Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bcoolsaet

Bio

Onderzoeker en docent aan de University of East Anglia (UK)

Werkgebied

Environmental Justice, Biodiversiteit, Access and Benefit-sharing/Nagoya Protocol, Ontwikkelingssamenwerking en milieu

Een nieuwe wetenschappelijke revolutie voor de bescherming van de biodiversiteit

We vieren vandaag, 22 mei, de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Biodiversiteit krijgt  steeds meer aandacht bij het grote publiek, vooral bij jongeren. Velen denken hierbij spontaan (en alleen) aan het behoud van planten en dieren. Maar sedert enkele jaren bepl...

Als buitenstaander lijkt de VN-klimaattop een uniek democratisch proces te zijn, zoals kamerlid Kristof Calvo op dinsdag 26 november in De Standaard schreef (DS 26/11/2013). Een mooi pleidooi voor het verderzetten van broodnodige onderhandelingen, maar spijtig genoeg gebaseerd op een...

Wordt Rio+20, Rio-20?

De laatste rechte lijn van de Rio+20 top is ingezet. Na een bijzonder trage en laatste “voorbereidings-comite” (in het VN jargon: PrepComm III) neemt de Braziliaanse regering het roer over. Alle ogen zijn nu gericht op Antonio de Aguiar Patriota, de Braziliaanse minister van buitenla...

Klimaatverandering als bron van internationale onveiligheid? Een onjuiste en gevaarlijke redenering

Woensdag raakten de leden van de Veiligheidsraad van de VN het niet eens over het al dan niet opnemen van toekomstige klimaat-gerelateerde internationale conflicten binnen het mandaat van de raad. De meeste Westerse landen ondersteunden een vraag van kleine eilandstaten om de bedreig...

Minst Ontwikkelde Landen: syndroom van een gefaald paradigma

Sinds maandag loopt in Turkije de 4de conferentie van de Verenigde Naties voor de Minst Ontwikkelde Landen (MOL). In 1971 werden deze landen voor het eerst erkend als “lage-inkomenslanden die struct...

“Le fantôme de Copenhague hante déjà Durban…”

Représentant de la Jeunesse flamande pour le Changement Climatique au sein du 'Flemish Youth Council', Brendan Coolsaet nous présente le travail qu'il effectue au quotidien et partage sa vision du Sommet de Cancun, auquel il a personnellement assisté dans le cadre de ses fonctions.  ...

“Sinds hun ontstaan hebben de klimaat-onderhandelingen tot niets geleid”

Met deze harde woorden van de Tuvaluaanse delegatie openden de klimaatonderhandelingen in Bangkok vorige week. De landen die hun verplichtingen onder het Kyoto-protocol niet wensen na te leven mochten “beleefd en in stilte” de zaal verlaten, aldus Tuvalu, gesteund door de groep van M...

Waarom Cancún een stap in de verkeerde richting was

Het klimaat is als een boot. Niet zo’n heel grote, hoewel er 192 landen op varen. Eerder eentje dat, wanneer iedereen aan dezelfde kant staat, gemakkelijk kapseist. In Cancún was iedereen het erover eens dat onze positie op dat bootje niet zo opportuun was. Verplaatsen dus. Alleen he...

Cancun zoekt leiderschap (m/v)

Het is het akelig kalm in Cancun ondanks de start van de tweede week van de VN-klimaatonderhandelingen. Op een paar lichtpuntjes na blijft het onduidelijk waar vooruitgang kan worden geboekt, laat staan of een akkoord kan worden bereikt. Consensus blijkt er tot nu toe alleen te zijn ...

Open brief aan Joke Schauvliege, voorzitster van de Europese Raad Leefmilieu

Mevrouw de Minister, Allereerst willen wij u graag feliciteren voor het bereikte akkoord op de Biodiversiteitstop in Nagoya. Deze belangrijke stap naar een betere bescherming van onze natuur weerspiegelt de ambitie van de internationale gemeenschap om de verschillen opzij te schuive...