboys proberen door ons strot te rammen. Zaken die hij dan pareert met woordgebruik als “bond vigilantes” en “austerity fairy”.

Iemand die mee de lijnen uitzet, want ik zie veel zaken die erop wijzen dat mensen wel beseffen dat er zaken moeten veranderen, maar zeer weinig mensen die blijkbaar weten waar naartoe. Er zijn genoeg mensen die weten waarom we nu zitten waar we zitten, in een diepe rotzooi, en er zijn voldoende mensen die bijvoorbeeld kunnen uitleggen wat het specifieke probleem van Griekenland is – geen deflatie mogelijk, bijvoorbeeld – welk soort problemen ons te wachten staat in Vergrijzing – extra zorg, extra kosten, andere consumptiepatronen – of ecologie – we hebben jaren veel te veel grondstoffen en olie gebruikt, onze maatschappij is daar nu op gebouwd en nu dreigen die grondstoffen op te geraken.

Wat er evenwel veel minder is, zijn duidelijke denkpatronen, duidelijke visies rond wat daarmee moet gebeuren. Alles beperkt zich momenteel tot een beetje bijsturen. “We gaan meer allochtonen aan het werk proberen te krijgen” (als je dan deftig kijkt, blijkt dat, zelfs in theorie, over hooguit 1 procent van de werkactieve bevloking te gaan).

Wat is de impact op ons dagdagelijkse leven en kunnen we het ons permitteren.

Ik zou het wel leuk vinden om zo’n blogger te vinden.

take down
the paywall
steun ons nu!