Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verenigingen Voor Verkeersveiligheid
Verenigingen Voor Verkeersveiligheid

Schrijft over:
Verkeersveiligheid Duurzame mobiliteit Verenigingsleven

Bio

Het project Verenigingen Voor Verkeersveiligheid ondersteunt verenigingen om mee te bouwen aan een veilig en duurzaam verkeer. Het project “Verenigingen voor Verkeersveiligheid” ging in januari 2010 van start bij Komimo (de Koepel voor Milieu en Mobiliteit), in opdracht van mobiliteitsminister Hilde Crevits. Het project omkadert en sensibiliseert verenigingen, zodat ze mee kunnen bouwen aan een veilig verkeer voor iedereen. Daarom wordt momenteel druk gewerkt aan drie pijlers: 1. Aanbod van bestaande acties en publicaties bundelen op één website. Op www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be kunnen verenigingen snel en gemakkelijk kunnen snuisteren in het bestaande aanbod van publicaties en initiatieven rond verkeersveiligheid. Ze kunnen er praktische informatie en praktijkvoorbeelden van andere verenigingen en mobiliteitsorganisaties downloaden, die ze dan kunnen toepassen tijdens hun activiteiten. 2. Een pilootproject bij de koepels van sport- en seniorenverenigingen De Vlaamse koepels en federaties van sport- en seniorenverenigingen zoeken momenteel uit hoe ze hun leden kunnen informeren en aanzetten tot acties rond verkeersveiligheid. Dat kan gaan van initiatieven rond veilig vervoer van en naar de sportclub tot sensibiliseringsacties om het gebruik van de wagen te verminderen. Het project biedt hen hiervoor de nodige ondersteuning. 3. Financiële steun voor lokale verenigingen Het project werkt aan een kader waarin verenigingen financiële middelen kunnen aanvragen om acties, projecten of trajecten rond verkeersveiligheid op te zetten. Alle mogelijke vormen van ‘werken rond verkeersveiligheid’ komen hiervoor in aanmerking, gaande van eenmalige acties tot permanente verkeersveiligheidinitiatieven en structurele ingrepen.

19 oktober: Verkeerveiligheidbeurs voor senioren in Sint-Niklaas

Veel oudere verkeersdeelnemers voelen zich onzeker in het verkeer. Nochtans bestaan ook voor hen veilige vervoersmogelijkheden en verkeersveiligheidcursussen. Welke dat zijn, ontdek je op 19 oktober 2010 op de Verkeersveiligheidbeurs in Sint-Niklaas. Op de beurs kunnen afgevaard...

Fotowedstrijd: Doe meer met verkeer (en win NMBS-cheques voor je vereniging)

Met de start van het nieuwe verenigingsjaar organiseert Verenigingen Voor Verkeersveiligheid de fotowedstrijd ‘Doe meer met verkeer – jouw vereniging kan beter’. Hiermee worden verenigingen aangemoedigd om het komende werkjaar te investeren in verkeersveiligheid en duurzame mobili...

Wat denken en doen verenigingen rond verkeersveiligheid ?

Op dinsdag 15 juni 2010 vond in het Cultuurcentrum Mechelen de tweede Reflectiedag van Verenigingen Voor Verkeersveiligheid plaats. In de voormiddag kwamen een drietal thema's aan bod: Fietsen in groep (David van Proeyen - Fietsersbond)Duurzame mobiliteit (Emily Muhr - Taxistop)Als...

15 juni: reflectiedag Verenigingen Voor Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsacties organiseren binnen je vereniging?Ontdek hoe dat kan tijdens de reflectiedag op 15 juniEen verkeersveilige omgeving voor onze verenigingen, dat willen we allemaal. Toch liggen tussen woord en daad nog heel wat drempels. Daarom gingen de Verenigde Verenigingen...