Interview, QuotesOnsNieuws, Jan Blommaert -

Jan Blommaert maakt zich zorgen over onze democratie

Jan Blommaert maakt zich zorgen over onze democratie
donderdag 25 februari 2010 15:07

Jan Blommaert, professor Afrikaanse taalkunde en sociolinguïstiek aan de Universiteit Gent, over ‘Ons Nieuws’.

“Ik steun DWM omdat ik me zorgen maak over de kwaliteit van onze democratie. Een democratie leeft enkel bij de gratie van goed ingelichte, goed geïnformeerde burgers. Je kan als burger slechts kritisch zijn als je over voldoende informatie beschikt. Dat is uiteindelijk ook de oorsprong van onze media.

We noemen onze media vandaag ‘vrij’, maar ze zijn uiteraard niet vrij. Ze zijn maar vrij zolang ze winst maken. Zodra ze geen winst maken, of wanneer de winst daalt, of wanneer de kijkcijfers dalen, zie je dat er van bovenuit een voortdurende vernauwing wordt aangebracht van de inhoud en van de vorm.

Zoals bekend zie je een enorme versnelling in de media. Dingen moeten elkaar heel snel opvolgen, er is bijzonder weinig kwaliteitscontrole. Er is nog maar weinig aandacht voor verificatie van nieuwsberichten en informatie, maar ook voor relevantie. Zaken die belangrijke voor de samenleving en voor haar burgers komen zelden aan de oppervlakte. Indien dat gebeurt, zowel met de sluiting van Opel of met de economische recessie, komt dat bijzonder oppervlakkig aan bod.

De hele economie wordt als een soort detectiveverhaal voorgesteld, waar dingen zeer snel gaan, waar je om het kwartier naar de beursgegevens moet kijken. We krijgen geen enkele uitleg over de diepere structuren, over de diepere macht die er aanwezig is, over de figuren die erachter zitten. Daarom is een nieuwe, kritische journalistiek zeer belangrijk.

We moeten opnieuw vrije media uitbouwen, onafhankelijke media. Media die dus niet onder druk staan van marktlogica. Daarom is DeWereldMorgen.be erg belangrijk.”

take down
the paywall
steun ons nu!