Beeld: Godvergeten, VRT
Interview -

Onderzoekscommissie seksueel misbruik in de Kerk: bisschoppen komen begin februari

De parlementaire onderzoekscommissie sprak deze week de laatste getuigen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de Kerk. Hierna komen politie en justitie, daarna de bisschoppen en dan operatie Kelk. Van een slachtoffer vernamen we de bezorgdheid of iedereen op tijd voor de commissie komt, zodat erna voldoende tijd over is voor het eindrapport, aangezien de commissie zichzelf eind maart moet ontbinden wegens de aankomende verkiezingen: “Het zou zeer pijnlijk zijn voor de slachtoffers als het rapport over de verkiezingen getild zou worden.” Maar voorzitter van de onderzoekscommissie Sophie De Wit stelt gerust: “Ons rapport moeten we eind april neerleggen en wordt ten laatste 8 mei gestemd.”

donderdag 18 januari 2024 20:53
Spread the love

 

Het slachtoffer, dat graag anoniem blijft (naam is bij redactie bekend), had vorige week geruchten vernomen dat de bisschoppen misschien pas in maart bij de onderzoekscommissie zouden voorkomen. De vrees ontstond onder sommige slachtoffers dat de onderzoekscommissie dan niet genoeg tijd meer zou hebben om nog een rapport te maken met het eindbesluit, aangezien het zichzelf eind maart tijdelijk, wegens de aankomende verkiezingen, moet ontbinden, en het rapport dan wellicht over de verkiezingen heen getild zou worden.

De bezorgdheid groeide dat de zaak dan wat in de vergetelheid zou belanden. “Dit zou zeer pijnlijk zijn voor de overlevenden van het seksueel misbruik”, aldus het slachtoffer. “Het is belangrijk dat de slachtoffers er voor het einde van deze legislatuur van verlost zijn en op basis van het rapport onmiddellijk geholpen kunnen worden.”

Bisschoppen begin februari voor onderzoekscommissie

De voorzitter van de onderzoekscommissie, Sophie De Wit (N-VA), stelt gerust dat de commissie zelf de agenda bepaalt en de bisschoppen begin februari komen. “Er was eerst sprake dat de bisschoppen voor de kerstvakantie zouden komen, maar de commissie heeft de hoorzittingen met de slachtoffers verlengd tot deze week”, legt De Wit uit.

“Hierna gaan we over op de hoorzittingen met politie en justitie. En daarna nodigen we de bisschoppen uit, omdat dan in de tussentijd alle verklaringen van de slachtoffers verwerkt zullen zijn op papier. We willen goed voorbereid zijn wanneer de bisschoppen komen, wat eerder begin februari zal zijn. Daarna moeten we ook nog operatie Kelk horen (het gerechtelijk onderzoek in Vlaanderen van 2010 naar seksueel misbruik in de Kerk, maar waarbij in 2012 honderden in beslag genomen dozen met dossiers terug aan de Kerk moesten worden gegeven, red.) en ook dat moet dan nog verwerkt worden.”

De zorg dat het rapport misschien over de verkiezingen heen getild kan worden is niet nodig, benadrukt De Wit vervolgens. “Wij moeten sowieso een rapport maken in samenstelling van deze commissie, omdat na de verkiezingen de samenstelling van de Kamer natuurlijk verandert. Misschien wordt er dan een nieuwe opvolgingscommissie opgericht, maar deze huidige commissie moet haar rapport voor de ontbinding van de kamer neerleggen.”

Dat betekent dat de commissie “tot eind maart systematisch blijft verder werken, het rapport uiterlijk eind april moet neerleggen en dit ten laatste op 8 mei gestemd wordt”, aldus De Wit. “We zullen hard moeten werken, maar er is dus nog tijd om dat rapport te maken.”

Eindrapport onderzoekscommissie komt voor verkiezingen

“Er zijn verschillende luiken”, legt onderzoekscommissie-lid Ben Segers (Vooruit) uit. “De eerste luik is luisteren naar de getuigenissen van de slachtoffers. We hebben altijd gezegd dat de slachtoffers centraal staan. Dat doen we dus ook. Deze week luisteren we naar de laatste getuigenissen. We willen de bisschoppen namelijk de juiste vragen stellen, net op basis van al deze verklaringen.”

“Daarnaast”, gaat Segers verder, “is er de luik met betrekking tot het evalueren van de aanbevelingen die in 2010 na het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in Vlaanderen zijn gedaan door de toen bijzondere commissie, dit was geen onderzoekscommissie zoals nu. Ook is er een luik met betrekking tot de evaluatie van de hele ketenaanpak, niet alleen de Kerk, maar ook daarbuiten, in verband met seksueel misbruik. En als laatste is er de luik rond operatie Kelk, omdat we hiervoor het rapport van de Hoge Raad van Justitie ergens in maart verwachten en we op basis daarvan verder kunnen gaan.”

“Waarschijnlijk komt er wel een opvolgingscommissie na de verkiezingen, want niet alles zal voor de verkiezingen behandeld kunnen worden, maar alles wat ik hierboven opsom in elk geval wel”, zegt Segers. “De vrees dat het rapport over de verkiezingen heen getild zal worden, is dus niet nodig.”

Slachtoffers vragen onderzoekscommissie om onderzoek naar onderzoek

“Ik vind persoonlijk dat ook deze commissie opnieuw te terughoudend omspringt met de onderzoekskracht die ze heeft”, laat het slachtoffer hierop weten. “Wat houdt hen tegen om de bisschoppen meerdere keren te vragen? En zal het rapport voldoende slagkrachtig zijn? Dan is er echt durf nodig nu om àlle betrokkenen van toen –  zoals ook minister Stefaan De Clerck, die de zaken als minister van Justitie toen niet goed aangepakt heeft – op te roepen en alsnog te ondervragen. We zijn ongerust dat dit nu toch niet zal gebeuren en we vangen geluiden op dat het opnieuw te weinig zal opleveren.”

“De slachtoffers hadden bij aanvang van de onderzoekscommissie gevraagd om het onderzoek niet aan te pakken zoals bij de bijzondere commissie in 2010”, legt het slachtoffer verder uit. “Toen werden gewoon de feiten onderzocht. Veel van de aanbevelingen die toen in het rapport van de commissie gepubliceerd werden, zijn onvoldoende nagekomen of zelfs niet uitgerold. De slachtoffers hebben nu gevraagd naar een onderzoek over het onderzoek. Niet zozeer over de feiten dus, maar over wat er is gebeurd, wat er niet is gebeurd en wat er is fout gelopen in de afgelopen dertien jaar. Dit is wat het onderzoekscommissie nu dus ook doet. Daaraan gekoppeld is er ook de vraag om echte beleidsvoorstellen te doen met betrekking tot een betere preventie van seksueel misbruik. En met betrekking tot justitie is het belangrijk om te onderzoeken in hoeverre die collusie tussen Kerk en justitie nog bestaat. De onderzoekscommissie heeft het mandaat van een onderzoeksrechter, dat is een heel krachtig wapen dat ze kunnen gebruiken om mensen ter verantwoording te roepen.”

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!