Het ACW vindt de politieke vernieuwing verfrissend, maar het sociaal beleid te hard
ACW

Het ACW vindt de politieke vernieuwing verfrissend, maar het sociaal beleid te hard

Het ACW vindt het positief dat de formateur een evenwicht zoekt tussen besparingen en nieuwe inkomsten en kiest voor een verlaging van de lasten op arbeid en een verhoging van de lasten op kapitaal.

dinsdag 5 juli 2011 18:33
Spread the love

Het sociale luik komt bijzonder hard over. De werkzoekenden en de werknemers worden zwaar aangepakt (wachtuitkeringen jongeren, degressiviteit werkloosheidsuitkeringen ook voor gezinshoofden, landingsbanen, brugpensioenen, tijdkrediet en loopbaanonderbreking,…).

Van een aantal maatregelen moet voorafgaandelijk nagegaan worden wat de effecten zullen zijn.
Bv. wat zullen de effecten zijn van een groeinorm van 2% in de gezondheidszorg op de kwaliteit van de dienstverlening ? Wat zijn de effecten van een kleinere enveloppe voor de welvaartsvastheid op de uitkeringen?

De ideeën over politieke vernieuwing zijn verfrissend en de voorstellen voor de staatshervorming zijn verdedigbaar als ze effectief bijdragen aan het versterken van ons sociaal model op federaal en regionaal niveau en een betere afstemming van het beleid.  Zo baart de overheveling van de ouderzorg ons zorgen: de patiënt dreigt de speelbal te worden tussen federaal en deelstaten.

De nota is een aanvaardbare basis voor onderhandelingen, maar grondige bijsturing is nodig om tot  een aanvaardbaar regeerakkoord te komen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!