Frank Vandenbroucke (SP.A) pleit voor 'sociaal investeringspact'
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Vakbonden, SP.A, Europese Commissie, VDAB, RVA, Politieke crisis, Sociale zekerheid, Frank Vandenbroucke, Sociaal verzet, Arbeidsmarktbeleid, ECB, Paul Krugman, Jean-Claude Trichet, Economische ciris, Macroeconomische onevenwichtprocedure, Mario Draghi -

Frank Vandenbroucke voor een Europees ‘sociaal investeringspact’

Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft in een lang artikel in De Morgen gepleit voor een Europees en Belgisch 'sociaal investeringspact'. Wat hij daarmee concreet bedoelt, wordt niet echt duidelijk, toch niet voor een eenvoudige professor zoals ik. Dit vooral als gevolg van zijn gebruik van omfloerste en figuurlijke woordenschat.

dinsdag 24 mei 2011 16:25
Spread the love

Wèl herkennen we oude begrippen en recepten zoals activering, arbeidsmarktbeleid, vergrijzing, pensioenleeftijd (“vrijwillig langer werken”) en responsabilisering.

Waarover Vandenbroucke niet spreekt

Waarover hij niet spreekt is minstens even belangrijk. Over het tekort aan arbeidsplaatsen in vergelijking met het vele malen groter aantal werkzoekenden; zeker indien ouderen langer blijven werken.

Nog steeds is dat een blinde vlek bij deze oud-minister van Werk, die blijkbaar de cijfers van de RVA niet vergelijkt met deze van de VDAB, noch de artikels daarover (vandaag opgezocht: RVA: statistieken 3 maand 2011: 451.142 werkzoekers. Nieuwe cijfers alleen over april liggen iets lager: 417.407 + tijdelijke werklozen 151.914. Gemiddelden over 4 maand 2011: 431.036 + 181.246 tijdelijke werklozen. Vacatures: VDAB: 81.989 voltijdse jobs in Vlaanderen; FOREM: 9210 jobs in Wallonië; ACTIRIS: 2215 jobs in Brussel-hoofdstad).

Ofschoon FrankVDB veel over Europa spreekt, lezen we niets over de plannen van de Europese Commissie en de EU-ministers van Financiën die op 8 juni ter stemming komen in het Europees Parlement (‘Economisch Bestuur’). In de woorden van commissievoorzitter José Manuel Barroso is het “een stille revolutie”. 

“Macroeconomische onevenwichtprocedure”

Door deze plannen kan de Europese Commissie landen verplichten hun overheidsbestedingen in te krimpen, publieke eigendommen te privatiseren, loonmatiging op te leggen, de pensioenleeftijd op te trekken, de competitiveit en export van bedrijven te ondersteunen.

Maar zonder enige verplichting om arbeidsplaatsen te scheppen, of een minimuminkomen te waarborgen, of de financiële sector te reguleren, of belastingontwijking en -fraude aan te pakken.

Landen die de bevelen van de EC niet naar behoren uitvoeren, kunnen worden bestraft met honderden miljoenen euros boete (tot 0,5 procent van het bruto nationaal product) met de zogenaamde ‘macroeconomische onevenwichtprocedure’- wat een prachtige newspeak!

Paul Krugman over Europa

Nobelprijswinnaar Economie, Paul Krugman, schrijft veel meer verstaanbare taal dan Frank Vandenbroucke, dinsdag in De Morgen.

Zelden werd zo duidelijk het soberheidsbeleid uitgelegd, en – afgekraakt tot op de grond. Luister zelf maar: “… dat een sterke munt en een begrotingsevewicht het antwoord op alle problemen zijn. Die stelling berust op economische fantasieën en vooral op een geloof in de fee van het vertrouwen: de overtuiging dat besparingen uiteindelijk tot nieuwe werkgelegenheid zullen leiden omdat budgettaire soberheid de privésector vertrouwen zal geven.”

