Opinie, Nieuws, Milieu, België, GGO's, Duurzame landbouw, Velt, Middenveld, BBL, Wetenschappelijk onderzoek, Bioforum, Proefveld Wetteren, Vredeseilanden, Landwijzer - Leen Laenens, Geert Gommers, Geert Iserbyt, Lieve Vercauteren, Lieze Cloots

Middenveldorganisaties eisen een breder debat over de toekomst van de landbouw

Verschillende middenveldorganisaties klagen het schrijnend gebrek aan een breed maatschappelijk debat over de toekomst van onze landbouw aan en roepen minister-president Kris Peeters op om hier dringend werk van te maken, samen met wetenschappers, politici, boeren en het middenveld.

dinsdag 31 mei 2011 09:35
Spread the love

Wetenschappers, boeren en overheid moeten er samen werk van maken

“De wetenschap is geen vacuüm, maar heeft grote gevolgen voor mensen als jij en ik, voor economie en milieu. Het is belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek het resultaat is van een breed debat in de politiek, de media en de maatschappij”.

“Een belangrijke ontwikkeling zoals ggo’s en de toekomst van de landbouw overstijgt de ivoren toren van de wetenschap.”

Verschillende middenveldorganisaties (*) klagen het schrijnend gebrek aan een breed maatschappelijk debat over de toekomst van onze landbouw aan en roepen minister-president Kris Peeters (CD&V) op om hier dringend werk van te maken, samen met wetenschappers, politici, boeren en het middenveld.

Een neutraal instituut met een brede visie moet dit debat modereren. Deze organisaties ijveren voor een duurzame landbouw zonder ggo’s. Ze betreuren de wijze waarop de actie van Field Liberation Movement zondag is verlopen.

Binnen het enge wetenschappelijke kader lijkt de ggo-proef helemaal te kloppen: het gaat enkel om een proef, het zoekt een oplossing voor de aardappelplaag, het gaat enkel over door universitaire instituten gestuurd onderzoek.

Wat kan daar nu mis mee zijn? Vanzelfsprekend distantiëren deze wetenschappers zich van commerciële ggo’s en voelen zij zich als wetenschapper uitgedaagd om een oplossing te vinden voor dit aardappelprobleem.

“Dit discours van de ‘wetenschappelijke neutraliteit’ is begrijpelijk, maar zo’n belangrijke ontwikkeling zoals ggo’s en de toekomst van de landbouw overstijgt de ivoren toren van de wetenschap,” betogen de organisaties, “het betreft mensen zoals jij en ik, het betreft onze hele maatschappij, onze economie, ons milieu.”

Het ggo-onderzoek is niet onbesproken: 65 procent van de Belgen is geen vragende partij voor ggo’s. De Bioveiligheidsraad keurde uiteindelijk de veldproeven goed, maar de experts van deze raad waren het onderling niet eens.

Ondertussen geeft de overheid veel geld uit aan wetenschappelijk onderzoek over ggo’s. Een bredere visie over de toekomst van de landbouw ontbreekt compleet.

De overheid wedt op één paard; dat van de ggo’s. De prioriteiten voor landbouwonderzoek worden boven de hoofden van de boeren beslist. Dat dezelfde boeren vaak zelf al oplossingen hebben voor bijvoorbeeld de aardappelplaag, wordt steeds deskundig van tafel geveegd.

“We willen geen debat dat meteen verzandt in pro en contra van ggo, maar juist werkelijk samen nadenken over welke toekomst we willen voor onze landbouw,” stellen de organisaties. Het is aan minister-president Kris Peeters om een gefundeerd onderzoeksprogramma te subsidiëren dat de toekomst van de landbouw in de brede zin vormgeeft.

“Wij stellen een langdurig transitietraject voor zoals de overheid op andere gebieden al onderneemt. Zo kunnen overheid, wetenschappers en landbouwers samen zorgen voor een duurzame, efficiënte, toegankelijke en economisch leefbare landbouw,” concluderen de organisaties met een concreet voorstel.

Leen Laenens, BioForum Vlaanderen

Geert Gommers, Velt

Geert Iserbyt, Landwijzer

Lieve Vercauteren, Vredeseilanden

Lieze Cloots, Bond Beter Leefmilieu

take down
the paywall
steun ons nu!