Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Covid19 vaccins, veilig en doeltreffend.” Is twijfel toegestaan ?

    Gaëtan DuBois « When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. » -Dr. Fauci, 17 Mei 2021, MSNBC « (…) 12 dagen na uw vaccinatie ben je niet meer besmettelijk. » -Professor Pierre Van Damme, vaccinoloog, 14 februari 2021 in de Zevend...

Sinds 1850 heeft de mensheid door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool, meer dan 2100 gigaton (Gt=miljard ton) CO2 in de atmosfeer toegevoegd. CO2 of koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas dat de opwarming van de aarde aandrijft. Het IPCC of Intergovernm...

De koolstoftaks, een nieuw geloof ?

De koolstoftaks heeft tegenwoordig veel apostels. In haar recensie van het boek van Shi-Ling Hsu, The Case for a Carbon Tax -annex pleidooi voor de taks, nam Brigitte Van Gerven haar pelgrimstaf weer op om ons te tonen hoe heilzaam dit marktinstrument wel zou zijn in de strijd tegen de klimaatcri...

Minister Marghem’s “Nationaal Debat over Koolstoftarifering”

 Volgens Prof. Huybrechts, glacioloog en klimatoloog aan de VUB, mogen we in de toekomst nog maximaal 800 miljard ton CO2 uitstoten, willen we een redelijke kans hebben om onder 2°C te blijven. Vertaald naar de uitstoot van 2015, betekent dit nog amper 20 jaar – 2016 inbegrepen. Om eenzelfde kans...