Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leonardo Boff (°1938) is een van de grondleggers van de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika. Dat werd hem echter niet in dank afgenomen door Jozeph Ratzinger, toenmalig hoofd van de Congregatie voor Geloofsleer en huidige paus. Ratzinger legde Boff voor een jaar het zwijgen op in...

De krachtlijnen *Het akkoord voorziet in een tweede periode voor het Kyotoprotocol. Het moet nog uitgeklaard worden of die tot 2017 zal lopen of tot 2020. Belangrijk is dat er geen leemte valt na het verstrijken van het huidige Kyotoprotocol in 2012 en dat de nieuwe periode bindende...

‘Proces redden is belangrijk, maar klimaat redden is belangrijker’

Minister Joke Schauvliege heeft de voorbije achtenveertig uur druk bilateraal overleg gepleegd: met Rusland, Japan, Oasis, de Umbrellagroep, de VS. 'De Mexicaanse voorzitter doet er alles aan om deze top met een resultaat te beëindigen, maar ik vrees dat daardoor een aantal belangrij...

Nog veel onduidelijk in Cancun

Die moeilijk door te hakken knopen gaan over het verankeren van de Kopenhagenbeloftes voor emissiereducties, welke juridische vorm een nieuw “akkoord” moet aannemen, wat met de zogenaamde “bunker fuels”, de emissies uit scheepvaart en luchtvaart. Daar is geen vooruitgang in geboekt. ...

Iedereen is het er over eens dat het proces in een goede sfeer verloopt en erkent de inspanningen van Mexico om Cancún tot een goed einde te brengen. Hoewel het spannend blijft. Een aantal knopen moet worden doorgehakt door de politieke instanties, de ministers die inmiddels gearriv...

Elke dag reikt CAN-international ( de ngo Climate Action Network) een "Fossiel van de dag" uit, een prijs voor wie het meest de onderhandelingen gedwarsboomd heeft. Vandaag vielen er drie landen in de prijzen. De VS kreeg de eerste prijs, omdat zij een hele reeks beslissingen tegen...

Cancun – Actie oxfam international

Via een facebookactie werd een oproep gedaan om een boodschap te sturen aan de onderhandelaars. Hierbij dus ook een Vlaamse boodschap die Cancun bereikt heeft.

Wat wilt u in de wacht slepen hier in Cancún? Een beslissing over ontbossing, een beslissing over adaptatie, een aantal principiële beslissingen over Meten, Rapporteren en Verifiëren (MRV) en een proces om dit verder uit te werken, en het globale klimaatfonds dat in Kopenhagen is be...

De tegengestelde visies zijn niet van de baan maar de verschillende groepen verwachten wel concrete afspraken over specifieke domeinen als financiering, adaptatie en een mechanisme om de emissies uit ontbossing af te remmen.   Het takenpakket Patricia Espinosa, de Mexicaanse minist...

Windenergie, een onuitputtelijk potentieel De nieuwe windmolen van Cancún heeft een capaciteit van 1,5 megawatt. Dat is genoeg om zo’n 1500 huizen (in Mexico althans) van energie te voorzien. Op dit ogenblik bereiken de geïnstalleerde windmolens in Mexico een capaciteit van 500 megaw...

Load More