“(…) De Europese leiders boden de crisislanden noodleningen aan, maar alleen in ruil voor de belofte dat ze drastisch zouden besparen, vooral door keihard in de overheidsuitgaven te snoeien. Het bezwaar dat besparingen het omgekeerde effect zouden hebben – ze zouden niet alleen op korte termijn veel leed veroorzaken, maar bovendien de recessie verergeren en dus de staatsinkomsten doen dalen – werd niet ernstig genomen.”

“Men hield vol dat soberheid tot groei zou leiden door het vertrouwen te stimuleren. (…) De Europese Centrale Bank (ECB) begon onder de leiding van Jean-Claude Trichet soberheid als een universeel economisch wondermiddel te verkopen dat onmiddellijk en overal moest worden toegepast.”

“(…) De Europese landen met een hoge schuldenlast komen door het soberheidsprogramma nog meer in de problemen – wat te verwachten was.

Domheid, ideologie, of financiële belangengroepen?

Professor Krugman schrijft boven zijn artikel: ‘Wat bezielt de Europese Centrale Bank? De ECB gedraagt zich alsof ze per se een financiële crisis wil uitlokken‘.

Hij eindigt: “Ik vermoed dat ze de mislukking van haar fantasieën gewoon niet wil zien. Dat kan ongelofelijk dom lijken, maar wie heeft ooit geloofd dat wijsheid de wereld regeert?

Ook voor mij blijft de vraag: is het domheid, ingegeven door honderden zogenaamde experts uit de beurs- en werkgeverswereld; dus ideologie zonder wetenschappelijke analyse van de feiten?

Geloof in de fameuze ratingbureaus waartegen prof. Paul De Grauwe (KU Leuven) eerder al gewaarschuwd heeft? Of is Trichet gewoon de uitvoerder van de grote financiële belangengroepen, die hopen dat de gewone burgers wel zullen betalen voor de schulden die de banken en de bedrijven hebben gemaakt, zodat de winsten voort kunnen stijgen – het komt er alleen op aan dat goed verpakt te verkopen in de media. Verpakt: dat waren ook de rommelhypotheken die de kredietcrisis veroorzaakten.

Komt er nog sociaal verzet?

Indien de Europese wet wordt goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid, zal ze toelaten onze sociale bescherming en wetgeving langzaam aan te vreten.

De Europese vakbonden bereiden nog een tegenactie voor; maar de vraag is hoeveel gebrainwashte of slapende parlementsleden ze op tijd kunnen wakker schudden. Zal Frank Vandenbroucke daar bij zijn? Hij zal dan wat minder in geheimtaal moeten spreken.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

Toegevoegd op 5/6/2011: ik vroeg: “…is Trichet de uitvoerder van de grote financiële belangengroepen…?”. Twee elementen die hierop een licht werpen: a) zoals alle Centrale banken, is ook de Europese Centrale bank een private instelling; de overheden en verkozen parlementen hebben niets te zeggen over het gevoerde beleid. b) de waarschijnlijke opvolger van Jean-Claude Trichet wordt Mario Draghi, tot 2005 managing director worldwide van Goldman-Sachs. Deze bank heeft onwaarschijnlijke exploten op zijn palmares; zoek bvb.hier op DWM. De Morgen van 4/6 geeft een lijstje van andere oud-Goldman medewerkers en hun rol in de financiële gebeurtenissen (ministers van financiën…); dit is niet online terug te vinden. Zie wel: http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1265345/2011/05/17/Profiel-Super-Mario-Draghi.dhtml  

Trichet zelf aan het woord: stoute landen moeten verbod krijgen op eigen beleid: http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/1273585/2011/06/02/Vetorecht-tegen-economisch-beleid-schuldenlanden-nodig.dhtml 

Meer info op:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp

Petitie aan de parlementsleden: http://www.oureurope.org/

http://www.attac-netzwerk.de/eu-ag/euro-krise/online-aktion/

http://www.france.attac.org/articles/les-attac-deurope-aux-deputes-europeens-votez-contre-lhyper-austerite

http://www.abvv.be/web/guest/news-nl/-/article/246580/;jsessionid=8FC-PTUTTgF04tA7rwfwGr0&p_l_id=10187

take down
the paywall
steun ons nu!