Open brief: solidariteit maakt een duurzaam beleid van opvang en huisvesting mogelijk
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Huisvesting, Daklozen, Brussel -

Open brief: solidariteit maakt een duurzaam beleid van opvang en huisvesting mogelijk

Deze winter was op verschillende plaatsen in Brussel te zien hoe families, mannen, vrouwen en jongeren in mensonwaardige omstandigheden onderdak zochten. Daarom deze open brief om onze verontwaardiging te uiten, te analyseren en tot actie op te roepen. Tientallen mensen ondertekenden reeds deze brief.

woensdag 23 maart 2011 16:20
Spread the love

Verontwaardigd om deze vaststellingen, maar ook omdat dit al een herhaling was van wat er zich vorige winters had afgespeeld, hebben een aantal burgers de handen in elkaar geslagen en de 31-maart groep opgericht.

Op die dag wordt de winteropvang officieel opgeheven. Enkele honderden extreem arme mensen zal daardoor over een periode van enkele weken opnieuw op straat belanden. Een ideaal moment, dus, om een actie te organiseren die het opvang- en huisvestingsbeleid in vraag stelt.

Ter voorbereiding van deze actie informeerde de groep zich van december tot februari bij talloze organisaties die hierrond werkzaam zijn op het terrein. Uit deze gesprekken kwamen drie zaken naar voren.

Ten eerste: de materie is heel complex, de bevoegdheid is over verschillende overheden verdeeld.

Ten tweede: de nood aan een structurele oplossing is zeer dringend. Veel opvangcentra moeten vaak mensen weigeren en hebben niet genoeg middelen om mensen met specifieke problemen zoals psychische aandoeningen te begeleiden.

Ten derde: de problematiek reikt verder dan enkel het probleem van opvang van daklozen en asielaanvragers. De voorgeschiedenis van deze groep mensen toont in veel gevallen een achtergrond van slechte leef- en woonomstandigheden.

Onze democratische modelmaatschappij van weleer lijkt meer en meer te evolueren naar een samenleving waar individualisme het haalt van solidariteit. In de derde rijkste stad van Europa is 20 procent van de mensen arm en piekt de werkloosheid tot 21 procent.

De afgelopen 10 jaar zijn de huurprijzen met ongeveer de helft gestegen terwijl de gezondheidsindex in diezelfde periode met amper 15 procent steeg. In bepaalde gevallen drijven de hoge huurprijzen en een prangend tekort aan sociale woningen de armste inwoners naar huurwoningen in slechte staat en naar huisjesmelkers.

In andere gevallen belanden ze in opvanghuizen, kraakpanden of op straat. Terwijl 35.000 mensen wachten op een sociale woning, staan er naar schatting 16.000 huizen leeg. Het park van sociale huurwoningen in Brussel haalt niet eens de kaap van 8 procent.

Ter vergelijking: in Groot-Brittannië gaat het over 21 procent en in Nederland over 35 procent. Daarnaast beschikt 7,6 procent van de particuliere woningen niet over een badkamer of toilet. De achttiende eeuw? Neen, Brussel anno 2011. Al deze elementen samen houden de vicieuze cirkel van armoede niet alleen in stand, ze verergeren de situatie nog.

Het debat over specifieke en technische dossiers rond de opvang wil de 31-maartgroep vermijden en ze vertrekt daarom van het recht op degelijke huisvesting. Een basisrecht dat men o.a. terugvindt in artikel 23 van de Belgische grondwet, maar dat niet wordt toegepast in de realiteit.

Ook deze winter weer, kwam het lot van daklozen, thuislozen en asielzoekers op de voorgrond in de media, vanwege de onmenselijke situatie en de trage reactie van politieke instanties. De zichtbaarheid van deze schrijnende armoede maakt het tot een vlot nieuwsitem. Toch blijft ook een groot deel armoede verscholen achter de gevels van vele Brusselse woningen.

Het initiatief van de 31 maart-groep komt van verontwaardigde burgers die het politiek immobilisme en communautair gekibbel meer dan beu zijn en die voor meer solidariteit binnen onze samenleving pleiten.

Meer solidariteit en minder immobilisme, zodat het recht op degelijke huisvesting een onrecht minder wordt in een samenleving die zich toch meent te baseren op menselijke waardigheid, vrijheid en eerbiediging van de rechten van de mens? (*)

Wij roepen alle burgers en middenveldorganisaties op om zich achter onze oproep te scharen en samen met ons op 31 maart te kamperen op het Albertinaplein in Brussel.

(*) Vernoemde waarden en democratie, gelijkheid en de rechtsstaat zijn volgens de EU fundamentele waarden van de EU die door alle EU-landen gedeeld worden en eerbiedigd zouden moeten worden.

