Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  1973 is een kantelmoment in het stakingsgebeuren. Tot dan werden alleen top down door de vakbonden georganiseerde - erkende - stakingen getolereerd. Wie zich daar niet aan hield, kon door de werkgever ontslagen worden. 
De film schetst een beeld van een atypische – wilde – staking gelei...

  Tegen alle regels van de CAO in kondigde OXY slechts een goede maand op voorhand de sluiting op 7 september 1978 aan, hoewel normaal gezien 3 maanden vereist waren. RBP was de oudste olieraffinaderij van België (1934) en de bakermat van de Antwerpse petrochemie. RBP had in 1969 nog een ...

Het neoliberalisme maakte van de arbeidswetgeving een nuttig instrument om de arbeid verder te ontregelen, precair te maken en mateloos te individualiseren. De arbeidsmarktpolitiek kende en kent nog steeds niet het minste respect voor de vastheid van betrekking, voor het welzijn en voor de bestaa...

  Al sinds haar oprichting in 1885 ijverde de Belgische Werklieden Partij (BWP) voor het verwerven van algemeen stemrecht. Het toenmalige cijnskiesrecht, verankerd in de grondwet, verleende stemrecht aan mannen die een minimum aan belastingen betaalden of er vanwege hun beroep recht op ha...

vrouw werkt met baby op schoot

  Masereelfonds Antwerpen heeft toen de ogen uitgekeken en goed geluisterd. Vele mankementen werden zichtbaar: in de living speelden de kinderen (want ook zij konden niet naar school of de opvang) en moest er gewerkt worden zonder afzonderlijke werkplek. De werkplek van velen was niet voo...

  25 februari 2023 van 11u00 – 17u00. Moorkensplein Borgerhout.   Voor UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden In 1999 heeft UNESCO 21 februari uitgeroepen tot de Internationale Moedertaaldag. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en...

  Het Manifest is nog altijd actueel door zijn diepgaande analyses van de kapitalistische onderbouw van de maatschappij en door de grote begeestering waarmee het proletariaat tot de doodgraver van het kapitalisme wordt benoemd. De geschiedenis is sinds de landbouwrevolutie een geschiedeni...