Nieuws, Milieu -

De Akkoorden van Cancun

Cancún, Mexico -- Het Mexicaanse voorzitterschap is erin geslaagd een doorbraak te forceren in de klimaatonderhandelingen. De overeenkomst die vannacht in Cancún is gezegeld, moet er voor zorgen dat er na het verstrijken van het Kyotoprotocol in 2012 geen leemte valt en dat tegemoet gekomen wordt aan de grote nood aan geld en technologie in de ontwikkelingslanden.

zaterdag 11 december 2010 11:13
Spread the love

De krachtlijnen

*Het akkoord voorziet in een tweede periode voor het Kyotoprotocol. Het moet nog uitgeklaard worden of die tot 2017 zal lopen of tot 2020. Belangrijk is dat er geen leemte valt na het verstrijken van het huidige Kyotoprotocol in 2012 en dat de nieuwe periode bindende engagementen inhoudt.

*De beloofde emissiereducties moeten opgetrokken worden en ambitieuzer zijn dan die in Kopenhagen beloofd werden, om de opwarming binnen de 2°C te houden.

* de 30 miljard dollar voor de periode 2010-2012 vanwege de industrielanden aan de ontwikkelingslanden werd herbevestigd

* er komt een Groen Klimaatfonds en de toezegging om tegen 2020 100 miljard dollar te mobiliseren voor de ontwikkelingslanden werd herbevestigd.

* er wordt een infrastructuur opgezet voor aanpassingen aan de klimaatopwarming

* er zal ook geld komen voor technologie-overdracht opdat ontwikkelingslanden een koolstofarme economie zouden kunnen ontwikkeling

* er komen ook financiële middelen om ontwikkelingslanden te ondersteunen in het beschermen van de bossen.

Bolivia weigert goedkeuring

Die tekst moet door 192 landen goedgekeurd worden en even leek het erop dat dit niet zou lukken. Bolivia heeft zich met klem en herhaaldelijk verzet om aan de voorliggende teksten zijn goedkeuring te geven. Pablo Solón, leider van de Boliviaanse delegatie, maakte een reeks bemerkingen en stelde dat er onvoldoende rekening is gehouden met de opmerkingen van Bolivia en de dringendheid van het klimaatprobleem, en dat dit bijgevolg geen consensustekst is.

Daarop werd door verschillende landen gereageerd, onder meer Colombia en Guatemala. Colombia sprak zijn steun uit voor de tekst en vroeg om aan geen enkel land een veto de geven. De afgevaardigde voor Guatemala stelde: ‘Dit document is een start voor een lange weg vooruit, en wij zijn niet bereid die kans verloren te laten gaan.’ Ook Venezuela sprak zijn uitdrukkelijke goedkeuring uit voor het proces en voor de bereikte akkoorden.

Vrouwelijk leiderschap

Het heeft immens veel geloof, hoop en diplomatie gekost om hier te geraken.
De landen drukten unaniem hun respect uit voor de manier waarop Patricia Espinosa, de voorzitster van deze COP, het proces geleid heeft. Transparant, open, op een inclusieve manier en met echt leiderschap, zo klonk het. 

‘We hebben nu niet alleen een evenwichtig pakket. Dank zij het optreden van Espinosa is het vertrouwen in het proces hersteld op een moment dat het historisch laag stond,’ aldus de Indische onderhandelaar minister van Milieu Ramesh. De gesluierde woordvoerster van Kuweit sprak in haar eigen taal maar eindigde in het Engels: “Yes Cancún Can, Yes women can”.

Wat in Cancun verkregen werd, is onvoldoende om de opwarming tegen te houden. Maar het proces is gered, en de weg naar Durban, Zuid-Afrika volgend jaar, ligt open.

DeWereldMorgen.be en Mo* slaan tijdens de klimaattop in Cancún de handen in elkaar. Zo kunnen we twee journalisten sturen zodat u niets hoeft te missen van deze herkansing voor de mislukte top van Kopenhagen. DeWereldMorgen.be-reporter Leo Broers is al aangekomen in Mexico. Mo*-journaliste Alma De Walsche is er bij vanaf 5 december. Tot 10 december, het einde van de top, brengen zij interviews, snelle berichten en analyses.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!