Foto's Frank Cool
Opinie, Nieuws, Samenleving, Racisme, Antwerpen, Lokaal, Opinie, Antwerpen, Agressie door politie -

Moslimvrouwen tegen politie-agressie

ANTWERPEN - De organisatie van Moslimvrouwen Vrije Keuze vzw hield zondag 10 april op het Antwerpse St-Jansplein een actie tegen politiegeweld in de stad.

maandag 11 april 2011 11:40
Spread the love

Vrije Keuze is lid van Voem vzw. (1) Marokkaanse jongeren worden stelselmatig racistisch geviseerd. Maar niet alleen zij. Ook ‘bleekscheten’ die enigszins afwijken van de normen en waarden die de politieke meerderheid door de strot van de Antwerpenaars wil rammen, worden slachtoffer van grove agressie.

In coma na houdgreep

Vrije Keuze vzw bracht aan het voetstuk van het kunstwerk van Panamarenko op het plein (‘Pepto Bismo’ of ‘Het Vliegenierke’) deze tekst aan: “Spoedig herstel Nik Gils – Politiewurging Schipperskwartier”. Panamarenko werd in de jaren zestig meermaals van de Groenplaats gesleurd toen hij daar artistieke happenings organiseerde…

De 32-jarige Nik Gils was via het Schipperskwartier – de hoerenbuurt – begin april op weg naar het nabijgelegen ADIC, een belangrijk afkickcentrum. Hij was onder invloed en deed wat raar. Maar hinderde niemand. Was niet agressief. Toch kwam de politie ter plaatse.

Wat toen gebeurde, was hallucinant. Gils werd gewelddadig tegen de grond gewerkt en op de rug geboeid. In plaats van hem rustig af te voeren, werd hij door een agent in een net niet dodelijke houdgreep om zijn nek gehouden. Resultaat? Nik Gils raakte in coma, lag dagenlang in levensgevaar op intensieve zorg en herstelt moeizaam. Hij is nog steeds in coma.

Hij was op het St-Jansplein een symbool voor het buitensporig geweld dat de politie in Antwerpen gebruikt bij eenvoudige ‘overlast’. Niets nieuws. Lees over een geval van buitensporig politie-optreden in 2006. (2)

Stressbestendigheid

Politieman of -vrouw zijn is geen makkelijke job. Met de jaren komt de ervaring. Rechercheurs moeten stressbestendig zijn en dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Zij die ‘de straat’ doen, vallen van de ene gewelddadige situatie in de andere. Ook in ‘chi-chi-wijken’. Huiselijk geweld kan moeilijk te kalmeren zijn. Figuren onder invloed van cocaïne, speed en alcohol zijn lastig te ontmijnen bommen.

Ook in ziekenhuizen, op de spoeddiensten, kent men het fenomeen. Veel hulpverleners, zoals straathoekwerkers ontwikkelden tactieken om er mee om te gaan. Wanneer een individuele agent(e) zo een paar situaties in één dienst te verwerken krijgt, kunnen de stoppen doorslaan. Dat gebeurde misschien in het geval van Nik Gils.

Wat ook gebeurde, is dat de hele ploeg agenten goedkeurend liet betijen, terwijl omstanders wezen op het gevaar van deze dodelijke houdgreep. Het gaat hier niet alleen om schuldig verzuim, maar tevens om de collectieve goedkeuring van zinloze, zware agressie.

Het doet denken aan de Amerikaanse soldaten die zich in Irak en Afghanistan in groep te buiten gaan aan moord op burgers. Zie hier een foto die bewijst wat met Nik Gils gebeurde. (3)

Vuurtje? 100 euro …

Vrije Keuze vzw las een reeks gevallen van agressie tegen Marokkaanse jongeren voor. Agressie is meer dan lichamelijk geweld. Het zijn ook de pesterijen, de discriminatie en het racisme dat een deel van het korps kleurt. Het om de haverklap controleren van de identiteit van al wie er een beetje donkerder, een beetje ‘anders’  uitziet.

