Kif Kif pleit voor praktijktests in de uitzendsector
Opinie, Nieuws, Economie, België, Ico Maly, Kif Kif, Discriminatie, Philippe Muyters, Vlaams parlement, Uitzendsector, Commissie Economie, Praktijktests -

Kif Kif eist structureel antidiscriminatiebeleid in uitzendsector

Woensdag 13 oktober stond het thema 'uitzendsector en discriminatie' op de agenda van de commissie Economie van het Vlaams parlement. Op het Vlaams Belang na, waren alle politieke partijen gewonnen om discriminatie in de uitzendsector aan te pakken. Aan mooie woorden en goede intenties geen gebrek. Maar de praktijk? Kif Kif pleit voor praktijktests.

maandag 18 oktober 2010 12:05
Spread the love


Kif Kif pleit voor een democratische coalitie voor praktijktests

Aan mooie woorden en goede intenties geen gebrek.

“Schone schijn, maar zeer bedrieglijk”, reageert Ico Maly van Kif Kif, “Minister Philippe Muyters (N-VA) mag dan wel stellen dat hij sterk gelooft in zelfregulering, de praktijk bewijst net het tegendeel. In wezen pleit de minister met zelfregulering voor het status-quo en dus om de zaak op zijn beloop te laten. Zonder praktijktests en zwarte lijsten is dit alles een maat voor niets”, zegt Ico Maly.

Een klokkenluidster bevestigt nogmaals aan Kif Kif dat het om een diepgeworteld en structureel probleem in de uitzendsector gaat. Kif Kif eist van minister Muyters dat hij zwarte lijsten invoert en de bevoegdheden van de sociale inspectie uitbreidt. Die inspectie moet van discriminatiebestrijding een prioriteit maken. Kif Kif pleit daarenboven voor een democratische coalitie om praktijktests via een onafhankelijke instantie in te voeren.

De uitzendsector verkondigt al vijftien jaar de ‘goede boodschap’. Hij vertelt iedereen die het wil horen dat hij de beste leerling van de klas is als het over antidiscriminatie gaat. Een klokkenluidster bevestigt echter de bevindingen van Kif Kif: “De uitzendsector doet zijn best om die voorvallen af te doen als losstaande feiten, als uitzonderingen. De consulenten in kwestie zijn dan de ‘rotte appels’, ontslag dreigt. Het wanbeleid zit echter veel dieper, is veel systematischer en grootschaliger en is veel meer aanvaard dan de vertegenwoordigers van de sector willen toegeven.”

Telkens er een nieuwe zaak aan het licht komt, kondigt de sector steevast nieuwe beleidsmaatregelen aan. Deze keer wordt mystery shopping voorgesteld.

In 2007 werden de invoering van zwarte lijsten en een nauwe samenwerking met de sociale inspectie aangekondigd. Het was menens, dat was althans de officiële retoriek. De klokkenluidster vertelt een ander verhaal: “Nadat Adecco was aangeklaagd voor discriminerende praktijken (de beruchte BBB-labels), gingen klanten en uitzendkantoren voorzichtiger te werk. Er werd wel opgepast om discriminerende voorwaarden op papier of mail te zetten. Dat betekende natuurlijk niet dat de sector ermee ophield. Het werd alleen moeilijker om te ‘bewijzen’.”

In 2006 hielden Bart De Wever (N-VA) en Bart Somers (Open VLD) nog een pleidooi om praktijktests door professionelen in te voeren (1). Toen dit voorstel echter op de politieke agenda stond, hebben beiden een bocht van 180 graden gemaakt. Toen al werd de kaart van de zelfregulering getrokken.

Een gemiste kans. Want net zoals zelfregulering in de bankensector uitdraaide op een internationale ramp, blijkt vandaag dat discriminatie nog altijd welig tiert en ongemoeid gelaten wordt. Van de in 2007 beloofde zwarte lijsten is geen sprake.

Discriminerende klanten aan de sociale inspectie doorgeven, is nog altijd onbestaande. “Ondanks alle dure beloftes wordt er nog altijd flink geld verdiend aan discriminatie. Discriminatie kan in deze sector al jaren ongestraft woekeren en de samenleving ondermijnen. Voor Kif Kif is de maat vol! Kif Kif pleit daarom voor een democratische coalitie voor praktijktests. Een onafhankelijke instantie moet de praktijktests uitvoeren. Dat is het belangrijkste element in de strijd tegen discriminatie”,stelt Ico Maly.

Die discriminatie is bovendien niet alleen voor allochtonen een probleem. Ook vrouwen, ouderen, personen met een handicap en holebi’s zijn het slachtoffer van ‘de klant is koning’-mentaliteit.

“Het belangrijkste is nu dat we een sterke coalitie op touw zetten en de politieke verkozenen eindelijk voor hun verantwoordelijkheid plaatsen. Na al die jaren is het nu echt hoog tijd dat de instrumenten gecreëerd worden om de wet ook effectief toe te kunnen passen. Zonder praktijktests staan we nergens”, aldus nog Maly.


(1) http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=13&sare=1423

http://www.bartsomers.be/?type=content&id=99&pageid=24028

http://www.n-va.be/nieuws/opinie/een-praktijktest-zo-gek-nog-niet

take down
the paywall
steun ons nu!