De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Na Charlie… Mogen we vragen waarom?

Na Charlie… Mogen we vragen waarom?

vrijdag 9 januari 2015 13:29
Spread the love

Twaalf mensen zijn koelbloedig vermoord in het kantoor van het satirische magazine Charlie Hebdo
in Parijs, Frankrijk. Ik heb naar de radio zitten luisteren, de hele
dag, naar het televisiejournaal gekeken en de mainstream pers gelezen.

Niet één keer stelde men de vraag Waarom?

Meerdere mensen hebben een poging gedaan de gebeurtenissen te
verklaren en ze lijken allemaal min of meer tot een consensus te komen.
De daders, waarschijnlijk moslims, hebben een aanval uitgevoerd op de vrijheid van meningsuiting.
Charlie Hebdo is het magazine dat meermaals de Mohammed-cartoons heeft
gepubliceerd. De daders kozen ervoor een symbolisch doelwit aan te
vallen, dat meermaals heeft gespot met de Islam.

Maar de vraag blijft. Waarom? Laten we dit proberen te verklaren.

Gedurende vele decennia leeft de perceptie in de moslimwereld dat Westerse machten een wereldwijde oorlog tegen de Islam
voeren. De Verenigde Staten en diens Westerse bondgenoten hebben
jarenlang overal ter wereld democratische, economische en politieke
vooruitgang geblokkeerd of gedwarsboomd, met enkel oog voor hun eigen
belangen. Hierbij werd niet gekeken naar de belangen van de lokale
bevolking. Wij – en daarmee bedoel ik Westerse landen en iedereen die
zijn medewerking wilt verlenen – hebben oorlogen gevoerd, elke keer
opnieuw, in landen aan de andere kant van de planeet. Het voorwendsel
was steeds de strijd voor democratie in deze landen, vechten voor ieders
recht op zelfbestuur en ontwikkeling. Het echte doel was echter steeds
het beschermen van onze eigen politieke en economische belangen.

Reeds in de jaren vijftig van vorige eeuw stelde de Amerikaanse president Eisenhower zijn staf de vraag ‘Why do they hate us?’.
Hiermee doelde hij vooral op de moslims in het Midden-Oosten. De
resultaten waren glashelder. De moslims hadden het blijkbaar niet op de
Amerikanen en diens bondgenoten omdat ze economische ontwikkeling in de
regio blokkeren. The VS steunen dictators overal ter wereld, wanneer dit
in hun eigen economisch belang is. Oliebedrijven en wapenproducenten
zijn dankzij dit soort beleid steenrijk geworden.

Laat ons heel even stilstaan bij de miljoenen die omgebracht of
gefolterd werden door toedoen van het Westen en Westerse bondgenoten in
het Midden-Oosten. De Iraniërs onder de dictatuur van de Sjah; de
Iraniërs tijdens de oorlog tussen Iran en Irak; the Koerden van Halabja
onder Saddam die gesteund werd door het Westen; de Irakezen geboren met
vreselijke afwijkingen omwille van het verarmd uranium dat Amerikaanse
troepen gebruikten tijdens de Golfoorlog; de honderdduizenden dode
Iraakse kinderen als gevolg van de VN-sancties tijdens de jaren ’90; de
duizenden doden als gevolg van het bombarderen van een medicijnenfabriek
in Soedan in 1998; de burgerslachtoffers in Afghanistan sinds 2001 of
de miljoen dode Irakezen sinds de VS-invasie van dat land in 2003. Over
de VS-invasie van 2003 in Irak, de ergste misdaad van de 21ste eeuw,
wordt met geen woord gerept.

Niemand stelde de vraag Waarom? meteen na 11 september 2001. De bekende journalist Robert Fisk
besloot die vraag wél te stellen. Hij werd in de mainstream media en
door zogezegde intellectuelen gedemoniseerd omdat hij “heulde met de
vijand”. De reden toen was niet dat de aanvallers Amerikaanse
‘vrijheden’ haatten. Ze haatten het Westerse kapitalisme niet. De
redenen waren dezelfde als vijftig jaar eerder. Moslims wereldwijd
hebben, terecht, het gevoel dat Westerse machthebbers economische en
politieke vooruitgang in hun landen blokkeren, en de laatste decennia
hebben ze daarbij vele duizenden onschuldige burgers gedood.

En toch gaan wij door op het pad van oneindige oorlog, geweld, foltering, vernietiging. We sturen extra gevechtsvliegtuigen om de regio te bevrijden van tirannen zoals Bashar al-Assad. Of om te vechten tegen ISIS. Of de Taliban.
En morgen sturen we nog meer bommen en drones en oorlogsschepen en
tanks en gevechtstroepen om de volgende boeman te bekampen, met
Frankrijk vaker wel dan niet als trouwe bondgenoot in deze oorlogen. Wij
– de NAVO en haar bondgenoten – doen dit alles in de naam van
‘democratie’. Maar met bommen en gevechtsvliegtuigen bouw je geen
democratie. Dit doe je wel door de elementaire mensenrechten wereldwijd en voor iedereen te steunen en af te dwingen.

De enige manier om deze spiraal van geweld te
doorbreken is te stoppen er zelf aan deel te nemen. Ondertussen zijn er
zo veel landen helemaal kapotgebombardeerd, al die waardevolle
gemeenschappen verwoest, ontelbare onschuldige mannen, vrouwen, zonen en
dochters aan flarden geschoten met Westerse kruisraketten. Dit is een
dagelijkse realiteit voor heel veel mensen heel ver hier vandaan.

Bekijk de geschiedenis. Moet het echt verbazen dat ergens ter wereld
extremisten opstaan omdat zij aan de andere kant van de geweerloop
willen staan en het Westen aanvallen? Deze Westerse landen, Frankrijk
inbegrepen, voeren een eindeloze oorlog in tal van moslimlanden. Vroeg
of laat leiden deze Westerse acties tot een tegenreactie van wanhopige
moslims die alles kwijt zijn en nu het gevoel hebben dat ze helemaal
niets meer te verliezen hebben. Geweld creëert alleen maar geweld en
onze eindeloze oorlogen genereren een constante stroom van nieuwe
terroristen.

We moeten deze vreselijke moordpartijen streng veroordelen, daar mag
geen twijfel over bestaan. Maar als rationele wezens zouden we in de
eerste plaats de belangrijkste vraag van allemaal moeten stellen: Waarom?
En dan kunnen we ons afvragen of nog meer geweld het juiste antwoord is
op dit soort afgrijselijke misdaden. In mijn ogen is het dat niet.

www.uberhaupt.be

take down
the paywall
steun ons nu!