Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Welzijnszorg

Welzijnszorg bestaat 50 jaar. Dat is 50 jaar campagne voeren voor een structureel armoedebeleid. 50 jaar campagne voeren betekent 50 keer aandacht vragen met acties, beelden, slogans en affiches. Dit jaar maken we solidariteitsaffiches met àl onze medestanders. We gaven het goede voorbeeld in Gen...

Rijk land, arme bevolking Het streven naar steeds meer economische groei vraagt veel grondstoffen. Maar een rijke ondergrond is geen garantie op een beter leven. Integendeel. Onderzoek toont aan dat in streken waar op grote schaal grondstoffen worden ontgonnen, de armoede en ongelijkheid vaak to...

Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet. Iedereen...