Ik sprak tijdens de actie van zondag met een buurtbewoner. Hij heeft een laag inkomen, werd met 100 euro beboet en betaalde uit angst. Waarom die boete? Hij werd in zijn buurt op straat aangesproken door een vrouw die een vuurtje vroeg. Meer niet. Is dat bijzonder? Voor de flikken wel. Die vrouw bleek wellicht een prostituee.

De toevallige voorbijganger die haar een vuurtje gaf, werd er van beschuldigd ‘op zoek te zijn naar …’. Totale willekeur.

Een vorm van permanent geweld in deze stad. Terreur tegen hen die ‘imago verlagend’ zouden zijn. Een term van de overheid die racisme en discriminatie verbergt. Een vrijgeleide, een opdracht aan de politie vanuit de politieke meerderheid om ‘de straten op te kuisen’. Zinloos geweld wordt hun norm.

Betonboeren

Vrije Keuze vzw kwam met de slogan ‘Politie … mijn vriend ?’ op straat. Een honderdvijftig sympathisanten was er bij. Vrouwen, kinderen, oudere en jonge mannen. Gekleurd en blank. Met deze actie richten ze zich tot de burgemeester en de korpschef van de politie. Ze willen dat het Comité P en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding alle dossiers die met politiebrutaliteit te maken hebben tot de bodem uitspit.

De Gentse eresenator Paul Pataer – jurist en oud-voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten – sprak de mensen toe. Hij wees er op dat het de taak van de politie is de mensenrechten en de kwetsbaren te beschermen. Zij moet de wet laten naleven, niet de wet maken. Dat is de taak van het parlement. De scheiding der machten – de trias politica – is de basis van de democratie, die in Antwerpen aan willekeur onderhevig raakt.

De politie trad begin dit jaar uiterst agressief op tegen enkele daklozen in het kraakpand de voormalige Rijkswachtkazerne in de binnenstad. (4)

Voor de wijk ‘2060’, rond het De Coninckplein werden uitzonderingsmaatregelen genomen – ‘segregatie’ – tegen tal van groepen: onder meer de cafébazen van de Afrikaanse horeca. Met een verplicht sluitingsuur om 01 uur. Racistisch getint, met de bedoeling om die kleine middenstand ‘uit te roken’.

Broodroof !

Onder de vlag van de groep Basta! (5) wordt weerwerk opgebouwd. De actie ‘Broodroof!’ komt er aan. Gezamenlijk met allen die slachtoffer zijn van de door de politieke meerderheid gestuurde intimidatie tegen ‘visuele overlast’, tegen wat ‘imago verlagend’ is voor een betere middenklasse, de projectontwikkelaars en de betonboeren. Ook de armste delen van de middenklasse worden slachtoffer.

Politie uw vriend? Niet de mijne …

Koen Calliauw

Koen Calliauw is thuis in het actievoeren en de journalistiek. Volgens hem twee kanten van één medaille. Was een bekende ‘provo’ in de golden sixties. Later onder meer hoofdredacteur van het communistische weekblad ‘De Rode Vaan’ (KP). Bekend om zijn engagement als ervaringsdeskundige in armoedekwesties. Werd voor Groen! twee keer verkozen in de Antwerpse districtsraad. Atheïst. Antifascist. Antiracist. Militeert aan de radicaal linkerzijde.

Noten: 

1 – “VOEM” www.voem-vzw.be

2 – “Zinloos politiegeweld in 2006” www.janvanduppen.be/?p=185

3 – “Geweld” www.gva.be/antwerpen/getuige-maakt-schokkende-foto-s-van-onnodig-politiegeweld.aspx?cmt=all

4 – “Daklozen” www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/10/politiebrutaliteit-tegen-antwerpse-daklozen

5 – “Basta!” www.basta-online.be

take down
the paywall
steun ons nu!