Guangxi is bekend voor zijn karsttorens in het landschap. Foto: Wikimedia Commons

Guangxi: een onbekend maar spectaculair ontwikkelingsmodel

De regio Guangxi in het zuiden van China is straatarm, maar het ontwikkelingsniveau schiet als een pijl naar boven. Wat is het geheim van dit spectaculaire ontwikkelingsmodel? Jan Jonckheere, China-expert, maakte een studiereis in de regio en zocht naar antwoorden.

donderdag 8 februari 2024 17:13
Spread the love

 

Tweesporenbeleid

Guangxi is een autonome regio in het zuiden van China. Er wonen bijna 50 miljoen mensen uit diverse etnische groepen. Het gebied is heuvelachtig en gekenmerkt door de zogenaamde karstlandschappen, waarvan Guilin het bekendst is.

In vergelijking met België is het een straatarme regio, het bnp per inwoner is er 70 maal zo laag als bij ons. In 2015 telde Guangxi nog 6,3 miljoen extreme armen, of 13 procent van de bevolking. De Chinese overheid besloot om die situatie van armoede en onderontwikkeling aan te pakken. Er kwam een tweesporenbeleid.

Aan de ene kant werd een grootschalig project van armoedebestrijding gekoppeld aan stevige economische en technologische investeringen in de regio. Aan de andere kant werd handel en economische samenwerking sterk bevorderd, voornamelijk met Zuidoost-Aziatische landen.

Armoedebestrijding en economische en technologische investeringen

Met behulp van internationale organisaties zoals de Wereldbank ontwierp de overheid een grootschalig plan om de armoede te bestrijden. Ze stuurde een legertje onderzoekers naar 5.000 dorpen om de toestand per gezin vast te stellen. De bekomen gegevens stopte ze in een databank ter verwerking.

In vergelijking met België is het een straatarme regio, het bnp per inwoner is er 70 maal zo laag als bij ons

De voorbije 5 jaar heeft Guangxi ook 710.000 personen verhuisd van onherbergzame gebieden naar andere plaatsen. Bijna alle verhuisde dorpelingen konden daardoor een baan vinden, nabij hun nieuwe woonplaats.

Een van de meest opvallende aspecten van het armoedebestrijdingsprogramma was de samenwerking met de meer welvarende en aangrenzende provincie Guangdong.

Kaart: Wikipedia

Vanaf 2016 investeerde deze rijkere provincie heel veel geld in armoedebestrijdingsprojecten, die zowel infrastructuur, werkgelegenheid, onderwijs als gezondheidszorg bestreken. Door deze gezamenlijke projecten en investeringen werden infrastructuurverbeteringen tot stand gebracht, zoals de aanleg van wegen om geïsoleerde dorpen te verbinden en de toegang tot markten te verbeteren.

Hierdoor konden lokale producten gemakkelijker worden verhandeld en werd de economische activiteit gestimuleerd, wat heeft bijgedragen aan de verbetering van het levensonderhoud van de lokale bevolking.

Ook stuurde Guangdong tientallen tot honderden onderwijzers, dokters en verpleegkundigen naar Guangxi. Per district werden ook twee kaders van de communistische partij gestuurd om het geheel te overzien en te coördineren.

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen beide regio’s is de jumelage voor armoedebestrijding van Shenzhen, een miljoenenstad uit Guangdon, met Hechi, de stad van Guangxi met de grootste armoedegraad. Bedrijven uit Shenzhen werden aangespoord om te investeren in Hechi. Tientallen scholen in Shenzhen werden gekoppeld aan scholen in Hechi en hetzelfde gebeurde met ziekenhuizen.

De bedragen die worden vrijgemaakt voor dit grootschalig ontwikkelingsproject zijn ronduit indrukwekkend. In 2018 ondertekenden ondernemingen uit Guangxi en Guangdong honderden samenwerkingsprojecten met een totale investering van 394 miljard yuan (55 miljard dollar). Te vergelijking, de totale officiële ontwikkelingshulp van alle rijke landen samen bedroeg vorig jaar 211 miljard dollar.

De bedragen die worden vrijgemaakt voor dit grootschalig ontwikkelingsproject zijn ronduit indrukwekkend

De investeringen gebeurden niet alleen in de industriële sector. Voor boeren die nauwelijks rondkwamen met het kweken van maïs werden coöperatieven voor veehouderij opgericht. Jongeren konden een beroepsopleiding volgen.

Guangdong en Guangxi hebben ook een gemeenschappelijk programma opgezet om door de ontwikkeling van toerisme in de regio met zijn karstlandschappen de armoede te verminderen.

Deze programma’s hebben niet alleen geholpen bij het genereren van inkomsten voor mensen die voorheen in armoede leefden, maar hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling van vaardigheden en de versterking van de lokale economie.

Op het gebied van technologische ontwikkeling heeft Guangxi zich gericht op innovatie en samenwerking met toonaangevende technologische centra, zoals het Zhongguancun Technology Park in Beijing. De oprichting van een innovatiezone in Nanning, de hoofdstad van Guangxi, heeft geleid tot de vestiging van hoogtechnologische ondernemingen en de bevordering van onderzoek en ontwikkeling.

