Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Welzijnszorg

  Binnenkort moeten Vlamingen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar 75 euro voor neertellen. Dat besliste de Vlaams Regering afgelopen vrijdag op de Ministerraad, tegen verschillende adviezen in. Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die v...

Welzijnszorg steunt 38 (vrijwilligers)initiatieven voor mensen zonder wettig verblijf

  Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: “Met deze extra oproep voor een totaalbedrag van €85.000 kunnen we 38 organisaties steunen. Helaas hebben we ook goede initiatieven moeten teleurstellen, wat jammer is, want de nood is heel groot. En er wordt schitterend werk geleverd op het terre...

Welzijnszorg steunt 163 lokale armoedeprojecten en verenigingen in strijd tegen corona

  “De gewone werking waaronder ook de sociale kruidenier op donderdag (in groep) kan niet meer op deze manier doorgaan. We houden vooral telefonisch contact om onze gezinnen individueel verder te helpen. Normaal doen we voor de verdeling van groenten en fruit een beroep op voedseloverscho...

Thuiszorg.

  Verzorgenden van de thuiszorgdiensten nemen essentiële taken op voor vele thuiswonende oudere en zieke mensen. Zij blijven dit doen, ook in Corona-tijden. Zoals steeds werken zij vanuit een grote betrokkenheid en met een groot praktisch engagement naar hun cliënten. In de media wordt er...

Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen om mensen in armoede hulp te bieden tijdens corona-crisis

Neem maatregelen om ACUTE NOODSITUATIES te verlichten of op te heffen We vragen de (tijdelijke) opheffing van acute maatregelen met grote impact zoals uithuiszettingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen en  beslagleggingen. We moeten vermijden dat mensen in nog moeilijker omstandighed...

Voedselbank.

Nu armoedeverenigingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voedselbanken op (alle) verschillende plaatsen in het land hun activiteiten stilleggen en (nood)hulp bijna niet meer bereikbaar wordt, hebben mensen in armoede nood aan meer financiële ruimte om in hun basisbehoeften te voorzien, zoal...

Welzijnszorg bestaat 50 jaar. Dat is 50 jaar campagne voeren voor een structureel armoedebeleid. 50 jaar campagne voeren betekent 50 keer aandacht vragen met acties, beelden, slogans en affiches. Dit jaar maken we solidariteitsaffiches met àl onze medestanders. We gaven het goede voorbeeld in Gen...

Rijk land, arme bevolking Het streven naar steeds meer economische groei vraagt veel grondstoffen. Maar een rijke ondergrond is geen garantie op een beter leven. Integendeel. Onderzoek toont aan dat in streken waar op grote schaal grondstoffen worden ontgonnen, de armoede en ongelijkheid vaak to...

Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet. Iedereen...