Nog veel onduidelijk in Cancun
Verslag, Nieuws, Milieu -

Nog veel onduidelijk in Cancun

Minister Joke Schauvliege heeft druk bilateraal overleg gepleegd. 'De Mexicaanse voorzitter doet alles om deze top met een resultaat te beëindigen, maar ik vrees dat daardoor een aantal belangrijke zaken niet opgelost worden. Er is vooruitgang geboekt, maar de moeilijke knopen raken niet doorgehakt. Het is belangrijk dat we het proces redden, maar het klimaat redden is belangrijker.’

vrijdag 10 december 2010 19:35
Spread the love

Die moeilijk door te hakken knopen gaan over het verankeren van de Kopenhagenbeloftes voor emissiereducties, welke juridische vorm een nieuw “akkoord” moet aannemen, wat met de zogenaamde “bunker fuels”, de emissies uit scheepvaart en luchtvaart. Daar is geen vooruitgang in geboekt.

Het is ook nog onduidelijk of er al dan niet beslist wordt een tweede periode van het Kyotoprotocol te aanvaarden, omdat Japan weigert. Schauvliege: ‘Er wordt nu gedacht aan een tussenoplossing voor de landen die wel in Kyoto 1 zitten maar niet mee willen naar Kyoto 2.’

Een ander probleem is Rusland, dat een grote hoeveelheid zogenaamde ‘hete lucht’ heeft, een teveel aan emissiekredieten die het onder de eerste periode toegekend kreeg. Rusland wil die behouden, wat het nog moeilijker maakt om het emissieplafond naar beneden te halen. Maar we moeten de achterpoortjes afsluiten in een tweede periode. ‘Het is nodig om streng te zijn,’ aldus Schauvliege. Maar ook de andere Oost-Europese landen, die ook te veel hete lucht hebben, willen die niet afstaan.

Wat is toegezegd aan emissiereducties tegen 2020, is slechts 60 procent van wat nodig is om de doelstelling te behouden om de opwarming in te perken tot 2°C.  Als de EU hier een ambitieus engagement verdedigt, gaat het dan zelf niet voor een engagement van 30 procent reductie, om de zaken vooruit te helpen? ‘Op dit ogenblik wordt er berekend wat dit betekent voor elk van de lidstaten. In het voorjaar wordt die discussie verder gevoerd. De 30 procent is zeker niet van tafel geveegd.’

EU-Klimaatcommissaris Hedegaart: ‘Het is absoluut belangrijk dat een aantal beslissingen hier in Cancún genomen worden, als we in Durban en niet in Doha willen uitkomen.’ COP17, de klimaatconferentie van volgend jaar zal doorgaan in Zuid-Afrika.

DeWereldMorgen.be en Mo* slaan tijdens de klimaattop in Cancún de handen in elkaar. Zo kunnen we twee journalisten sturen zodat u niets hoeft te missen van deze herkansing voor de mislukte top van Kopenhagen. DeWereldMorgen.be-reporter Leo Broers is al aangekomen in Mexico. Mo*-journaliste Alma De Walsche is er bij vanaf 5 december. Tot 10 december, het einde van de top, brengen zij interviews, snelle berichten en analyses.

take down
the paywall
steun ons nu!