Voedselbank.
Foto: Pascal Maramis, Flickr / CC BY 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - Decenniumdoelen, Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnsschakels,

Noodfonds voor mensen in nood: Vlaanderen mag ogen niet sluiten voor voedselbanken en mensen in armoede

Vandaag is het alle hens aan dek: van overal komen berichten dat de voedselbanken sluiten. Voedselbanken zijn meer dan nodig voor mensen in diepe armoede. Velen overleven dankzij voedselhulp. Het is terecht dat er steunmaatregelen komen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Zij staan immers ook voor financiële uitdagingen. Tegelijk vragen Armoedeorganisaties om die ondersteuning uit te breiden naar mensen met een uitkering, die nu al onder de armoedegrens leven en door de corona-crisis verder financieel en sociaal met de rug tegen de muur komen te staan. Een sociaal noodfonds kan hier soelaas brengen en moet mensen met een zeer laag inkomen een financiële steun in de rug geven.

woensdag 18 maart 2020 19:47
Spread the love

Nu armoedeverenigingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voedselbanken op (alle) verschillende plaatsen in het land hun activiteiten stilleggen en (nood)hulp bijna niet meer bereikbaar wordt, hebben mensen in armoede nood aan meer financiële ruimte om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel, energie, medische kosten, … In Vlaanderen gaat het om 800.000 mensen.

Het gaat over mensen met een leefloon, met een inkomensgarantie voor ouderen, of langdurige werklozen met een zeer laag inkomen, … Zij allen vallen overal uit de boot. Sociale contacten, voedselhulp, begeleiding, … alles valt weg. Zij hebben extra kosten, maar worden vergeten. Een sociaal noodfonds dat hen een extra financiële steun geeft, is dus meer dan zinvol.

Federale  en Vlaamse regering sluiten hun ogen niet voor mensen die technisch werkloos worden: maatregelen om een forfait van 1450 euro uit te betalen voor technisch werklozen en de beslissing van de Vlaamse regering om voor hen de energiefactuur over te nemen is een eerste stap om een deel van de bezorgdheden van deze mensen weg te nemen.

Wij vragen een vergelijkbare financiële ondersteuning voor mensen met een uitkering. Ook voor hen moet de energiefactuur overgenomen worden. Voedselhulp kan omgezet worden in financiële steun. We vragen ook dat afsluitingen van water, gas en elektriciteit opgeschort worden. Hetzelfde moet gelden voor uithuiszettingen, zoals reeds gevraagd werd door de armoedeverenigingen.

Ook lokale overheden kunnen het noodfonds bijspringen: zij kennen immers de noden van hun bewoners. Zij kunnen extra financiële ondersteuning (voor huur, voor voedsel, …)  voorzien; samen met armoedeverenigingen een hulp-plan voor mensen zonder sociaal netwerk opstellen; woningen voor daklozen beschikbaar stellen; … Kijk ook naar bijkomende noodopvang voor daklozen, bijvoorbeeld in hotels die nu leeg staan. Het is een oplossing die sommige steden al gehanteerd wordt.

Lokale overheden moeten nu ook hun verantwoordelijkheid opnemen en zorgen dat voedselbedeling in hun gemeenten mogelijk blijft.

Het is nu belangrijk om afstand van elkaar te nemen. Maar het is ook het moment om beleidsmatig geen afstand te nemen van de mensen in of nabij de armoede.

 

Decenniumdoelen (Michel Debruyne)

Netwerk tegen Armoede (David de Vaal)

Samenlevingsopbouw (Kristel De Vos)

Welzijnszorg (Koen Trappeniers)

Welzijnsschakels (Hanne Geukens)

 

Foto: Pascal Maramis, Flickr / CC BY 2.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!