Wachtnacht: opname van de Wacht Mee boodschap - foto Xavier Vankeirsbulck
Opinie, Nieuws, Wereld, 11.11.11 - Corine Van Kelecom | 11.11.11

Rijke landen kwamen hun beloften aan het Zuiden niet na

De rijke landen kwamen hun beloften aan het Zuiden ook in 2010 niet na, zo blijkt uit de cijfers die de OESO deze ochtend vrij gaf. België haalde de 0,7 % niet, ondanks eerdere grote verklaringen. België presteert op het eerste gezicht niet slecht in vergelijking met andere donoren. Maar 11.11.11 waarschuwt dat er dit jaar een extra inspanning nodig is.

woensdag 6 april 2011 18:55
Spread the love

Uit de cijfers blijkt dat België in 2010 0,64% van het BNI aan ontwikkelingshulp besteedde. In totaal gaat het om 3 miljard dollar of ongeveer 2,1 miljard euro. Een mooie stijging tegenover 2009, toen 1,87 miljard of 0,55% van het BNI werd besteed aan officiële ontwikkelingshulp. Toch gaat het om heel wat minder dan de 0,7 % die al jaren geleden gepland werd voor 2010 en die bij het opmaken van de begroting nog werd bevestigd.

Begin 2010 verklaarde minister van ontwikkelingssamenwerking Charles Michel nog trots dat België nu bij het selecte clubje van de 0,7 % hoorde. ‘De regering heeft het vel verkocht voordat de beer geschoten was’, zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. ‘Wij hebben steeds gewaarschuwd dat de regering een aantal uitgaven overschatte. Nu blijkt dat het gat tussen resultaat en doel nog groter is dan verwacht, onder andere door de regeringscrisis.’

In vergelijking met andere donoren doet België het opnieuw niet slecht. We blijven op de zesde plaats staan en behoren tot de snelste stijgers in vergelijking met vorig jaar. De in realiteit uitgegeven bedragen voor echte hulp zijn veel minder gestegen dan de cijfers doen vermoeden. De effectief uitgegeven hulp steeg met zo’n 100 miljoen euro, terwijl de ‘virtuele’ stijging veel groter was, onder andere dankzij een grote schuldenkwijtschelding aan DR Congo van 320 miljoen euro.

De belofte om 0,7 % uit te geven, gold niet enkel voor 2010, maar vanaf 2010. ‘De grote uitdaging is dus om dit jaar de stijging van vorig jaar niet alleen te evenaren, maar er een schepje bovenop te doen’, zegt Bogdan Vanden Berghe. ‘Als de overheid de begroting voor 2011 die nu voorligt volgt, zal de ontwikkelingshulp echter opnieuw dalen naar het niveau van 2009. In dat geval kan België niet langer een voorbeeldrol spelen binnen Europa en de OESO als het over ontwikkelingssamenwerking gaat. We negeren dan de wet, die voorschrijft dat België minstens 0,7 % aan ontwikkelingshulp moet besteden.’

Globaal kunnen we stellen dat de rijke landen onvoldoende inspanningen doen om hun beloftes te houden. Alle donoren samen gaven 128,7 miljard dollar aan ontwikkelingshulp in 2010, of 0,32% van hun gezamenlijke BNI. Dat is 19 miljard minder dan beloofd tijdens de grote G8 top in Gleneagles in 2005. 11.11.11 roept de westerse regeringen op om hun inspanningen op te schroeven

take down
the paywall
steun ons nu!