De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat denken en doen verenigingen rond verkeersveiligheid ?
Mechelen, Studiedag, Verenigingen, Verenigingen Voor Verkeersveiligheid, Verkeeersveiligheid -

Wat denken en doen verenigingen rond verkeersveiligheid ?

donderdag 17 juni 2010 14:57
Spread the love

Op dinsdag 15 juni 2010 vond in het Cultuurcentrum Mechelen de tweede Reflectiedag van Verenigingen Voor Verkeersveiligheid plaats.

In de voormiddag kwamen een drietal thema’s aan bod:

 1. Fietsen in groep (David van Proeyen – Fietsersbond)
 2. Duurzame mobiliteit (Emily Muhr – Taxistop)
 3. Als het verkeer je raakt (Astrid Rubbens – Rondpunt

In de namiddag namen de aanwezigen actief deel aan enkele workshops rond verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

We willen u de resultaten van deze denkoefeningen niet onthouden !

Verkeersveiligheid en verenigingen

Wat zijn de oorzaken van de verkeersonveiligheid?
“Gebrekkige of ontbrekende infrastructuur”
“Het beleid neemt geen beslissingen of beslissingen die verkeersveiligheid niet verbeteren”
“Steeds meer 11-jarigen kunnen niet of slecht fietsen.”
“We hebben al eens een carpool georganiseerd maar vinden niet altijd genoeg vrijwilligers om te begeleiden.”

” Er worden veel campagnes gevoerd, maar ze dringen niet altijd door in de praktijk.”

“Eigenlijk verplaatsen we ons te veel en dan nog eens allemaal op dezelfde ruimte”.

Wat zijn mogelijke oplossingen?
“Meer activiteiten op een gesloten, verkeersvrij parcours. Dit kan een geheel van straten zijn dat volledig verkeersvrij wordt gemaakt of een afgesloten terrein (bv. Circuit van zolder).”
“Betere wisselwerking tussen verschillende actoren. Bijvoorbeeld meer senioren als begeleiders van fietsactiviteiten/fietspools van kinderen / aanspreken van wielerclubs voor begeleiding fietstochten – zij hebben vaak ervaren wegkapiteins.”
“Betere wisselwerking tussen scholen en verenigingen.”
“Meer en betere professionalisering van lokale bestuursleden van verenigingen.”
 

Duurzame mobiliteit in verenigingen

Argumenten die leden aanhalen om niet te werken aan duurzame mobiliteit “ Tja, dat wordt wel moeilijk om af te spreken voor de start en het einde. Ik wil na de match nog naar de winkel of soms bezoek ik mijn ouders.”
“Het zijn altijd dezelfde die chauffeur spelen.”
“Autorijden kost geld. Ik ben altijd chauffeur maar krijg er geen vergoeding voor.”
“Het is moeilijk om een jarenlange gewoonte te doorbreken.”
“Er is geen goed openbaar vervoer.”
“Ik heb al tien jaar geen bus of trein meer genomen. Ik weet niet eens meer hoe dat werkt.”
“Je kan niet zo veel of niet zo gemakkelijk bagage meenemen op trein, tram of bus.”
“Ik rij niet zo graag mee met iemand anders. Ik rij liever zelf.”

Argumenten die aanzetten tot duurzame mobiliteit

 1. Je hebt minder parkeerruimte nodige / je hoeft niet te zoeken naar parkeerruimte.
 2. Samen rijden is gezellig – je komt naar een vereniging voor het samenzijn
 3. Samen rijden is tijdbesparend: tijdens de rit kan je de tactiek bespreken (bv. voor een voetbalmatch).
 4. Samen rijden: je hebt altijd een BOB bij de hand
 5. Je kan gemakkelijk een beurtrol afspreken – het hoeft niet altijd dezelfde chauffeur te zijn.
 6. Er bestaan goede carpoolsystemen- neem het systeem op in je reglement – leg een vaste vergoeding vast voor de chauffeurs.
 7. De club heeft een goede fietsparking aangelegd
 8. De vereniging zorgt bij uitstappen / verplaatsingen voor een reiswijzer met tips, de ideale fietsroute, de dienstregeling van het openbaar vervoer, de juiste opstapplaats en afstapplaats, enz.
 9. De club zorgt voor een ervaren begeleider. Bij fietsuitstappen, maar ook bij  uitstappen met het openbaar vervoer. De gids maakt je wegwijs als je het niet gewoon bent om het openbaar vervoer te gebruiken.

Enkele suggesties:

 1.  Voeg aan het clubreglement een lijntje toe dat je als club ernaar streeft dat zoveel mogelijk leden zich duurzaam verplaatsen naar de activiteiten.
 2.   Beloon de leden die zich duurzaam verplaatsen; bijvoorbeeld met een traktatie op het einde van het seizoen.
 3.   Kies niet noodzakelijk de goedkoopste locatie voor een activiteit. Kies eens de locatie die het best bereikbaar is.
 4.    Doe mee aan een bestaande actie rond duurzaam verkeer, bv. De korterittenkaart.
 5.    Organiseer zelf een actie rond duurzaam verkeer, bv. Een autoloze verenigingsdag.
 6.    Betaal het ticket van het openbaar vervoer terug aan je leden voor een clubverplaatsing

Kortom – iedereen ging wel naar huis met goede suggesties om verkeersveiligheid ook in de club te introduceren.
 

take down
the paywall
steun ons nu!