Initiatiefnemers:
Jan Busselen, musicus – Vincent Penesich, informaticus – Melanie Spinnoy, archivaris – Arne Nouwen, kunsthistoricus

Contact:31maart2011@gmail.com

Ondertekenaars namens een organisatie:

Werner Van Mieghem (RBDH)
Deborah Oddie (asbl AMA)
Thierry Balsat (ONHU)
Jose Garcia (Huurdersbond) 
Bart De Win (VZW Chez nous) 
Claire Geraets (GVHV)
An Descheemaeker (vzw bral)
Levon Muradyan (VZW Progrès)
Thierry Kuyken (IEB)
Vereniging waar armen het woord nemen – ARA
Ivo Flachet, PLN
Manuel Chiguero, BAPN
Carlos Perez, vzw Firegym
Driss Jaouzi, vzw Matissa

 

Eerste ondertekenaars:

Giovanni Guzzo, cabaretier                                 
Marijke Pinoy, actrice                               
Tineke Van Heesvelde, welzijnswerker samenlevingsopbouw            
Hugo Franssen, redacteur uitgeverij EPO                            
Lebuïn D’Haese, beeldhouwer                                     
Yves Hanchar, cineast                                    
Rita Vanobbergen, huisarts De Sleutel             
Lieve Franssen, musicus                                      
Tinny Mast, vechten voor de rechten v/h kind                                                                              
Joris De Winter, verpleger                                  
Pierre Obolensky, onthaalverantwoordelijke, GVHV Schaarbeek                   
Romuald Arbe, communicatieverantwoordelijke Bruxelles Environnement                                     
Antoine Moens de Hase, bediende                              
Diane Vangeneugden, boekhandel De Groene Waterman
Karen De Clercq, welzijnswerker                                   
Riet Dhont, PTB/PVDA Brussel    
Ivo Flachet, advocaat PLN                                 
Jean-François Streel, opvoeder stad Brussel                                    
Stéphanie Moyaert, coördinator Geneeskunde voor het Volk-Schaarbeek                                     
Thomas Devos, coördinatie-straathoekwerk/JES vzw                   
Chloé Houyoux, studente, ULB                 
Dirk Deblock, jeugdwerker                       
Axel Bernard, werkloze                       
Alexandre Ramadanov, vzw Lyrixplozion                                     
Lien Gybels, welzijnswerker Samenlevingsopbouw
Bart Behiels, artistiek-grafisch vormgever
Jonathan Pues, ngo-medewerker
Frederik Anrys, ECM-consultant
Thibaut Joris, psycholoog        
Simon Busselen, arbeider
Pepijn Van Eeckhoudt, informaticus
Nele Vanden Bempt, huisarts De Sleutel
Pieter Vermeersch, educatief medewerker
Marleen Verstraete, handelaar
Koen Claes, psychiatrisch verpleegkundige
Simon-Klaas Decordier, consultant
Johan Vermeersch, handelaar
Benjamin Clarysse, bediende
Charlotte Penesich, onderwijzeres
Hildegard Van Driel, tandarts
Cédric Verstraeten, preventiewerker                         
Toine Nouwen, onderwijzer
Judith Alders, onderwijzeres
Sarah Tertyschnikow, masterstudent Cultuur- & wetenschap
Benjamin Deboosere, filmmaker                           
Wout Schafraet, leraar muziek        
Mugemangango Germain, provinciale voorzitter PVDA-Henegouwen                  
Benjamin Albert, bediende                                          
Ben Albert, bediende                  
Lies Busselen, student geschiedenis                
Alec Ilyne, musicus                          
Julie Van Soest, student        
Pepijn Kennis, student                               
Marjolijn Bijloos, ambtenaar          
Willy Bauwens, gepensioneerde vechten voor de rechten van het kind
Axel Lanssens, student verpleegkunde
An Temmerman, Historic
Dries Van Ende, technieker

Josée Goethals, vrijwilliger vluchtelingenwerkAn Van Soest – bediendeIne Maenhout – studenteMelissa abedier musicusPhilippe Liekens, acteur
Simon Busselen, arbeiderVan Hoorebeke Wouter, ingenieurBenedicte Swennen, campagneverantwoordelijke bij Bond Beter LeefmilieuJosée Goethals, vrijwilliger vluchtelingenwerkElke Goossens, GOK-leerkrachtJozef MampuysDaniël Verhoeven – Mensen zonder PapierenKristel Maasen, politoloog/agoogStef Van der Vliet, huisartsJan Janssen, Consultant milieu en klimaatLinde Moriau, onderwijzerNadine Buyse, maatschappelijk werksterKris Geysen, ambtenaar
Tinne Grolus, stafmedewerker franciscaanse spiritualiteitMartine Janssens, gepensioneerde verpleegkundigeJerome Colleyn, musicusTony Busselen, bediendeJean Pestiau, gepensioneerdeRob Van Vlierden, maatschappelijk werker en dorpsdichter van OverpeltEric Vanobbergen, huisarts Geneeskunde voor het Volk Hoboken, PVDAwerkgroep sociale huisvestinghugo boutsen, onthaalverantwoordelijke de pianofabriekleen swinnen, commercieel verantwoordelijkeStijn Soete, informaticus en co-voorzitter oudervereniging basisschool ‘de vier windekens’Leen Vermeulen, huisarts GHVH MolenbeekJan Materne, Manager vzw Firegym 

take down
the paywall
steun ons nu!