Bij die technologische vernieuwing wordt volop gebruik gemaakt van artificiële intelligentie en big data. Op basis daarvan worden bijvoorbeeld tickets in de metro vervangen door een foto. Drones doen hun intrede in de landbouw en dankzij AI, slimme irrigatie, camera’s, sensoren en temperatuursystemen die gecontroleerd worden via de smartphone en cloud computing kweekt men fruit en groenten vanop een afstand.

Bij die technologische vernieuwing wordt volop gebruikt gemaakt van artificiële intelligentie en big data

China verwacht immers dat almaar minder boeren zullen beschikbaar zijn, zodat de evolutie naar hightech-landbouw onvermijdelijk lijkt.

Ook de openbare sector blijft niet achter bij de technologische ontwikkeling. 7.000 bussen rijden vandaag op elektriciteit, maar Nanning is van plan deze vloot te vervangen door bussen op waterstof.

Toegangspoort tot Zuidoost-Azië

De innovatiestrategie is ook ontworpen in het kader van de nieuwe zijderoutes, vooral met het oog op de Zuidoost-Aziatische landen, ook gekend als de ASEAN-landen. Naast armoedebestrijding en de eigen economische ontwikkeling heeft Guangxi zich met andere woorden ook gericht op het bevorderen van handel en economische samenwerking met landen uit de regio.

ASEAN-landen: Kaart: Wikipedia

Die aanpak had succes. De laatste jaren is de handel tussen Guangxi en ASEAN aanzienlijk gegroeid. Dat was onder meer het gevolg van initiatieven zoals het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), het grootste handelsblok van de wereldeconomie. Op dit moment maakt de handel met de andere RCEP-landen 56 procent uit van de buitenlandse handel van Gaungxi.

De 15 lidstaten van het RCEP vertegenwoordigen ongeveer 30% van de wereldbevolking en 30% van het mondiale bbp. Kaart: Wikipedia

Een belangrijk aandeel van die handel bestaat uit landbouwproducten en daar zien we een verschuiving van de traditionele handel in vers fruit naar verwerkte voedselproducten. Ook de uitvoer van elektrische personenauto’s, lithium-ion-batterijen en zonnecellen kende een sterke stijging.

Guangxi heeft zich op enkele jaren tijd gepositioneerd als een belangrijke speler in de regionale samenwerking en handel in Zuidoost-Azië en dat draagt op zijn beurt bij aan de economische ontwikkeling van deze regio.

Krachtig ontwikkelingsmodel

Door een combinatie van overheidsinvesteringen, samenwerking met een welvarende buurprovincie en innovatieve ontwikkelingen heeft Guangxi een indrukwekkende transformatie doorgemaakt.

De resultaten zijn spectaculair. Op minder dan tien jaar werd de extreme armoede niet alleen weggewerkt, maar maakte de regio ook een sprong voorwaarts op het vlak van economische ontwikkeling en technologische innovatie. Van een achtergebleven agrarisch gebied is het nu een belangrijke handelspartner geworden in Zuidoost-Azië.

China is verantwoordelijk voor driekwart van het uitroeien van extreme armoede wereldwijd en is erin geslaagd om uit de onderontwikkeling te geraken

Guangxi is intern klaar om over te schakelen van armoedebestrijding naar de herleving van zijn landelijke gebieden. Het zal niet aarzelen om daarvoor slimme oplossingen aan te wenden. Nu gebeurt dit enkel intern, maar later zal men deze ook aanbieden aan ASEAN-landen en aan de staten langs de nieuwe Zijderoutes.

Het Westers ontwikkelingsmodel voor landen van het globale Zuiden is voor een groot gedeelte gebaseerd op de financiering van buitenlandse ngo’s gericht op voornamelijk lokale projecten. Uitzonderingen daar gelaten levert dat niet veel meer op dan wat gepruts in de marge.

China is verantwoordelijk voor driekwart van het uitroeien van extreme armoede wereldwijd. Grafiek: Wereldbank

Ondanks alle goede bedoelingen – laten we daarvan uitgaan – en miljarden ontwikkelingshulp, blijven de landen in het globale Zuiden vastgekluisterd aan hun rol van exporteur van goedkope grondstoffen en importeur van dure afgewerkte en technologische producten, en blijven ze dus arm.

Hier zien we een veel krachtiger ontwikkelingsmodel aan het werk. Sinds de jaren tachtig is China verantwoordelijk voor driekwart van het uitroeien van extreme armoede wereldwijd en is het erin geslaagd om uit de economische en technologische onderontwikkeling te geraken. Het geeft te denken.

 

Diverse bronnen, eigen bezoek.

Jan Jonckheere maakte een meer uitgebreid verslag van zijn studiereis. Je kan het hieronder vinden:

Lokale specialiteiten stimuleren rurale revitalisatie
Guangxi door Guangdong geholpen bij armoedebestrijding, door Zhongguancun met technologie
Hoe bouwt Guangxi haar toegangspoort tot ASEAN uit?
Shenzhens Qianhai-zone wil osmose met Hongkong als brug naar ASEAN- en RCEP-landen
Slotbeschouwingen na een Chinareis

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!